Stigmatiserer menn som har sex med menn

Med bakgrunn i programmet om hiv i Scrødingers Katt på NRK i går og oppfølging av saken på NRK-nett, anser vi i HivNorge at dette avstedkommer behovet for et utspill. Vi mener artikkelen bidrar til unødvendig stigma av menn som har sex med menn.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Vellykket behandling av hivpositive er et av de viktigste forebyggende tiltak vi har sammen med test og økt kondombruk. Dagens hivmedisiner bidrar til at hivpositive i hovedsak ikke lenger har sporbare virustall og således er sjansen for smitte ved å ha sex med en hivpositiv mindre enn 0,001%. Men, vi mener det er andre årsaker enn gode hivmedisiner som gjør at folk dropper kondomet. Endrede seksualvaner og lyst på kondomfri sex, i tillegg til for lite kunnskap om hvordan smitte faktisk skjer.  Og, vi mener det blir uriktig å løfte frem menn som har sex med menn som en gruppe som om mulig bruker kondom mer sjelden enn tidligere. Det skaper et unødvendig stigma. Ifølge Folkehelseinstituttet er det en generell utfordring i befolkningen av kondombruken går ned. Altså kan det være mange grunner til redusert kondombruk, og ikke bare blant msm.

Det er kanskje på tide å evaluere og starte en debatt om dagens forebygging av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Dagens tiltak ser ikke ut til å ha den ønskede effekt hva angår forebygging av hiv. Det er en av grunnene til at HivNorge ønsker at det igangsettes et prøveprosjekt med PrEP (forebyggende medisiner til hivnegative). Studier fra flere land konkluderer alle med at PrEP forebygger mot hiv. Et slikt prøveprosjekt vil gi personer som har hyppigere sex og flere partnere mulighet til god oppfølging, testing og samtaler.

Mest av alt må vi snakke mer med folk om seksuelle helse og seksuelt overførbare infeksjoner. Dette øker kunnskapen, samtidig som det bidrar til et fortsatt aktivt og berikende sexliv.

 

Se programmet her

Se NRKs nettsak

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.