Søk forsikring!

Mennesker som lever med hiv har lenge hatt problemer med å få livsforsikring. Dette har HivNorge gjort noe med, så flere av oss kan få forsikring, på bedre vilkår.

scheduleOppdatert: 20.02.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Forsikringsselskapenes organisasjon Finans Norge utarbeider retningslinjer som sier noe om hvilke helsetilstander som er til hinder for livsforsikring, uførerisikoforsikring og andre helseforsikringer. Inntil i høst har disse hindret at de av oss som lever med hiv har kunnet tegne uførerisikoforsikring og livsforsikring har bare vært tilgjengelig på strenge vilkår. Dette har ikke vært rettferdig for mange som lever med hiv, spesielt de som er diagnostisert tidlig og gikk rett på medikamenter, som gjelder de fleste som har testet positivt de siste årene.

HivNorge tok tak i saken i høst, og Finans Norge var enige i at retningslinjene var utdaterte.

Derfor holder Finans Norge nå på med å utvikle nye retningslinjer. De betyr at de fleste søknadene om slike forsikringer fra mennesker som lever med hiv blir gått gjennom av en nemnd, som så anbefaler vilkår for forsikringsselskapet. Nemnda består av leger, jurister og andre, som har kunnskap om hvilke helseproblemer som rammer og ikke rammer mennesker som lever med hiv og om hvordan man beregner forsikringspremier.

Derfor er det nå tiden er inne for å søke om forsikring. Dette gjelder for eksempel gjeldsforsikring, livsforsikring, uførerisikoforsikring, forsikring ved alvorlig sykdom og sykeavbruddsforsikring. Om du får avslag på slik forsikring nå vil vi veldig gjerne høre fra deg og eventuelt hjelpe deg med å klage.

Hva med reiseforsikring?

Et av de store reiseforsikringsselskapene sendte ut en epost til sine kunder, som kunne gi inntrykk av at mennesker som lever med hiv ikke dekkes av reiseforsikring. Dette er ikke riktig. Vi har kontaktet selskapet som opplyste at mennesker som lever med hiv selvfølgelig har samme dekning på reiseforsikring som alle andre, men hadde noen viktige råd.

  • Hvis du har dårlig helse som fører til stadig behov for helsehjelp er det ikke sikkert at reiseforsikringen dekker helsehjelp i utlandet, om man kunne forutse at problemet oppsto før du forlot Norge. Dette gjelder enten helseproblemet skyldes hiv eller noe annet.
  • Tyveri dekkes, også tyveri av nødvendige medikamenter, men mister du hivmedisinen din må du erstatte den selv. Blir medisinen stjålet vil forsikringen som hovedregel ikke dekke hjemreise, men heller anskaffelse av nye medisiner.
  • Alle nødvendige medisiner må du ha i håndbagasjen, og ikke i innsjekket bagasje. Og ta alltid med mer medisin enn reisens lengde tilsier. Husk at det kan oppstå forsinkelser.
  • Bruk sunn fornuft, det forsøker forsikringsselskapet også å gjøre.

Her kan du lese mer om forsikring.

Halvor Frihagen er rådgiver i HivNorge og jobber blant annet med forsikring og andre juridiske spørsmål. Send ham gjerne en epost på halvor@hivnorge.no.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.