เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge)

เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) นอกจากจะเป็นองค์กรสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เพียงแห่งเดียวในประเทศนอร์เวย์แล้ว ก็ยังเป็นองค์กรที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP – ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสโรค) และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

scheduleOppdatert: 22.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ภารกิจหลักที่สำคัญของ เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) คือการปกป้องและดำรงไว้ซึ่งสิทธิและผลประโยชน์ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ซึ่งหมายรวมถึงญาติของผู้ติดเชื้อ ผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP)  ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในองค์กรต่างๆ ที่ต้องประสบพบเจอกับบุคคลเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน