UNAIDS avholder høynivåmøte etter ny strategi

UNAIDS høynivåmøte i juni forventes å være et springbrett i det videre arbeidet med å utjevne de sosiale og økonomiske faktorene som fortsatt driver hivepidemien i deler av verden. – Det er i land med lav og middels økonomi vi må sette inn støtet for å avslutte hiv-pandemien, sier juridisk rådgiver i HivNorge, Halvor Frihagen.

scheduleOppdatert: 10.06.2021

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Høynivåmøtet faller på 40-årsjubileet for de første tilfellene av hiv og 25-årsjubileet for opprettelsen av UNAIDS, og jobber med å implementere UNAIDS strategi for de neste ti årene både politisk og i sivilt samfunn i medlemslandene. Allerede ved høynivåmøtet i 2016 ble det satt et mål om å nå slutten av hivepidemien i den femårsperioden som nå har gått. For at dette skal kunne bli en realitet i løpet av det neste 10 årene må medlemslandene stille med nok midler til at forebyggende og behandlende tiltak kan bli tilgjengelig for alle som er berørt av hiv, samt å stå sammen for å sørge for at diskriminerende og undertrykkende praksiser avvikles.

HivNorge stiller seg sammen med samarbeidspartnere i Tyskland og andre europeiske land, og etterspør forpliktelser om midler i et åpent brev til Dr. Angela Merkel og den Europeiske kommisjonen. Hivepidemien demonstrer, på samme måte som covid-19 har det siste året, hvordan sykdommen rammer lavinntektsområder hardest og med tragiske utfall, skriver Action against ADIS, Germany med samarbeidspartnere. – Å implementere FNs politiske deklarasjon om hiv og aids, er nøkkelen for å få epidemien under kontroll globalt. Det er nå på tide å prioritere verdien av alle menneskers liv og helse og forplikte seg til dette arbeidet gjennom økonomiske og teknologiske bidrag, og gjennom å jobbe for å avvikle juridiske barrierer som hindrer tilgangen til oppdatert informasjon og medisinske prosedyrer og produkter. 

I perioden opp mot høynivåmøtet deltar Frihagen på vegne av HivNorge i formøtene i regi av Utenriksdepartementet og NORAD.  Vi setter lys på behovet for tilgang til medikamenter og den forebyggende behandlingen PrEP i mellom- og lavkostland, og viktigheten av avkriminalisering av å leve med hiv, sier Frihagen. – De resultatene som er oppnådd i Norge etter endringen av straffeloven har hatt enorm betydning for livskvaliteten til mennesker som lever med hiv. Vi jobber for at bruken av rusmidler skal håndteres mer humant av det offentlige og mener at dette også har en viktig plass i UNAIDS strategi for videre arbeid.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.