hiv

schedule01.11.2021

→ Deputasjon i Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune

NYHETER

Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, med generalsekretær Anne-Karin Kolstad og juridisk rådgiver Halvor Frihagen, for å påvirke Oslo-budsjettet for 2022. 

schedule28.10.2021

→ Krever toalett på langdistansebusser

HIVNORGE MENER

Sammen med åtte andre organisasjoner stiller HivNorge seg bak et opprop hvor vi krever tilgjengelige toaletter på langdistansebusser. Det er uakseptabelt at busser som kjører langdistanse ikke har toaletter tilgjengelig, og dermed utelukker buss som transportmiddel for en stor gruppe mennesker.

schedule19.10.2021

→ Personvern i nye digitale løsninger

HIVNORGE MENER

HivNorge har sendt inn høringssvar på "Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.". HivNorge påpeker i vårt høringssvar viktigheten av at personer med behov og hjemmel for innsyn i en journal, kun ser de opplysningene de har behov for å se. 

schedule19.10.2021

→ Fem år siden PrEP-ja

HIVNORGE MENER

Det er i dag fem år siden daværende Helse- og omsorgsminister Bent Høie kontaktet styreleder Leif-Ove Hansen og generalsekretær i HivNorge og ba oss komme opp til hans kontor. Der ble vi møtt av TV2 og snart ble det klart at statsråden ville annonsere at regjeringen sa ja til å innføre den forebyggende hivmedisinen PrEP.  

schedule19.10.2021

→ Kvalitetsregister for hiv endelig godkjent

NYHETER

NORHIV, et norsk nasjonalt kvalitetsregister for hiv, har endelig fått godkjenning som medisinsk kvalitetsregister med nasjonal status av Helsedirektoratet. Registeret skal sikre at pasienter som lever med hiv får god og riktig behandling.

schedule13.10.2021

→ Ingen utvikling for hiv-feltet i statsbudsjettet

NYHETER

Den sittende regjeringen har ikke fulgt opp innspillene fra HivNorge og viderefører tilskudd og satsning på hiv-feltet på samme nivå som tidligere år.

schedule06.10.2021

→ Hvem bør få Plussprisen i år?

NYHETER

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag, 1. desember. I fjor gikk den til styreleder Leif-Ove Hansen. Du kan være med å bestemme hvem som skal få den i år.

schedule29.09.2021

→ Ingen smitterisiko ved velmedisinert hiv

HivNorge har sett nyhetssaken fra Fædrelandsvennen om en mann som ble voldtatt av en annen mann på et nachspiel. Der fremstilles det som om gjerningsmannens hivstatus ble sett på som en skjerpende omstendighet.

schedule24.09.2021

→ Influensavaksinen anbefales

NYHETER

Tiltakene som var ment å redusere risikoen for å bli smittet med koronaviruset, har ført til at vi i mindre grad har vært syke med forkjølelse og influensa. Som en følge av det er vi mindre motstandsdyktige i møte med årets høstinfluensa som nå står for døren.

schedule20.09.2021

→ Tredje vaksinedose

NYHETER

Folkehelseinstituttet anbefaler at mennesker med lavt immunforsvar tar en tredje dose av koronavaksinen. Dette gjelder også personer som har redusert immunforsvar på grunn av hivinfeksjon.

schedule18.09.2021

→ Lav kompetanse om hiv får konsekvenser

NYHETER

– Vi er bekymret for den manglende kompetansen om hiv i omsorgstjenesten, sa HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad, under Dagens Medisin Arena Hiv.

schedule17.09.2021

→ Ingen rask løsning på tilbakeføring av PrEP til fastlegene

NYHETER

Maria Jahrnmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, avkrefter at PrEP er på vei tilbake på blå resept før regjeringsskiftet er på plass. Debatten på gårsdagens DM Arena Hiv tok blant annet for seg de utfordringene vi fortsatt står overfor for å sørge for god tilgjengelighet av PrEP.

schedule16.09.2021

→ Krever PrEP på blå resept

NYHETER

Dagens medisin skriver at Jon Reidar Øyan, leder av Aps homonettverk, krever at den hiv-forbyggende behandlingen PrEP flyttes tilbake på blå resept.

schedule16.09.2021

→ Søknadsfrist til Hivfondet 1. oktober

NYHETER

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. oktober.

schedule31.08.2021

→ Det er på høy tid at hiv-historien i Norge blir helhetlig fortalt

NYHETER

HivNorge jobber med å lage en dokumentarfilm om historien i Norge på 80- og 90-tallet. I den anledning inviterer vi deg som fikk hiv før det fantes effektiv behandling, eller på annet vis ble berørt av hiv, til å dele din historie. Helgen 10.-12. september samles vi i Oslo, hvor vi over tre dager blir kjent og deler egne erfaringer fra 80- og 90-tallet.

schedule25.08.2021

→ HivNorge åpner for drop-in

NYHETER

HivNorge utvider åpningstidene utover høsten og har nå åpent for drop-in på kontoret tirsdager og onsdager kl. 10-15, og torsdager kl. 10-18.

schedule25.08.2021

→ Lever du med hiv og har behov for rettshjelp?

NYHETER

I disse dager starter HivNorge opp et nytt rettshjelpstilbud til mennesker som lever med hiv. Våre jurister Halvor Frihagen og Birgitta Onarheim kan hjelpe med spørsmål som direkte har med hiv å gjøre, som diskriminering, taushetsplikt og pasientskade, men også andre spørsmål, som innen husleierett, arbeidsrett, migrasjonsrett, boligrett og familierett er aktuelt. 

schedule19.08.2021

→ Kjemper mot stigma

NRK Innlandet publiserte i dag en artikkel om 30-åringen Andreas Søvik Helgeberg som har levd med hiv i fem år.

schedule09.08.2021

→ HivNorges kontor er åpent for drop-in!

NYHETER

HivNorges kontor er igjen åpent for drop-in onsdag og torsdag ut august. Kontoret er åpent 9-15.

schedule06.08.2021

→ HivNorge er nå tilgjengelig på 9 språk!

NYHETER

– Vi er glade for å tilby kvalitetssikret informasjon om hiv og covid-19 til mennesker som ikke har norsk eller engelsk som sitt morsmål, sier styreleder i HivNorge Leif-Ove Hansen.