Tilfeller av apekopper i Europa

Apekopper har preget mediebildet den siste tiden. Sykdommen er i utgangspunktet svært sjelden i Europa, men det har de siste dagene dukket opp flere tilfeller, noe som har skapt oppmerksomhet.

scheduleOppdatert: 20.06.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Alle kan bli smittet av viruset som forårsaker apekopper, men ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) krever det tett kontakt mellom mennesker for å kunne bli smittet. I Europa har flere av de som har blitt smittet vært menn som har vært i intim kontakt med andre menn. Personer som har vært i intime relasjoner på reise i Europa i april og mai, bør derfor være oppmerksomme på symptomer. For øvrig er smitteoverføring mer vanlig blant familiemedlemmer med nær kontakt. Folkehelseinstituttet sier at siden viruset krever tett kontakt mellom mennesker for å kunne overføres, er potensialet for større utbrudd svært lavt, og det vil ikke bli utbrudd på lik linje som korona.

Det tilbys ikke vaksiner mot kopper i Norge, men det var en del av vaksinasjonstilbudet for ettåringer i Norge frem til 1976, og de som allerede har denne vaksinen har god beskyttelse.

Mildt sykdomsforløp

Viruset kan smitte gjennom direkte kontakt med apekoppeutslett, med hud-/slimhinnekontakt, indirekte ved kontakt med gjenstander som for eksempel håndklær eller via dråper. For at man skal smittes via dråper kreves det langvarig nærkontakt (flere timer) ansikt-til-ansikt.

Symptomene de fleste får er feber, nedsatt allmenntilstand, lymfeknutehevelse og etter hvert utslett som ofte klør og som utvikler seg til blemmer som sprekker og blir til skorper. Viruset kan smitte fra symptomstart og til skorpene har falt av og det er dannet ny hud under.

Det kan gå mellom 5 og 21 dager fra man blir smittet og til symptomene oppstår, men vanligvis kommer symptomene 6 til 13 dager etter smittetidspunktet. Ifølge FHI er de fleste er syke i to til fire uker, og symptomene vil i de aller fleste tilfeller gå over av seg selv uten behandling. De fleste vil oppleve et mildt sykdomsforløp, og blir helt friske etter gjennomgått sykdom, men noen kan få hudarr. Personer med redusert immunforsvar eller andre infeksjoner kan ha noe høyrere risiko for alvorlig sykdom.

Hva gjør jeg hvis jeg er smittet?

Dersom man har mistanke om at man er smittet, bør man ringe lege for å avtale evt. testing og oppfølging. Informer legen om mistanken om apekopper, slik at de kan forberede evt. undersøkelse og prøvetaking. Helsetjenesten vil avgjøre videre oppfølging.

Man bør unngå nærkontakt med andre personer til diagnosen evt. er avkreftet. Dersom diagnosen blir bekreftet, bør man isolere seg til det ikke lenger er noen risiko for at andre kan bli smittet.

Flere spørsmål og svar om apekopper finner du på Folkehelseinstituttet sine sider.

Mer utdypende informasjon finnes i Folkehelseinstituttets veileder for helsepersonell.

Les også

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.