Vil gi rett til assistert befruktning

Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreslo onsdag denne uken å revidere Bioteknologiloven og blant annet tillate graviditet gjennom eggdonasjon. Dette gjelder også hivpositive som ønsker barn.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Takst: Olav André Manum, foto: Arbeiderpartiet

labelEmner:

Håkon Haugli, Arbeiderpartiet.

Stortingsgruppens innstilling – som nå er offisiell Arbeiderpartipolitikk – innebærer også en likestilling av hivpositive som ønsker barn med alle andre som ønsker barn.

– Der det er medisinsk forsvarlig, presiserer Håkon Haugli. Han er Oslo-representant på Stortinget for Arbeiderpartiet og forklarer at innstillingen kommer som et ledd i regjeringens gjennomgang av Bioteknologiloven. Denne loven regulerer blant annet retten til assistert befruktning. Hivpositive som ønsker barn har ifølge det gjeldende lovverket ingen likeverdige rettigheter på dette området i dag.

– Vi ønsker jo ikke at et barn skal bli smittet av mor, fortsetter Haugli. Han sier det ikke, men medisinsk forvarlig vil det være i nær 99 prosent av tilfellene der mor er hivpositiv. Med riktig medisinsk behandling er risikoen for smitteoverføring fra mor til barn minimal.

– Innstillingen fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe likestiller sæd og egg, forklarer Haugli. Sæddonasjon har nemlig vært tillatt i en årrekke. Haugli understreker imidlertid at detaljene i forslaget ikke er klare ennå, men at de vil bli utarbeidet fortløpende og at dette er en likestillingsreform Arbeiderpartiet vil gå inn for.

Et problem for Arbeiderpartiet er at regjeringspartner Senterpartiet allerede onsdag var ute og erklærte sin uenighet. Partiet meddelte straks verden at det ikke ville gå inn for å tillate eggdonasjon av hensyn til barnets rettigheter.

– Vi er klar over at innstillingen er kontroversiell også innad i regjeringen, sier Haugli, – men vi er åpne for forhandlinger og vi håper at både SV og Senterpartiet til slutt vil ende på en felles innstilling med Arbeiderpartiet. Uansett har Arbeiderpartiet flertall i regjeringen så innstillingen vil bli regjeringens innstilling, men det gjenstår å se om noen av partnerne tar dissens.

Når innstillingen vil bli fremmet i Stortinget tør imidlertid Haugli ikke uttale seg om. Håpet er at det skjer innenfor nåværende stortingsperiode. Da vil regjeringens innstilling være sikret flertall. Etter valget neste år kan situasjonen være en helt annen, selv om Haugli forsikrer at Arbeiderpartiet absolutt har til hensikt å vinne også det valget.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.