Lovgivning

Stortingspolitikerne Bent Høie (Høyre) og Håkon Haugli reddet litt av Norges ære under AIDS 2012-konferansen i Washington med sine utspill om at å smitte noen uaktsomt med ikke skal være straffbart.

scheduleOppdatert: 29.09.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

De to politikerne er ikke til stede i Washington, for øvrig i likhet med alle andre norske politikere og regjeringsmedlemmer, men nyheten spredte seg likevel fort i antikriminaliseringskretser på konferansen. Da bloggeren og en av innlederne på seminaret ”Get a Test, Risk Arrest,” Edwin Bernard presenterte listen over de 15 verste landene i verden når det gjaldt straffeforfølgelse av hivpositive for å utsette andre for hivsmitte lå Norge på 8. plass.

– Men, sa Bernard, det er kommet gode nyheter og Norge ser ut til å være i bevegelse på dette punktet. Han viste til Hauglis og Høies uttalelser i Klassekampen og Dagbladet.

Men innleder etter innleder på dette seminaret kunne vise til forskning som viser hvordan kriminalisering av hivsmitte og det å utsette andre for slik smitte ikke fungerer etter hensikten, men tvert i mot rammer skjevt og aldeles ikke hindrer spredning av hiv, tvert i mot. Bernard slo fast at afrikanske lover på dette feltet ble vedtatt for å beskytte kvinner. I stedet er det kvinner som blir dømt fordi de som oftest er de første til å teste positivt, før mannen som etter all sannsynlighet smittet dem.

Soros undersøkelse (se egen sak)

Fra pressekonferansen i Washington. Nick Rhodes til høyre i bildet.

Kelly viste også til at hivpositive kvinner i USA tiltales i økende grad for ikke å informere sin partner og at marginaliserte og sårbare grupper i økende grad blir rammet av marginalisering. Trever Hoppe kunne supplere henne med å opplyse at det er svarte, heterofile menn som oftest blir stilt for retten og at domfellelsen som regel er basert på gammel kunnskap. Forestillingen om at en positiv hivtest er i så måte en gjenganger.

Et etter hvert overveldende forskningsmateriale tyder for det første på at de ulike formene for kriminalisering av hivsmitte ikke beskytter dem den er ment å beskytte, og at de heller ikke beskytter samfunnet mot smittespredning.

Absurditeten i praktiseringen av denne lovgivningen i USA ble tidligere på dagen tydeliggjort av Nick Rhodes da han opplyste at i staten Iowa bruker myndighetene mellom 65 og 70.000 dollar per år på å holde en person i fengsel. I mange tilfeller for IKKE å ha smittet sin partner med hiv.

Louis Gay.

Louis Gay, som etter hvert har blitt en offentlig person i Norge med sin kamp mot kriminalisering her til lands, bidro kanskje på en liten workshop senere på dagen til å redusere Norges ære noe da han fortalte sin historie. Gay må møte i retten, anklaget for å ha utsatt sin partner for hivsmitte. Det absurde i sakens anledning er at partneren er hivsmittet, men kan umulig ha blitt smittet av Gay. De har nemlig ikke samme type virus. Partneren kan imidlertid ha vært hivpositiv på det tidspunktet han og Guy var sammen. Dermed kan Guy, om han vil, men det vil han ikke, gå til anmeldelse av sin tidligere partner for samme ”forbrytelse” som han selv er anklaget for.

Les Louis Gays historie.

– Jeg deltar med min historie her på konferansen i håp om å skape litt oppmerksomhet om denne lovgivningen som er med på å forkrøple hivpositives liv, sa Guy etter å ha holdt sitt innlegg.

Konferansen har også i år maktet å sette kriminaliseringsproblemet på dagsordenen. Det gir håp om reform. Det er nødvendig om vi skal nå målet om null nye infeksjoner.

 

Flere artikler fra AIDS2012 i Washington.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.