Vil kun vaksinere nærkontakter mot apekopper

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet har nå besluttet Norges strategi for vaksinering mot apekopper. De vil fortløpende starte vaksinering av husstandsmedlemmer og seksualkontakter til personer med bekreftet apekoppsmitte.  

scheduleOppdatert: 11.08.2022

createForfatter: Kristin Holland

labelEmner:

Vaksinene som nå tilbys tas fra Norges beredskapslager, frem til landet mottar tildelte doser fra det europeiske vaksinesamarbeidet HERA, Europakommisjonens beredskapsorgan. Når vaksinedosene tildelt fra HERA kommer vil de da erstatte dosene tatt fra beredskapslageret. Vaksinen er et to-dose-regime, så de 1400 dosene Norge har i beredskapslageret vil være nok til å vaksinere omtrent 700 personer. Apekoppvaksinen gis i to doser, med 28 dagers mellomrom. Personer som tidligere har fått koppevaksinen, som var en del av vaksinasjonstilbudet for ettåringer i Norge frem til 1976, vil bare få en dose.  

Det er bestemt at det i første omgang skal prioriteres å vaksinere hustandsmedlemmer og seksualkontakter til personer som har bekreftet apekoppsmitte, ikke forebyggende til utsatte grupper og miljøer. Vurdering og henvisning til vaksinasjon for nærkontakter vil gjøres av fastlegen, i samråd med FHI. Vurderingen baseres på risikoen for smitte avhengig av typen kontakt, tid som har gått siden kontakt og risiko for alvorlig sykdom. Personer som har vært i nær kontakt vil hovedsakelig tilbys vaksine kun de første fire dagene etter kontakt, med mindre man er i en av gruppene som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.  

Om man prioriteres for vaksinasjon av fastlege og FHI vil man få resept og måtte hente ut vaksinen på utvalgte apotek, og avhengig av bosted og kommune kan det ta opp til en dag fra vaksinen bestilles til den er tilgjengelig for å hentes ut. Vaksinen skal settes av helsepersonell, enten fastlege, legevakt eller kommunens vaksinasjonssenter.  

Om du vil lese mer om apekoppvaksinen kan du gjøre det på Folkehelseinstituttets hjemmesider.  

Les også

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.