Vil gi rett til assistert befruktning

Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreslo onsdag denne uken å revidere Bioteknologiloven og blant annet tillate graviditet gjennom eggdonasjon. Dette gjelder også hivpositive som ønsker barn.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Takst: Olav André Manum, foto: Arbeiderpartiet

labelEmner:

Håkon Haugli, Arbeiderpartiet.

Stortingsgruppens innstilling – som nå er offisiell Arbeiderpartipolitikk – innebærer også en likestilling av hivpositive som ønsker barn med alle andre som ønsker barn.

– Der det er medisinsk forsvarlig, presiserer Håkon Haugli. Han er Oslo-representant på Stortinget for Arbeiderpartiet og forklarer at innstillingen kommer som et ledd i regjeringens gjennomgang av Bioteknologiloven. Denne loven regulerer blant annet retten til assistert befruktning. Hivpositive som ønsker barn har ifølge det gjeldende lovverket ingen likeverdige rettigheter på dette området i dag.

– Vi ønsker jo ikke at et barn skal bli smittet av mor, fortsetter Haugli. Han sier det ikke, men medisinsk forvarlig vil det være i nær 99 prosent av tilfellene der mor er hivpositiv. Med riktig medisinsk behandling er risikoen for smitteoverføring fra mor til barn minimal.

– Innstillingen fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe likestiller sæd og egg, forklarer Haugli. Sæddonasjon har nemlig vært tillatt i en årrekke. Haugli understreker imidlertid at detaljene i forslaget ikke er klare ennå, men at de vil bli utarbeidet fortløpende og at dette er en likestillingsreform Arbeiderpartiet vil gå inn for.

Et problem for Arbeiderpartiet er at regjeringspartner Senterpartiet allerede onsdag var ute og erklærte sin uenighet. Partiet meddelte straks verden at det ikke ville gå inn for å tillate eggdonasjon av hensyn til barnets rettigheter.

– Vi er klar over at innstillingen er kontroversiell også innad i regjeringen, sier Haugli, – men vi er åpne for forhandlinger og vi håper at både SV og Senterpartiet til slutt vil ende på en felles innstilling med Arbeiderpartiet. Uansett har Arbeiderpartiet flertall i regjeringen så innstillingen vil bli regjeringens innstilling, men det gjenstår å se om noen av partnerne tar dissens.

Når innstillingen vil bli fremmet i Stortinget tør imidlertid Haugli ikke uttale seg om. Håpet er at det skjer innenfor nåværende stortingsperiode. Da vil regjeringens innstilling være sikret flertall. Etter valget neste år kan situasjonen være en helt annen, selv om Haugli forsikrer at Arbeiderpartiet absolutt har til hensikt å vinne også det valget.

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.