Tiden er kommet for å tenke nytt

Personer som injiserer rusmidler har 22 ganger større risiko for å bli smittet med hiv enn andre, konstaterte Andriy Klepikov, Executive Director i Alliance for Public Health i Ukraina under AIDS2020.

scheduleOppdatert: 10.07.2020

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

I deler av verden går hivtallene ned eller holder seg stabilt lave i denne gruppen, i andre land erfarer vi en eksplosiv økning. Vi trenger ikke å se lenger enn over vår egen landegrense østover for å se dette.

Det er flere utfordringer å adressere. Hiv, hepatitt og tuberkulose er flere steder et stort problem. I Afrika ser vi blant annet en økende rusproblematikk. Og selv om nye hivtilfeller går ned flere steder i verden, øker det kraftig andre steder, blant annet i Øst-Europa og Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika og Latin-Amerika Asia. Rusbrukere som lever med hiv nedprioriteres ofte når gjelder hivbehandling. I Ukraina får kun 38% av rusbrukere som lever med hiv behandling, kunne Klepikov vise til.

Bringing humanity to harm reduction

— Det handler ikke alltid om rene nåler eller kondomer, men det handler om å gi støtte og å avdekke folks behov, fastslo Klepikov.

Verden er stadig i endring, og det hivforebyggende arbeidet må tilpasse seg. Som eksempel kan nevnes Chemsex, som HivNorge har engasjert seg aktivt i gjennom Chemfriendly, når det gjelder hivforebyggende arbeid og skadereduksjon. Klepikov løftet den samme tilnærmingen i sitt foredrag, de tilbyr skadeforebyggende partykits for chemsexbrukere, som blant annet inneholder verktøy for å teste rusmidler, rent utstyr til sniffing, kondomer, glidemiddel og informasjonsmateriell.

Positive erfaringer

AIDS2020 har viet mye fokus på utfordringene covid-19 har gitt for hivarbeidet og for å nå målene om å se en slutt på hiv innen 2030. Klepikov løftet frem at situasjonen med covid-19 også har ført med seg positive erfaringer det er viktig å ta med seg videre. Han nevnte eksempelvis metadon take-home-doser hvor rundt 90% av metadonbrukere i Ukraina får med seg doser av metadon for lengre perioder (14-dager). Det har også vært mindre politivold og bedre kontakt med klienter, ikke bare gjennom direkte kontakt, men også digitalt.

Systematiske barrierer

Klepikov var klar i sin tale, — vi kommer ikke til å nå målene om å ende hiv uten å adressere stigma, diskriminering og stigmatisering som fungerer som barrierer for skadereduserende arbeid og hivbehandling. Land som har vært aktiv i arbeidet med skadereduksjon blant mennesker som injiserer rusmidler, har en lav forekomst av hiv i denne gruppen. Eksempelvis England, Sveits, Tyskland og Australia. Land som ikke har prioritert skadereduksjon til tross for høyt bruk av rusmidler i deler av befolkningen, erfarer høye forekomster av hiv. Som Thailand og Russland.

Fremtidens skadereduksjon

Klepikov tegnet et bilde av nye trender for skadereduksjon i tiden fremover:

  • Nye rusmidler og nye kontekster krever nye tilnærminger i skadereduksjonsarbeidet. Vi kan ikke møte nye utfordringer med gamle metoder.
  • Donorer forsvinner og myndigheter er ikke villige til å støtte skadereduksjonsarbeidet. Det er behov for nye partnerskap, opprettholdelse og styrking av finansieringen til dette arbeidet.
  • Rusbruk er ikke et særskilt problem, det må bli en intergrert del av folkehelse og må inkludere psykisk helse, koinfeksjoner etc.
  • Undertrykkende ruspolitikk må endres
  • Det må bli en personsentrert tilnærming i rusbehandlingen. Vi jobber ikke med mennesker som bruker rusmidler. Vi jobber med mennesker og det må være en holistisk tilnærming.

—  Sist, vi flytter oss mer og mer mot digital verden. Og denne teknologien vil bringe skadereduksjon til et nytt nivå, avsluttet han.

Er du aktiv i chemsex og ønsker å snakke med noen, ta kontakt med Chemfriendly eller HivNorge på 21 31 45 80/post@hivnorge.no

Les også

schedule25.11.2022

→ Solidaritetsmarkering i Trefoldighetskirken

Under årets markering av verdens aidsdag 1. desember gjeninnføres markering i kirken, slik det var tradisjon for i mange år. Med musikk og lystenning ønsker vi alle velkommen til å minnes dem som er rammet av hiv og aids gjennom tidene.

schedule25.11.2022

→ Faglig påfyll hos Fafo 1. desember

1. desember markeres verdens aidsdag over hele verden. Bli med HivNorge og Fafo til lunsj med faglig påfyll, hvor vi tar opp erfaringer og lærdom etter 40 år med hiv.