Utrygt å kysse en hivpositiv tror annenhver nordmann

Under HivNorges arrangement i forbindelse med verdens aidsdag i dag, la Helsedirektoratet fram resultatene fra en spørreundersøkelse blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Nesten halvparten av landets arbeidstakere mener det er utrygt å kysse en hivpositiv på munnen.

scheduleOppdatert: 02.10.2017

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Videre tror to av ti arbeidstakere at det er utrygt å dele toalett med en hivpositiv. Imidlertid viser resultatene at helsearbeidere har mindre frykt enn andre arbeidstakere, og at frykten minsker med høyere utdannelse. Seks prosent føler det som utrygt å klemme eller håndhilse på en hivpositiv. Mennesker som kjenner en hivpositiv har imidlertid ingen slik frykt, viser resultatene av undersøkelsen.

Videre viser undersøkelsen at halvparten av landets arbeidstakere vurderer egen kunnskap om hiv som ganske eller svært god, og de aller fleste ville søkt på internett om de hadde spørsmål om hiv eller aids. Deretter vil rundt halvparten av de spurte å ha snakket med fastlegen sin om man hadde noen spørsmål.

Det ble også stilt spørsmål om hvordan man ville reagere om man fikk kjennskap til en hivpositiv kollega. Nesten tre av fire svarte at det ikke ville være så farlig, mens 25 prosent mente det motsatte. Rundt halvparten ville vært mer forsiktig med nærkontakt med sin kollega. Nesten 60 prosent var enig eller delvis enig i påstanden om at hivpositive er forpliktet til å orientere arbeidsgiver og kolleger om sin hivstatus.

Styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge mener undersøkelsen kan ses med positive øyne.

Styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge mener undersøkelsen kan ses med positive øyne, med at mange mener at de hargod kunnskap om hiv og at de ikke ville brydd seg om   at en kollega varhivpositiv. – Likevel blir det tydelig at folk overvurderer sin egen kunnskap om hiv,  siden det samtidig kommer fram at mange ville vært forsiktigere med å være i nærheten av hivpositive.

– Når resultatene også viser at 60 prosent mener at mennesker som lever med hiv skal være åpen om diagnosen, fortsetter Hansen, blir det tydelig at kunnskaper og holdninger ikke er så gode som man skulle ønske. Her har både myndigheter, arbeidslivet og mennesker som lever med hiv en jobb å gjøre for å bedre dette.

Spørreundersøkelsen er gjennomført på GallupPanelet ved bruk av webskjema, og utvalget er trukket ut med sikte på å oppnå minimum 1600 intervjuer blant ansatte og minimum 250 intervjuer blant personer som er toppledere eller administrerende direktører. Utvalget ansatte ble trukket på alder, kjønn og geografi i henhold til Statistisk sentralbyrås AKU-statistikk, samt i tillegg stratifisert på todelt utdanning. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 20. oktober til 4. november 2015, og i alt 1968 personer svarte, hvorav 277 toppledere og/eller direktører.

Undersøkelsen er gjennomført av Helsedirektoratet i samarbeid med HivNorge, Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Nye Pluss.

erfaringer og tanker fra noen hivpositive når det gjelder å være åpen om hivdiagnosen på arbeidsplassen

Nesten tre av fire svarer at det ikke vil være så farlig å få en hivpositiv kollega på jobben, viser en undersøkelse.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.