Skadereduksjon må være grunnlaget for narkotikapolitikk 

FNs narkotikakommisjon er et viktig organ som sikrer at alle land som har undertegnet de tre FN-konvensjonene om narkotika følger opp sine forpliktelser på en god måte. I forkant av årets møte i kommisjonen ble HivNorge, sammen med andre organisasjoner, invitert til dialogmøte med helseminister Ingvild Kjerkol.

scheduleOppdatert: 02.03.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Årets møte er særlig interessant for HivNorge, siden det legges frem en rapport om hiv/aids og andre infeksjoner som smitter ved blodsmitte, blant injiserende rusbrukere.   

Politisk rådgiver Halvor Frihagen representerte HivNorge på møtet. I sitt innlegg pekte han på det viktige skadereduksjonsprinsippet som grunnlag for all narkotikapolitikk, og pekte på den store suksessen vi har hatt i Norge. Her har utdeling av brukerutstyr, sprøyterom og andre tiltak ført til at det er svært få injiserende rusbrukere som blir smittet av hiv, i motsetning til i svært mange andre land der de utgjør en stor andel av antallet nydiagnostiserte.  

Straffetrussel hindrer forebygging 

Som i Norge diskuterer FN om straff for bruk av narkotika, og besittelse til egen bruk, er en god strategi. Frihagen pekte på at straffetrusselen fører til stigma, og gjør at folk holder narkotikabruken sin skjult, både for helsepersonell og sine nærmeste. Det gjør det vanskeligere å sette inn tiltak og hjelp for å forhindre at personer utvikler alvorlig rusbruk, og kan føre til farlige bivirkninger om man tar andre legemidleruten at legen kjenner til rusbruken.  

Straffefrihet også for Chemsex-deltakere 

I FNs rapport omtales også chemsex, som HivNorge har fokusert på i flere år. I sitt innlegg fortalte Frihagen om våre erfaringer med chemsex, personer som tar rusmidler for å ha sex, og ba om at Norge på FN-møtet fokuserer på dette. Dette er rusbruk som på mange måter skiller seg fra mange andre grupper av rusbrukere, både når det gjelder alder, sosial profil, hvilke stoffer de bruker, og hvordan de forholder seg til rusbruken sin.  

— Det er viktig at straffrihet for bruk ikke bare gjelder tunge rusbrukere, men også rekreasjonsbrukerne, slik som chemsex-deltakere, sa Frihagen. — Straffetrusselen gjør det vanskeligere for oss å nå frem med smittevern og skadereduserende tiltak til brukerne.  

Statsråd Ingvild Kjerkol summerte opp innleggene og lovet å ta med seg innspillene fra de forskjellige norske sivilsamfunnsorganisasjonene i de videre forberedelsene til FN-møtet.  

Les også

schedule08.12.2022

→ Lærdom fra fagseminaret verdens aidsdag  

Den 1. desember markeres verdens aidsdag og i den anledning inviterte Forskningsstiftelsen Fafo og HivNorge forrige uke til et fagseminar. En rekke fagpersoner delte sin fagkunnskap, erfaringer og opplevelser. Stigma, frykt, skam, forebygging og behandling er noen av temaene som ble tatt opp i løpet av dagen.

schedule02.12.2022

En stemme som brukerrepresentant

"Det har vært en konfliktfri prosess og jeg er godt fornøyd med forarbeidet og det endelige resultatet av anbudet på hiv-legemidler" – Per Miljeteig, brukerrepresentant