Vil du jobbe i HivNorge?

En av våre kolleger går videre til nye utfordringer, og vi søker derfor en rådgiver for fast ansettelse i 100 % stilling.

scheduleOppdatert: 02.05.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Arbeidsoppgaver 

 • Planlegge, organisere og gjennomføre workshops, seminarer og andre aktiviteter og tiltak for målgruppene menn som har sex med menn (MSM), personer som bruker eller ønsker å bruke PrEP, rusbrukere og personer med erfaring fra sexarbeid. 
 • Planlegge, organisere og gjennomføre HivNorges deltakelse på pride-arrangementer over hele landet. 
 • Bidra til utforming og gjennomføring av organisasjonens politikk og strategi med hovedvekt på LHBTQIA+, hivforebygging (særlig den forebyggende medisinen PrEP), sexarbeid/sexkjøp og seksualisert rusbruk. 
 • Være samtalepartner for brukere av HivNorges psykososiale rådgivningstjeneste særlig innenfor ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, henvendelser om PrEP og forebygging samt seksualisert rusbruk. 
 • Delta i HivNorges arbeid med kompetanseheving om hiv og PrEP overfor helsepersonell, omsorgstjenester og andre relevante målgrupper, både ved innkommende henvendelser og i vårt utadrettede arbeid. 
 • Delta i HivNorges samarbeid med norske og internasjonale aktører innenfor hiv, PrEP, sexarbeid, seksualisert rusbruk og seksuell helse. 
 • Delta i organisasjonens daglige drift og administrasjon. 

Kvalifikasjonskrav 

 • Fullført relevant fagbrev eller bachelorgrad, fortrinnsvis innenfor helsefag, sosialt arbeid, kjønnsstudier eller samfunnsfag. 
 • Relevant arbeids- eller frivillighetserfaring med målgrupper som er beskrevet over. 
 • Behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk. 
 • Alminnelige kunnskaper om PC, telefon og videomøter som arbeidsverktøy. 

Personlig egnethet for stillingen og relevant tidligere erfaring fra frivillig eller lønnet arbeid, særlig i andre pasientorganisasjoner eller skeive miljøer, vil tillegges betydelig vekt. Språkkunnskaper ut over norsk og engelsk samt erfaring med Office 360 vil være en fordel. Særlig lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Det forutsettes at den som blir ansatt, kan stå personlig inne for HivNorges formål og verdigrunnlag. 

HivNorge ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet blant våre medlemmer og i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke på stillingen. 

Dette kan vi tilby 

Individuelt avtalte lønns- og arbeidsvilkår etter stillingens innhold og kandidatens kompetanse og erfaring. HivNorge er ikke medlem av noen tariffavtale, men følger Statens lønnssystem så langt det er relevant. Vi har fleksibel arbeidstid, gode sosiale ordninger, god tjenestepensjon og fem uker ferie i tillegg til fri med lønn i arbeidsdagene mellom palmesøndag og påske. Noe kvelds- og helgearbeid samt reisevirksomhet ligger til stillingen i forbindelse med gjennomføring av aktiviteter og arrangementer.

Om arbeidsgiveren 

HivNorge er landets eneste pasient- og rettighetsorganisasjon for mennesker som lever med hiv og andre som er berørte av hiv. Vi holder til sentralt i Oslo. Vi er for tiden åtte ansatte som blant annet arbeider med rettighetsarbeid, politisk påvirkning, psykososialt hjelpearbeid og helhetlig ivaretakelse av personer som lever med hiv. HivNorge arbeider etter en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretæren.

Søk på stillingen via finn.no her. Søknader mottatt via andre kanaler vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist: 15. mai 2022 

Les også

schedule19.05.2022

→ HivNorge deltar på historisk kunstutstilling

I samarbeid med Pride Art arrangerer Oslo Museum en utstilling som skal dokumentere skeives liv i Oslo gjennom historien. Anledningen er at 2022 er Skeivt kulturår for å markere at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge.

schedule10.05.2022

→ Nå kan du få anonym selvtest for hiv  

I disse dager lanseres et nytt selvtest-tilbud hvor du kan få en selvtest sendt anonymt hjem til deg. Prosjekt er et samarbeid mellom HivNorge, Helseutvalget, Skeiv Verden og Kirkens Bymisjon, og retter seg spesielt mot utsatte grupper som kan ha økt risiko for hiv og som sjelden tester seg.