Sperm

Går man inn på chattesider for menn som har sex med menn, ser vi nick og profiler som definerer seg som ”spermtørste” eller forteller at ”jeg drikker din sæd” og spør etter ”bareback-sex”, altså analsex uten beskyttelse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto) Illustrasjon: Malvin

labelEmner:

 

 

Noe av dette er fantasier som aldri virkeliggjøres. Det er opphissende og kvalitativt godt nok for mange av oss å leke med ”det forbudte” uten å leve det ut. Hivpositive Øivind Aamodt vet imidlertid at mange lever ut disse fantasiene.

Andre hivpositive Positiv har vært i kontakt med bekrefter at flere hivpositive praktiserer usikker sex. Enten fordi man ikke bryr seg, eller fordi man tar for gitt at partneren har samme status om kondom eller sikrere sex ikke blir nevnt. Det man ikke vet er hvor utbredt praksisen er blant menn som har sex med menn generelt eller blant hivpositive msm. Man vet heller ikke sikkert hvorfor enkelte praktiser dette.

Øyvind Aamodt

– Seksualiteten vår, alle menneskers seksualitet, har en hang til å erotisere det forbudte, sier Øyvind Aamodt og spør retorisk: – Og hva har vært mer forbudt i homosex de siste tretti årene enn partneres sæd? Nå vil homsene elske så spytt og sperm spruter, sier Aamodt og ler. I en samtale med Positiv påpeker han at den seksuelle lysten trekkes mot det tabuiserte. Og hva har vært mer forbudt i miljøene hvor menn har sex med menn i de siste tretti årene enn nettopp mannens sæd? Han mener homopornoen har vært med på å styrke, men også å tydeliggjøre denne tendensen i homsekulturen.

På mange måter har menn som har sex med menn hatt en grenseoverskridende seksualitet, en seksualitet som har trosset samfunnsnormene. Samtidig har homofiles og lesbiskes politiske frigjøringsstrategi på mange måter gått i motsatt retning, altså i retning av å innordne seg i samfunnets normer. Kampen for den nye ekteskapsloven kan tjene som eksempel på dette.

I virkelighetens verden er det mange som ikke kjenner egen hivstatus, men likevel har ubeskyttet sex. – Det er en medvirkende årsak til at stadig nye menn som har sex med menn får diagnosen hivpositiv, mener Aamodt. Man tror at partneren har samme status som en selv så lenge verken kondom eller sikrere sex nevnes, og enkelte bruker dette som en bevisst strategi for å unngå hivsmitte. Dette kaller man for ”sero-sorting”.

Det finnes imidlertid også dypereliggende årsaker til at sero-sorting ser ut til å gripe om seg blant msm. Disse kan det være verdt å se nærmere på, tror Aamodt. – Den tiltagende fetisjeringen av sæd er ett viktig fenomen som kan være med på å forklare noe av behovet for ubeskyttet sex.

Lege Thomas Tønseth hos Brynsenglegene i Oslo diagnostiserer ti prosent av alle nye tilfeller av hiv blant menn som har sex med menn i Oslo. Dette er et legesenter som spesielt henvender seg til homser og som derfor også har mange hivpositive pasienter. Også han er klar på at sero-sorting har en viss utbredelse blant hivpositive og andre menn som har sex med menn. – Seksuelt aktive hivpositive skaffer seg kontakter over internett, finner andre hivpositive og har sex med dem. Det er gjengs praksis, sier han, men understreker at han snakker ut fra sine erfaringer som lege, ikke på bakgrunn av vitenskapelige undersøkelser.

I likhet med de fleste andre som jobber med hiv og aids, føler han seg ganske overbevist om at dette er en dårlig strategi, dels fordi den kan være med på å spre hiv: – Mange er ikke åpne om sin egen status og tar kanskje for gitt at den andre har samme status som en selv. Det kan gi enkelte en svært lite hyggelig overraskelse, mener han.

Også daglig leder Rolf Angeltvedt og prosjektleder Walter Heidkampf i Helseutvalget for bedre homohelse ser på dette som en dårlig sikrere sex-strategi. – Dels fordi åpenhet om egen hivstatus er mangelvare, den baseres på et sviktende vurderingsgrunnlag, og dels fordi mange som er smittet ikke er klar over sin egen status. Dette samlet resulterer i økt smitte.

– Dette er en såpass etablert praksis i enkelte miljøer at man ofte kan ta avgjørelser ikke på grunn av hva man vet, men hva man tror eller regner med, sier Tønseth. – Man ser hverandre an og har sex uten noen som helst åpen diskusjon om egen hivstatus, fortsetter han. Noen av årsakene om dette kan også handle om mangel på åpenhet, frykt for avvisning og at kåtheten og lysten tar over styringen for fornuften.

– Undertrykking av hivpositive er en viktig del av bildet, hevder imidlertid Aamodt med overbevisning, men legger til at hivpositives selvundertrykking nok har større vekt enn vi er villige til å innrømme. – I en slik politisk virkelighet er det bare seksualiteten som fungerer grenseoverskridende, mener han, det er bare seksualiteten som gir oss et irrasjonelt fristed. Dermed blir også ubeskyttet sex et opprør mot den fornuftsstyrte, sikrere sex-praksisen mange homser har levd med de siste tretti årene.

– Dersom en slik lengsel blir en drivkraft for vår seksualutfoldelse, kan det nesten oppleves som en lettelse å få diagnosen hivpositiv, fortsetter Aamodt, for da vet man og man vet også at man sammen med andre positive kan gjenvinne den tapte homoseksualitetens paradis.

Tønseth er enig i at den aktive parten under et ubeskyttet analt samleie er mindre smitteutsatt enn den passive partneren, men mener likevel at risikoen er for stor til at man bør ta noen sjanser. Litt motstrebende går han med på at sexen kanskje kan oppleves som bedre uten kondom, men synes ikke forskjellen i nytelse er så stor at man bør risikere å pådra seg en alvorlig kronisk sykdom av den grunn.

 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.