hiv

schedule22.04.2022

→ Debatt om unnskyldning til mennesker som lever med hiv

NYHETER

Mennesker som lever med hiv må inkluderes i den norske kirkes unnskyldning til det skeive miljøet, oppfordrer flere sterke stemmer i en kronikk i Vårt Land. Kronikken har skapt debatt.

schedule21.04.2022

→ 50 år siden opphevelsen av straffelovens §213

NYHETER

I dag er det 50 år siden opphevelsen av straffelovens §213 - den såkalte "homoparagrafen" som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. HivNorge er med på markering av jubileet, og takker alle som gikk foran og kjempet for opphevelsen av paragrafen.

schedule21.04.2022

→ Straffefritak for besittelse av rusmidler til eget bruk

HIVNORGE MENER

HivNorge mener at rusbrukere skal få behandling og oppfølging framfor straff og trussel.

schedule21.04.2022

→ HivNorge støtter Pasientoppropet

NYHETER

Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Nå har 26 pasientorganisasjoner gått i sammen på pasientoppropet.no for å kreve at norske pasienter får tilgang på nye medisiner så snart de er på markedet.

schedule06.04.2022

→ Ingen unnskyldning til hivpositive

HIVNORGE MENER

HivNorges generalsekretær, Anne-Karin Kolstad, skriver sammen med flere andre i en kronikk i Vårt Land 6.4.2022 at biskopenes nylige beklagelse overfor homofile hopper bukk over en viktig bit av historien: Hvordan kirken behandlet dem som ble smittet med hiv under aids-krisen.

schedule31.03.2022

→ Søknadsfrist til Hivfondet 1. mai

NYHETER

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.

schedule29.03.2022

→ En ny forestilling om sorg knyttet til hiv

NYHETER

Black box teater ønsker hjertelig velkommen til forestillingen Birds of Ill Omen, av Corentin JPM Leven. Forestillingen er fra 30. mars til 02. april 2022.

schedule24.03.2022

→ Brukermedvirkning må sikres

HIVNORGE MENER

HivNorge mener at mennesker som lever med hiv skal være involvert i prosessene rundt valgene av hivbehandling i Norge.

schedule24.03.2022

→ Vil ha PrEP på blå resept

HIVNORGE MENER

Ved å få PrEP over på blå resept vil personer som ønsker det få denne effektive hivforebyggende behandlingen raskere og enklere enn ved dagens ordning.

schedule24.03.2022

→ Krever gratis morsmelkerstatning 

HIVNORGE MENER

HivNorge ber myndighetene om at det innføres en refusjonsordning for morsmelkerstatning til barn av mødre som lever med hiv.

schedule22.03.2022

→ Invitasjon til online kunstutstilling

NYHETER

Invitasjon til online kunstutstilling hvor det lanseres kunstverk inspirert av utfordringene i å leve med hiv i Norge og Romania.

schedule15.03.2022

→ Laveste antall hivtilfeller på 20 år – tidlig behandlingsstart og PrEP virker 

NYHETER

Folkehelseinstituttets (FHI) årsrapport for hiv-infeksjon, gonoré og syfilis rapporterer at det er registrert bare 102 nye hivdiagnoser i Norge i 2021. 67 av disse har opplyst at de var smittet før de kom til Norge. Det betyr at det bare var 35 personer som ble smittet av hiv i Norge i 2021. Dette viser at nedgangen i nye hivtilfeller fra de siste årene fortsetter. Vi har nå full kontroll på hiv-epidemien i Norge.

schedule14.03.2022

→ HivNorge søker jurist til deltidsstilling

NYHETER

Vår dyktige jurist som arbeider med rettshjelp til mennesker som lever med hiv eller på annen måte er berørt av hiv går videre til andre utfordringer og vi utlyser derfor deltidsstilling til en jurist i som hovedsakelig vil arbeide med å gi rettshjelp til våre medlemmer og brukere.

schedule10.03.2022

→ Flyktninger som lever med hiv, må sikres behandling

NYHETER

I forbindelse med krigen i Ukraina og flyktningstrømmen som er ventet derfra, har HivNorge henvendt seg til Utlendingsdirektoratet og Politiets Utlendingsenhet med en sterk oppfordring om å være oppmerksomme på dette og å sikre at flyktninger som lever med hiv får hivbehandling.

schedule08.03.2022

→ Seksuell helse for kvinner som lever med hiv

NYHETER

I anledning kvinnedagen har Folkhälsomyndigheten i Sverige lansert en rapport om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for kvinner som lever med hiv i Sverige. Rapporten kan bidra til å bedre forstå behovene til kvinner som lever med hiv og de utviklingsområdene som finnes innenfor helsesektoren når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

schedule02.03.2022

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

NYHETER

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 17. mars 2022. Av praktiske årsaker holdes møtet i Oslo Kongressenter.

schedule02.03.2022

→ Skadereduksjon må være grunnlaget for narkotikapolitikk 

NYHETER

FNs narkotikakommisjon er et viktig organ som sikrer at alle land som har undertegnet de tre FN-konvensjonene om narkotika følger opp sine forpliktelser på en god måte. I forkant av årets møte i kommisjonen ble HivNorge, sammen med andre organisasjoner, invitert til dialogmøte med helseminister Ingvild Kjerkol.

schedule01.03.2022

→ UNAIDS fortsetter arbeidet i Ukraina

NYHETER

I en pressemelding fra UNAIDS, sier leder av UNADIS Winnie Byanyima, at mennesker som lever med hiv risikerer livene uten jevn tilgang på hivbehandling. — Retten til helse og tilgang til hivbehandling må alltid beskyttes. Helsearbeidere, sivilt samfunn og deres brukere må aldri være mål i konflikter, understreker hun.

schedule01.03.2022

→ Kritisk for hivbehandling i Ukraina 

HIV-NORDEN OG HIVNORGE MENER

Den alvorlige situasjonen i Ukraina er en trussel mot tilgangen på hivbehandling og annen medisinsk behandling i landet. Fem nordiske pasientorganisasjoner forent i Hiv-Norden, understreker alvoret i situasjonen.

schedule14.02.2022

→ Legemidler og anbud

HIVNORGE MENER

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler. HivNorge mener reell brukermedvirkning må sikres i slike prosesser, og ber også om at departementet sikrer samordning mellom faglige retningslinjer for behandling og anbudsprosesser.