hiv

schedule05.01.2021

→ Høring: forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner

HØRINGSSVAR

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et forslag om ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner på høring. Forslaget omfatter blant annet et krav om identifikasjon ved utlevering av medisiner. HivNorge mener at et absolutt krav om identifikasjonsdokumenter vil ramme sårbare grupper og ikke er i tråd med smittevernlovens rett til forebygging og behandling.

schedule22.12.2020

→ Endring i refusjonsordning

NYHETER

Stortinget har vedtatt at fra 1. januar må behandlere ha avtale om direkte oppgjør med Helfo for at det skal være mulig å få refusjon. Det betyr at hvis man for eksempel benytter en tannlege som ikke har avtale om direkte oppgjør, vil man ikke ha muligheter for refusjon.

schedule18.12.2020

→ Helsepolitikere ønsker PrEP på blåresept

NYHETER

Dagens medisin rapporterer at deler av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ber om at PrEP (preeksponeringsprofylakse) for hiv flyttes tilbake på blåresept.

schedule15.12.2020

→ Hva vet vi om hiv og covid-19?

NYHETER

I anledning HivNorges digitale faglige markering av verdens aidsdag hadde vi med oss overlege og forsker ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Dag Henrik Reikvam til å snakke om hiv og covid-19.

schedule14.12.2020

→ Til minne om Svein Skeid

Svein Skeid døde søndag 13. desember, 70 år gammel. Han var i flere tiår en bauta i arbeidet for seksuell frigjøring her i landet og internasjonalt, og vil bli dypt savnet.

schedule07.12.2020

→ Det går ikke over! Kanskje

AKTUELT

HivNorge har bedt Petter Normann Dille, prest i Den norske kirke, og Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, samfunnskontakt ved Diakonhjemmet Omsorg om å reflektere rundt hvordan vi kan ta vare på oss selv og de rundt oss.

schedule04.12.2020

→ Retningslinjene for hivbehandling i 2021 er klare

De norske faglige retningslinjene for hivbehandling oppdateres hvert år, og retningslinjene for 2021 er allerede klare. Amming, endringer i CD4-målinger, injeksjonsbehandlinger og PrEP til personer uten oppholdstillatelse er blant punktene som fremheves.

schedule04.12.2020

→ 90-90-90-målet er nådd

— Norge er i ferd med å stanse hivepidemien, hevder representanter fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål og Helseutvalget i en artikkel i Tidsskriftet.

schedule04.12.2020

→ Verdens aidsdag 2020

DIGITAL KONFERANSE

Her kan du se sendingen fra årets digitale konferanse.

schedule02.12.2020

→ Kampen om PrEP på blå resept

HivNorges generalsekretær sier i en uttalelse til Dagens Medisin at hun er bekymret for at Norge sakker akterut når de gjelder den forebyggende hivbehandlingen PrEP. Barrierer på systemnivå og lange unødvendige køer gjør at færre enn de som ønsker får behandlingen.

schedule01.12.2020

→ Forskningsnettverk om hiv etablert

NYHETER

Hiv-forskere tilsluttet flere forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus har etablert forskningsnettverket Oslo HIV Research Network. — Vårt mål er mer samarbeid og bedre utnyttelse av ressursene, sier Dag Henrik Reikvam, en av nettverkets ledere.

schedule01.12.2020

→ Plussprisen 2020 går til Leif-Ove Hansen

NYHETER

Under HivNorges digitale markering av verdens aidsdag 1. desember 2020, ble plussprisen delt ut. Årets pris går til Leif-Ove Hansen for hans utrettelige innsats på hivfeltet.

schedule01.12.2020

→ Merkbar nedgang i nye hivtilfeller i Norge

HIVNORGE MENER

Helse- og omsorgsdepartementet publiserte i dag en svært gledelig og merkbar nedgang i antall nye hiv-diagnoser pr 25.11.

schedule01.12.2020

→ Arbeidet mot aids strupes

På verdens aidsdag 1. desember 2020 skriver Klassekampen om Norges alvorlige kutt i støtten til FNs program for bekjempelse av hiv og aids, UNAIDS.

schedule30.11.2020

→ Bent Høie: Å markere verdens aidsdag er en del av identiteten min

PORTRETT AV HELSEMINISTEREN

Korona eller ikke. Bent Høie vil gjøre en innsats for minoritetene innad i hiv-minoriteten til neste år.

schedule30.11.2020

→ Ny nettside om eldre og hiv

NYHETER

I anledning verdens aidsdag i morgen, 1. desember, vil HivNorge lansere en nettside om eldre som lever med hiv. Over halvparten av alle som lever med hiv i Norge i dag er over 50 år. Noen få er allerede i kontakt med eller brukere av helse- og omsorgstjenester, men flere vil komme. Nettsiden er rettet mot og ment som en ressurs for helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten, som møter eldre pasienter som lever med hiv.

schedule28.11.2020

→ —Overrasket over hvor god tilgang vi får

NYHETER

Per Miljeteig, tidligere styreleder i HivNorge, er valgt inn i det sentrale brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus. —Jeg var spørrende i begynnelsen, men opplevde raskt at sykehusledelsen tar brukerutvalget på alvor, sier han.

schedule27.11.2020

→ Vil du jobbe frivillig i Sverige?

NYHETER

Posithiva Gruppen, Sveriges største pasientorganisasjon for mennesker som lever med hiv, søker en ungdom (18-30 år) som selv lever med hiv, og som vil jobbe frivillig for organisasjonen i ni måneder (mars-desember 2021). Dette er en del av EU-programmet EU Solidarity Corps.

schedule20.11.2020

→ Verdens aidsdag 2020

STYRELEDER HAR ORDET

Verdens aidsdag har siden 1987 vært en solidaritetsmarkering for over 36 millioner mennesker som lever med hiv og aids i verden. Vi minnes de over 25 millioner menneskene som har mistet livet i denne pandemien. Hver og en er noens familie og venn. 37 av disse var mine venner og bekjente.

schedule18.11.2020

→ Minoritetskunnskap og brukermedvirkning

HIVNORGE MENER

Som den eneste pasientorganisasjonen for mennesker som lever med hiv i Norge, er HivNorge en viktig høringsinstans på helsefeltet. Både skriftlige og muntlige høringer tar mye av vår tid. 13. november innga vi høringssvar i to forskjellige saker.