ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคม

เนื่องจากในสังคมปัจจุบันยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ดังนั้นการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จึงอาจทำให้ต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้การตีตราจากสังคม มันจึงจำเป็นที่ท่านควรจะมีใครสักคนซึ่งสามารถให้กำลังใจกับท่านได้

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

อาจจะเป็นเพื่อน คนในครอบครัว หรือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาหรือพบปะผู้คนดังกล่าวได้ที่ เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) นอกจากแพทย์และพยาบาลที่ทำงานอยู่แผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsavdeling) จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ดีแล้ว จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา ทำให้ทราบว่าการได้พบปะติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลเชิงลึกและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้ติดเชื้อโดยปราศจากความวิตกกังวล บริการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ (likepersontilbud) เป็นบริการที่ทางเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) เสนอให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) และญาติของผู้ติดเชื้อ เพื่อที่พวกเขาจะได้พบปะและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือญาติท่านอื่นๆ

Les også

schedule13.01.2023

→ คุณคือผู้ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ในนอร์เวย์และต้องการยารักษาเอชไอวีหรือไม่?

ทุกคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์และติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิที่จะรักษาเอชไอวีได้ฟรี รับการรักษาฟรีได้จากแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีแผนกโรคติดเชื้อ

schedule06.01.2022

→ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัย

โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) หรือ UNAIDS ชี้แจงว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากแผนกโรคติดเชื้อในประเทศนอร์เวย์ และมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HiV) ทุกท่านให้เข้ารับการฉีดวัคซีน