Stigmatisering

Nå kommer redskapet hivpositive aktivister og forskere trenger for å undersøke konsekvensene av stigmatisering over tid. Effekten av stigmareduserende tiltak kan nå måles med den nye stigmaindeksen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Stigma og stigmatisering har i tillegg til reiserestriksjoner, tilgang til helse og behandling og kriminalisering blitt et av hovedtemaene som har preget Aids 2008 konferansen i Mexico City. Det betyr at hivpositive i høy grad har vært med på å sette dagsordenen for denne konferansen. På «Living 2008»-konferansen for hivpositive ledere forut for Aids 2008 ble disse fire temaene nemlig definert som særlige områder som hivpositive ledere ønsker å sette søkelyset på i tiden som kommer.

Stigma er et vanskelig begrep å definere. Det er vanskelig å si hva stigmaet egentlig går ut på, det er vanskelig å fylle med innhold, kanskje fordi ordet brukes hele tiden, ikke minst på 2008-konferansen. Her er det nærmest som et munnhell å regne. For eksempel gjentas det ustanselig at kriminalisering av hivoverføring vil øke stigmatiseringen og dermed også diskrimineringen av hivpositive.

«Alle» vet Alle vet det er sant, alle vet at stigmatisering gjør hivpositives liv svært vanskelig. Det vet vi fordi hivpositive selv bringer vitnesbyrd om dette. Problemet er at ingen kan si nøyaktig hva som ligger i dette, ikke minst fordi stigmatiseringen antar ulike former avhengig av samfunnene den opptrer i.

«Alle» vet

En av nyhetene på konferansen er at store organisasjoner som Unaids, International Planned Parenthood Federation, Global Network of People Living with HIV og The International Community of Women Living with HIV/Aids har gått sammen om å lage The People Living with HIV Stigma Index (Stigmaindeksen for mennesker som lever med hiv).

En indeks er et verktøy som består av en samling variabler, eller spørsmål om man vil, som til sammen kan måle holdninger i en befolkning. Det betyr at man også kan måle endringer i stigmatiserende holdninger over tid, det vil si at man også kan måle om stigmareduserende tiltak fungerer.

Kan dokumentere ødeleggelsen av sine liv Hvorfor er dette viktig? For det første fordi hivpositive verden over kan fortelle om hvordan stigmatiseringen er med på å ødelegge deres liv. Det er viktig at et begrep som stigmatisering konkretiseres og fylles med innhold. Det betyr at hivpositive får et redskap til å dokumentere stigmatiseringen. Det fungerer myndiggjørende.

Kan dokumentere ødeleggelsen av sine liv

Like viktig er det at man kan måle endringer over tid. Man kan dermed måle virkningen av stigmareduserende tiltak. Det betyr igjen at man letter få penger og støtte til slike tiltak fra ulike donorer.

Dermed har hivpositive verden over fått et redskap ikke bare til å dokumentere stigmatiseringen i sine liv, men også til skaffe seg bedre kunnskap om hvilke tiltak som fungerer og hvilke som ikke gjør det. Kampen mot stigmatisering og diskriminering kan dermed bli langt mer effektiv.

hjemmesider

Den hivpositive, sørafrikanske høyesterettsdommeren Edwin Cameron (bildet øverst) innledet på en av sesjonene om stigma. At han er den eneste åpne hivpositive, homofile topp-embedsmann på hele det afrikanske kontinent sier sitt om stigmatiseringen som rammer hivpositive i Afrika.

Les

Les også

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.