Utbredt frykt for hivpositive

Det snakkes for tiden mye om fordommer i homomiljøet. Stigmatiseringen av hivpositive er en av dem. Hivpositive vi har snakket med, forteller at de omtales som «de smittsomme» og som en fare for sine omgivelser. Mange opplever avvisning som en så stor belastning at de ikke orker å si ifra om egen status.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Hva er konsekvensene av disse holdningene? De er neppe noe bidrag til å redusere hivsmitten blant menn som har sex med menn, som for 2014 viser nye rekordtall og nå er tre ganger så høyt som det var for 18–20 år siden. Det skjer i en virkelighet hvor sex med velbehandlete, åpne hivpositive er så lite risikofylt at Folkehelseinstituttet har tatt til orde for at ubeskyttet sex med en velbehandlet hivpositiv ikke bør medføre straffeforfølgelse. Åpenhet og kondombruk burde derfor være gode virkemidler for å forebygge smitte. Likevel ser det ut til at det motsatte skjer, på grunn av fordommer og uvitenhet?

Nestleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, tror de høye smittetallene henger sammen med fordommene hivpositive møter i homomiljøet. – Folk hører hvordan hivpositive omtales i homomiljøet. De har erfaring for at det absolutt ikke er inkluderende omtale som blir denne gruppen til del. Når de selv får diagnosen, våger de simpelthen ikke å snakke om dette når de dater eller har sex, sier Hansen til Positiv. Han har skrevet en masteroppgave i helseadministrasjon om behandling som forebygging. Her har han dybdeintervjuet hivpositive. Intervjuobjektene kommer blant annet inn på betydningen og konsekvensene av stigmatiseringen de opplever i sitt eget miljø. Som åpen hivpositiv med lang erfaring fra homomiljøet, har også Hansen fått smake sin del av denne stigmatiseringen.

Leif-Ove Hansen, nestleder i HivNorge.

Nestleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, tror de høye smittetallene henger sammen med fordommene hivpositive møter i homomiljøet.

Leif-Ove Hansen, nestleder i HivNorge.

HivNorges nestleder mener diskrimineringen er ett bidrag til at smitten blant menn som har sex med menn fortsetter på samme høye nivå her i landet: – Hivnegative homofile vil ikke vite og unngår sannheten så lenge som mulig. Hivpositive har lang erfaring med at hvis de opplyser om sin status, så unngår folk dem. Dermed blir det også problematisk å snakke om smitterisiko og kondombruk.

– Resultatet kan bli ensomhet og isolasjon og mangel på både sex og kjærlighet, sier Hansen.

På datingapper og møtesteder på internett er nøkkelordet «clean». Det forsikrer man om at man er, gjerne med en dato for siste negative hivtest. Samtidig forventer man at den som svarer heller ikke bærer på viruset.

– Alt dette for å slå fast og berolige eventuelle partnere om at de selv er negative. På samme tid får de signalisert at de bare ønsker å treffe og ha sex med andre negative.

Hansen mener dette er en utrolig dårlig strategi. Det har han selv erfart: – Jeg gjorde den feilen at jeg trodde på at sexpartnerne mine alltid visste om de var smittet eller ei. Til slutt endte jeg opp med en som var nysmittet og uvitende om sin egen status. Det risikerer mange andre også å gjøre, med hivsmitte som resultat, rett og slett fordi de ikke snakker om sikrere sex og lar være å bruke kondom. Det blir en slags taushetens konspirasjon. 

Fred, en ung, hivpositiv mann som foretrekker å være anonym, er helt enig med Hansen. Han får hele tiden spørsmål om han er «frisk». Men hva betyr egentlig det? – Jeg er jo frisk, selv om jeg er hivpositiv, sier han, jeg går på vellykket behandling.

Han vet godt at det ikke er det spørsmålsstilleren mener, men de tør ikke engang ta ordet hivpositiv i sin munn. Derfor spør folk om du er frisk, men de egentlig mener, «har du hiv?» På den måten lurer alle hverandre, når det egentlig burde være enkelt med åpenhet og kondom. 

Positiv

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.