ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเกี่ยวกับคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งกรุงออสโล (Oslo Universitetssykehus – OUS)

คลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้ออุลเล่อโวล (Ullevål) จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเป็นระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่๑๓มีนาคมนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สำนักงานของคลินิกผู้ป่วยนอกจะเริ่มปิดทำการตั้งแต่สัปดาห์หน้าในขณะที่คลินิกผู้ป่วยนอกจะให้บริการด้วยระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานดังนี้:

scheduleOppdatert: 23.04.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่มีนัดเข้ารับการตรวจรักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกจะได้รับข้อความแจ้งยกเลิกนัดในการตรวจเลือดและนัดในการให้คำปรึกษาจากคลินิกผู้ป่วยนอก แต่ถึงกระนั้นวันและเวลานัดหมายดังกล่าวจะยังคงถูกบันทึกไว้ในระบบนัดหมาย แพทย์ประจำคลินิกจะอ่านบันทึกประจำตัวผู้ป่วย ตรวจสอบผลการวิเคราะห์เลือดครั้งก่อน อ่านบันทึกพยาบาลจากการตรวจรักษาครั้งล่าสุด จัดทำและส่งใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ ลงบันทึกบริการทางพยาบาล และออกใบนัดหมายครั้งต่อไปเพื่อติดตามผลการรักษา ในกรณีที่มีความจำเป็นแพทย์อาจโทรติดต่อกับคนไข้ ท่านสามารถอ่านบันทึกประจำตัวของท่านได้โดยการล็อกอินเข้าระบบที่หน้าเว็ปไซต์ www.helsenorge.no จากนั้นเลือกหัวข้อ «บันทึกการพยาบาลของผู้ป่วย» «pasientjournal» จากนั้นเลือกภูมิภาคที่ท่านเข้ารับบริการ ระบุเขตพื้นที่รับบริการเป็นส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ (Helse Sør-Øst) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งกรุงออสโล (OUS)  หรือท่านสามารถล็อกอินเข้าระบบที่ minjournal.no และเลือก «เอกสารบันทึกการพยาบาล» «journaldokumenter»

สำหรับผู้ที่พึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และกำลังรอผลตรวจจากโรงพยาบาลอุลเล่อโวล (Ullevål) จะได้รับการติดตามเพื่อตรวจรักษาทันที่ที่ทราบผลตรวจ

วิธีการล็อกอินเข้าระบบ minjournal/helsenorge.no ทำได้ดังนี้: 

เจ้าหน้าที่เลขานุการทางการแพทย์ พยาบาล และแพทย์ประจำคลินิกจะอยู่ประจำการที่คลีนิคผู้ป่วยนอกทุกวัน  คนไข้บางรายอาจเดินทางมาที่คลินิกได้หากมีการนัดหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยการเดินทางมาที่คลินิกนั้นแนะนำให้มาโดยทางเท้า ปั่นจักรยาน หรือมาโดยรถยนต์ส่วนตัวจะดีที่สุด อย่างไรก็ตามหัวหน้าแพทย์ประจำคลินิกผู้ป่วยนอก เบ็นต่ะ แม็กนี่ เบอร์เก่อเซ่น (Bente Magny Bergersen) ขอความเห็นใจจากทุกท่านว่าในขณะนี้ทางคลินิกจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ของทางคลินิกเกือบทั้งหมดได้รับการติดตามดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากทางคลินิก จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเป็นกังวลแม้ว่าจะมีความล่าช้าในการตรวจเลือดไปบ้างก็ตาม

การออกใบสั่งยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ใบใหม่ 

ท่านควรตรวจนับจำนวนยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ที่ใช้ในชีวิตประจำวันว่ายังเหลืออยู่เท่าไหร่ หากท่านยังมียาสำรองเพื่อใช้ในระยะเวลาสองถึงสามเดือน ท่านไม่จำเป็นจะต้องขอรับใบสั่งยาใหม่ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าที่จะมาถึง ร้านขายยา Apotek1 ที่ถนน Storgata มีจำหน่ายยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) แทบทุกชนิด และสามารถสั่งซื้อยาเพิ่มเติมเข้าร้านได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน

ใบสั่งยาจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติหากท่านมีนัดพบแพทย์ในช่วงนี้ และจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติเช่นกันหากว่าท่านจะต้องเข้ารับการตรวจรักษาในอีกไม่นานนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการต่ออายุใบสั่งยาหรือหากท่านมีความจำเป็นจะต้องได้รับยาก่อนกำหนดเวลานัดพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษาครั้งต่อไป ท่านสามารถติดต่อ HivNorge เพื่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น ทางเราจะช่วยประสานงานติดต่อกับทางคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) ให้กับท่าน

เมื่อแพทย์ได้ทำการต่ออายุใบสั่งยาให้กับท่าน ท่านสามารถตรวจสอบบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้โดยการล็อกอิน

เข้าระบบที่หน้าเว็ปไซด์ www.helsenorge.no เลือกหัวข้อ «บันทึกการพยาบาลของผู้ป่วย» «pasientjournal» หลังจากนั้นระบุภูมิภาคที่ท่านเข้ารับบริการ ระบุเขตพื้นที่บริการเป็นส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งกรุงออสโล (OUS)  ท่านสามารถเลือกหัวข้อ «ยา» «Legemidler» เพื่อทำการตรวจสอบใบสั่งยาของท่านได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกับร้านขายยา Apotek1 ที่ถนน Storgata ในกรุงออสโล สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการขอรับใช้ใบสั่งยาแบบดิจิทัล หากท่านไม่ใช่ลูกค้าประจำของร้านขายยา Apotek1 ที่ถนน Storgata และมีปัญหาในการดำเนินการ ท่านสามารถนำขวดยาหรือตลับยาที่มีฉลากยาซึ่งมีชื่อท่านแปะอยู่

ติดตัวไปยังร้านขายยาเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ใช้ยาเหล่านี้ และต้องการขอรับยาเพิ่มเติมจากร้านขายยา ท่านสามารถโทรติดต่อเพื่อสั่งยากับร้านขายยาได้หากท่านเป็นคนไข้นอกของคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) มีสถานพำนักอยู่นอกเมืองออสโล และไม่สามารถเดินทางเข้ามาในเมืองได้ อย่าลืมพกเอกสารสำคัญที่ใช้ในการยืนยันตัวตนติดตัวไปด้วย

เภสัชกรสามารถจัดส่งยาให้กับท่านถึงบ้านได้ทางไปรษณีย์ หากท่านปรารถนาที่จะกักเก็บตัวอยู่บ้านหรือในช่วงระยะเวลากักกันตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ ท่านสามารถโทรติดต่อกับเภสัชกรได้โดยตรงเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจ่ายยาในกรณีดังกล่าว

HivNorge สามารถช่วยชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านได้ หากท่านไม่เข้าใจวิธีการดำเนินงาน ท่านสามารถติดต่อกับ HivNorge เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยส่งเป็นข้อความทางอีเมล์ที่ post@hivnorge.no หรือโทรติดต่อ HivNorge ที่หมายเลข ๒๑ ๓๑ ๔๕ ๘๐ หรือ ๙๒๐ ๑๖ ๘๙๒

ชาวต่างชาติที่ต้องการใบสั่งยา  

ท่านที่ไม่ใช่คนไข้ซึ่งเคยมีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลนอร์เวย์ แต่ติดอยู่ในออสโลและมีความจำเป็นจะต้องขอรับยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) สามารถทำได้โดยการโทรติดต่อ HivNorge ที่โทรศัพท์หมายเลข ๙๒๐ ๑๖ ๘๙๒  ทางเราจะประสานงานไปที่คลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อให้กับท่าน ทางคลินิกจะช่วยออกใบสั่งยาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ให้กับท่าน

โคโรนาและโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

ทาง HivNorge ได้รับการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือป่วยหนักหรือไม่นั้น เราได้รับคำชี้แจงจากหัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) ดังนี้: 

จากข้อมูลวันที่๑๗มีนาคม.. ๒๕๖๓ยังไม่มีการระบุแน่ชัดว่าเชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ป่วยหนักด้วยโรคโควิด๑๙ (Covid-๑๙) แต่อย่างใด

ทั้งนี้เมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการงานบริการด้านสาธารณสุข (Helsedirektoratet) ได้ประกาศปรับปรุงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนาว่ารวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทั้งนี้เป็นการรวมเอาคนส่วนใหญ่ทั้งที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และมีค่า CDต่ำถาวรเข้าไปด้วย

บุคคลที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคร้ายแรงเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคหัวใจและโรคระบบหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรงมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรนา

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีค่า CD๔ ต่ำ และป่วยด้วยโรคร้ายแรงชนิดอื่น มันสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัดเป็นพิเศษ 

ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ที่ HivNorge หากท่านมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถค้นหาคำตอบได้จากสถาบันสาธารณสุข (Folkehelseinstituttet) ทาง HivNorge มีการติดต่อสื่อสารกับคลินิกผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อ อุลเล่อโวล (Ullevål) อย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากท่านมีข้อสงสัยทางการแพทย์ เราจะช่วยประสานงานกับทางแผนกโรคติดเชื้อ เพื่อตอบข้อสงสัยของท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำทั่วไปสำหรับประชาชนจากสถาบันสาธารณสุข (Folkehelseinstituttet) และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศนอร์เวย์ได้ที่นี่  

Les også

schedule25.11.2022

→ Solidaritetsmarkering i Trefoldighetskirken

Under årets markering av verdens aidsdag 1. desember gjeninnføres markering i kirken, slik det var tradisjon for i mange år. Med musikk og lystenning ønsker vi alle velkommen til å minnes dem som er rammet av hiv og aids gjennom tidene.

schedule25.11.2022

→ Faglig påfyll hos Fafo 1. desember

1. desember markeres verdens aidsdag over hele verden. Bli med HivNorge og Fafo til lunsj med faglig påfyll, hvor vi tar opp erfaringer og lærdom etter 40 år med hiv.