Statsbudsjettet

Regjeringen øker hivpotten med en drøy million kroner til neste år. Det dekker ikke en gang prisøkningen. - Helseministeren forstår ikke alvoret av økningen i smittetallene og manglende kunnskap i befolkningen, sier HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Arne Walderhaug (tekst og foto)

labelEmner:

Generalsekretær Evy-Aina Røe har forståelse for at det ikke gjøres betydelige endringer uten en ny strategiplan. – Men vi etterlyser en statsråd som har vilje og evne til å forstå at man må handle når smittetallene er slik de er og som er villig til å møte oss for å drøfte situasjonen.

Bevilgningene til smittevern har stått på stedet hvil de siste årene og ligger på et nivå som er betydelig lavere enn for ti år siden. Samtidig er smittetallene neste tredoblet. – Hvordan kan regjeringen forvente lavere smittetall og at hivpositive skal få en bedre hverdag uten økte midler på området, spør Evy-Aina Røe og etterlyser fortgang i arbeidet med en ny nasjonal strategiplan. – Her ligger de helt bakpå, sier Røe.

I Helsedepartementets budsjett står det blant annet at: «Arbeidet med å redusere forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner, særlig blant menn og ungdom, skal fortsette. Målrettede forebyggende tiltak, testing, smitteoppsporing og oppfølging tilpasset de ulike målgruppene skal prioriteres. I lys av det økende antallet kvinner og menn som lever med hiv, vil det i 2009 legges vekt på å styrke tilbudene om psykososial oppfølging i tjenesteapparatet og organisasjonene.» Videre peker departementet på at «det skal settes inn tiltak som er tilpasset kvinners særskilte behov. »

– Det er ikke mulig å gjennomføre dette med disse i bevilgningene, sier Evy-Aina Røe og etterlyser mer samsvar mellom den nasjonale satsingen og Norges internasjonale satsing på hiv- og aidsområdet.

holdningsundersøkelse

Les også

schedule18.01.2023

→ Kaldt gufs fra fortiden

Dagen før vi markerer at det er 40 år siden den første aidsdiagnosen ble stilt i Norge, fikk vi igjen smake på fortidens irrasjonelle frykt og sensasjonslyst rundt hiv. HivNorge ble i går gjort oppmerksom på feilaktige rykter som florerer i sosiale medier, om at tre kvinner angivelig var smittet med hiv gjennom sprøytestikk på et utested i Oslo.

schedule18.01.2023

→ Da aids kom til Norge

40 år har gått siden den første personen fikk diagnosen aids i Norge. Da fantes det ingen behandling for hiv, og samfunnet var sterkt preget av mangel på kunnskap, smittefrykt, og sensasjonsjournalistikk i pressen.