hiv

schedule25.08.2021

→ Lever du med hiv og har behov for rettshjelp?

NYHETER

I disse dager starter HivNorge opp et nytt rettshjelpstilbud til mennesker som lever med hiv. Våre jurister Halvor Frihagen og Birgitta Onarheim kan hjelpe med spørsmål som direkte har med hiv å gjøre, som diskriminering, taushetsplikt og pasientskade, men også andre spørsmål, som innen husleierett, arbeidsrett, migrasjonsrett, boligrett og familierett er aktuelt. 

schedule19.08.2021

→ Kjemper mot stigma

NRK Innlandet publiserte i dag en artikkel om 30-åringen Andreas Søvik Helgeberg som har levd med hiv i fem år.

schedule09.08.2021

→ HivNorges kontor er åpent for drop-in!

NYHETER

HivNorges kontor er igjen åpent for drop-in onsdag og torsdag ut august. Kontoret er åpent 9-15.

schedule06.08.2021

→ HivNorge er nå tilgjengelig på 9 språk!

NYHETER

– Vi er glade for å tilby kvalitetssikret informasjon om hiv og covid-19 til mennesker som ikke har norsk eller engelsk som sitt morsmål, sier styreleder i HivNorge Leif-Ove Hansen.

schedule03.08.2021

→ Spør en farmasøyt

HELSE

Må man tenke på interaksjoner når man tar den hivforebyggende behandlingen PrEP? Provisorfarmasøyt Øivind Gjefle ved Ullevål Sykehusapotek svarer.

schedule23.07.2021

→ Barrierene for PrEP må fjernes

IAS2021

Under den internasjonale aidskonferansen IAS 2021 var det stort fokus på forebygging av nye hivtilfeller, de ulike verktøyene som er tilgjengelige og vil bli tilgjengelige i fremtiden. PrEP, den nye hivforebyggende vaginale ringen, Dapivirine, og PrEP som injeksjon er alle gode verktøy å ha, men hvordan kan vi sikre både tilgjengelighet for og bruk av disse verktøyene for personer i risikogrupper?

schedule21.07.2021

→ Nye anbefalinger for å forebygge livmorhalskreft

IAS2021

Kvinner som lever med hiv har seks ganger høyere risiko for livmorhalskreft, sammenlignet med kvinner som ikke lever med hiv. WHOs oppdaterte retningslinjer inneholder anbefalinger for screening og behandling for å støtte land med å oppnå screening- og behandlingsmål for 2030 i arbeidet mot eliminering av livmorhalskreft.

schedule21.07.2021

→ Lovende resultater for langtidsvirkende hivbehandling

IAS2021

En pågående studie om behandling av personer som lever med multiresistent hivvirus, viser lovende resultater. 26 uker ut i studien har behandlingen gitt både lavere virusnivå og høyere CD4-tall blant deltakerne.

schedule21.07.2021

→ Genterapi kan kurere hiv

IAS2021

To personer har så langt blitt kurert for hiv etter å ha mottatt beinmargstransplantasjoner, men behandlingen er risikofylt, svært dyr og kan ikke skje uten den rette donoren. Kan genterapi bli så effektivt at det likevel kan bli en standardkur?

schedule20.07.2021

→ Én pille mot hiv og graviditet

IAS2021

En pille som forebygger hiv og graviditet samtidig, en dobbel prevensjonspille, er under utvikling. En slik pille vil forenkle hverdagen for mange kvinner og jenter i risiko for å bli smittet med hiv.

schedule20.07.2021

→ Det tok ett år å utvikle covid-19 vaksiner, hvor er hivvaksinen?

IAS2021

Etter 20 år med arbeid for å utvikle en kur og en vaksine som beskytter mot hiv lar resultatene vente på seg.

schedule20.07.2021

→ Hva skal vi med nye regimer?

IAS2021

Leger sitter i dag med muligheten til å tilby mange svært gode behandlingsalternativer for hiv. Hvorfor er det fortsatt viktig å utvikle nye og bedre behandlingsalternativer?

schedule20.07.2021

→ Hiv og covid-19

IAS2021

Med et bakteppe hvor nå mer enn 184,5 millioner er smittet med koronaviruset og nesten 4 millioner er døde av covid-19, har vi også fått økt kunnskap om hiv og covid-19. WHO har sett nærmere på noen gjengående spørsmål relatert til hiv og covid-19.

schedule19.07.2021

→ Hivmålene skjerpes

IAS2021

Det har vært gjort solide fremskritt i arbeidet med å bekjempe aidsepidemien, men koronapademien har satt arbeidet tilbake. Ny politisk deklarasjon med skjerpede mål og nye globale retningslinjer fra WHO skal få arbeidet tilbake på banen.

schedule19.07.2021

→ Nye retningslinjer fra WHO

IAS2021

16. juli lanserte verdens helseorganisasjon (WHO) nye styrkede retningslinjer for hivforebygging, behandling, overvåking, levering av tjenester, og komorbiditeter. Retningslinjene inneholder vitenskapelig baserte anbefalinger og veikart med konkrete verktøy innenfor de ulike temaene.

schedule19.07.2021

→ Å bli eldre med hiv 

IAS2021

En naturlig følge av de enorme fremskrittene innen diagnostisering og behandling av hiv, er bekymringen for komorbiditeter hos den aldrende gruppen mennesker som lever med hiv. I en av de innledende sesjonene på årets internasjonale aidskonferanse, belyses de biologiske faktorene ved aldring, hva pasienten har behov for og hvor fokus bør ligge for de som yter helsetjenester for disse pasientene. 

schedule18.07.2021

→ IAS 2021-konferansen er i gang

NYHETER

Søndag, 18. juli, startet den ellevte årlige hivforskningskonferansen, Conference on HIV Science, arrangert av International AIDS Society (IAS). HivNorge deltar på konferansen, og vil publisere spennende saker om relevant forskning utover i uken.

schedule08.07.2021

→ HivNorge holder stengt i juli

NYHETER

HivNorge holder sommerstengt i juli. Vi ønsker alle en fin sommer!

schedule05.07.2021

→ Etterlengtet gjensyn

NYHETER

Isolasjon og ensomhet har preget det siste året for mange. Koronarestriksjonene har også rammet servicenæringen hardt. Diakonhjemmet Omsorg i Oslo tok grep og inviterte til et hyggelig måltid.

schedule29.06.2021

→ Hivbehandling og interaksjoner

HELSE

Når vi snakker om interaksjoner i legemiddelsammenheng, snakker vi om legemidlenes evne til å påvirke effekten til andre legemidler. Her kan du lese om hvilke stoffer som reagerer med vanlige hivlegemidler.