Stortingsvedtak gir dårligere hivbehandling

Et vedtak i Stortinget i desember 2016 kan bety at hivpositive ikke lenger får tilbud om én pille om dagen, men kan måtte gå tilbake et regime med to eller tre daglige piller. Vi er kjent med at infeksjonsleger allerede har informert noen av sine pasienter at de må være forberedt på et skifte.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge sier at årsaken til dette er Stortingets vedtak om at det fra 1. januar i år er sykehusene selv som skal betale for medisinen, og ikke gjennom Folketrygden slik det har vært fram til nå. Hivmedisinene blir en del av et trangt sykehusbudsjett og sykehusene er pålagt av Stortinget å spare 20 millioner kroner for bruk av hivmedisiner. Dette til tross for at 200 nye pasienter i løpet av året settes på medisiner.

– Dette gir et langt dårligere medisinsk tilbud til mennesker som lever med hiv, sier generalsekretæren. – Ikke bare frykter vi at dette vil gi langt svakere etterlevelse, men sjansene for uheldige bivirkninger øker også, legger hun til og presiserer at myndighetene med dette setter hivbehandlingen mer enn ti år tilbake. HivNorge anmoder alle medlemmer og andre som lever med hiv om å ta kontakt om de skulle oppleve at de ikke lenger får tilgang til den/de hiv-legemidler som de har fått tidligere.

HivNorge er representert med brukerrepresentant i spesialistgruppen for Sykehusinnkjøps anbudskonkurranse for hiv-legemidler, og håper i det lengste at spesialistgruppen setter pasientene først. Kolstad frykter også at det medisinfirmaet som vinner anbudet vil tvinge gjennom at det er kun denne medisinen som skal benyttes. – Det vil gi legene mindre spillerom med å finne en medisin som passer pasienten og som gir minst mulig bivirkninger, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad. Hun synes det er uakseptabelt at man ikke skal få den beste medisinen som finnes og som bidrar til å gi hivpositive gode liv.

Kolstad understreker også at HivNorge fikk inn en merknad da den såkalte Prioriteringsmeldingen ble behandlet i Stortinget hvor det tydelig gikk fram at ”smittevern skal veien tyngst når anbud skal gjøres på hivlegemidler”. HivNorge mener også at vedtaket i Stortinget er i strid med smittevernloven. Den slår fast at myndighetene ikke kan nekte behandling med en påvist allmennfarlig smittsom sykdom på grunn av manglene budsjetter.

HivNorge skal om kort tid møte med ulike politikere og fraksjon i helsekomiteen, og har uttrykt vår bekymring til politisk ledelse i Helse- og omsorgskomiteen. Nå håper vi at politikerne forstår at de har gjort et vedtak de ikke har sett konsekvensen av. – Vi vil jobbe kontinuerlig overfor myndighetene for å få reversert situasjonen som har oppstått og vi oppdaterer nytt på våre nettsider og Facebook-siden når slikt foreligger, avslutter generalsekretæren.

Les også

schedule18.01.2023

→ Kaldt gufs fra fortiden

Dagen før vi markerer at det er 40 år siden den første aidsdiagnosen ble stilt i Norge, fikk vi igjen smake på fortidens irrasjonelle frykt og sensasjonslyst rundt hiv. HivNorge ble i går gjort oppmerksom på feilaktige rykter som florerer i sosiale medier, om at tre kvinner angivelig var smittet med hiv gjennom sprøytestikk på et utested i Oslo.

schedule18.01.2023

→ Da aids kom til Norge

40 år har gått siden den første personen fikk diagnosen aids i Norge. Da fantes det ingen behandling for hiv, og samfunnet var sterkt preget av mangel på kunnskap, smittefrykt, og sensasjonsjournalistikk i pressen.