Stigmatiserer menn som har sex med menn

Med bakgrunn i programmet om hiv i Scrødingers Katt på NRK i går og oppfølging av saken på NRK-nett, anser vi i HivNorge at dette avstedkommer behovet for et utspill. Vi mener artikkelen bidrar til unødvendig stigma av menn som har sex med menn.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Vellykket behandling av hivpositive er et av de viktigste forebyggende tiltak vi har sammen med test og økt kondombruk. Dagens hivmedisiner bidrar til at hivpositive i hovedsak ikke lenger har sporbare virustall og således er sjansen for smitte ved å ha sex med en hivpositiv mindre enn 0,001%. Men, vi mener det er andre årsaker enn gode hivmedisiner som gjør at folk dropper kondomet. Endrede seksualvaner og lyst på kondomfri sex, i tillegg til for lite kunnskap om hvordan smitte faktisk skjer.  Og, vi mener det blir uriktig å løfte frem menn som har sex med menn som en gruppe som om mulig bruker kondom mer sjelden enn tidligere. Det skaper et unødvendig stigma. Ifølge Folkehelseinstituttet er det en generell utfordring i befolkningen av kondombruken går ned. Altså kan det være mange grunner til redusert kondombruk, og ikke bare blant msm.

Det er kanskje på tide å evaluere og starte en debatt om dagens forebygging av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. Dagens tiltak ser ikke ut til å ha den ønskede effekt hva angår forebygging av hiv. Det er en av grunnene til at HivNorge ønsker at det igangsettes et prøveprosjekt med PrEP (forebyggende medisiner til hivnegative). Studier fra flere land konkluderer alle med at PrEP forebygger mot hiv. Et slikt prøveprosjekt vil gi personer som har hyppigere sex og flere partnere mulighet til god oppfølging, testing og samtaler.

Mest av alt må vi snakke mer med folk om seksuelle helse og seksuelt overførbare infeksjoner. Dette øker kunnskapen, samtidig som det bidrar til et fortsatt aktivt og berikende sexliv.

 

Se programmet her

Se NRKs nettsak

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.