Sex med hivpositive er risikofritt

På aidskonferansen i Amsterdam ble den mye omtalte Partner 2-studien lagt frem som slo fast én gang for alle at kondomløs sex med hivpositive på vellykket behandling var risikofritt. I november var prosjektkoordinator for studien, spesialistsykepleier Tina Bruun, i Oslo og presenterte tallene på fagkonferansen for hivfeltet.

scheduleOppdatert: 09.04.2019

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Det er kanskje gammelt nytt, men spesialistsykepleier Tina Bruun fra Rigshospitalet i København, kunne nok en gang fastslå at Partner 2-studien faktisk og utvetydig slår fast at null betyr null, det vil si at hivpositive på vellykket behandling ikke smitter andre med hiv.

Dette sa Bruun på en fagkonferanse i november som HivNorge var med på å arrangere sammen med Kirkens Bymisjon og Helseutvalget med støtte fra Helsedirektoratet.

Homofile par
Partner 2-studien ble gjennomført mellom 2014 og 2018 og etterfølger ikke uventet partner 1-studien. Mens den første tok for seg hivdiskordante heterofile par (altså par der den ene er hivpositiv og den andre negativ) og smitterisikoen ved ubeskyttet vaginalt samleie, tok Partner 2-studien for seg homofile hivdiskordante par og kondomløse anale samleier. 14 europeiske land og 75 klinikker bidro til studien. Norge deltok ikke fordi man var usikker på om lovverket – den som krevde et straffebud for å utsette andre for hivsmitte – kunne anvendes mot deltagerne i studien. Resultatet av studien ble også presentert på den store aidskonferansen i Amsterdam i sommer, AIDS2018. Tina Bruun har vært prosjektkoordinator for studien.

Hivpositive på behandling er smittefrie

– Analsex har helt siden epidemiens begynnelse vært kjent som den aktiviteten med størst risiko, sa Bruun blant annet, derfor var det avgjørende å undersøke hvordan medisinsk behandling virket inn på smitteoverføringen ved denne typen sex.

Hele Vest-Europa
Bruun definerte en velbehandlet hivpositiv som en person med en virusmengde på mindre enn 200. De fleste av de hivpositive deltagerne hadde lavere tall enn dette.

På slutten av studien hadde man rekruttert mer enn 1000 homofile par fra 14 land i Vest-Europa som gjennomsnittlig hadde analsex uten kondom 43 ganger i året. – Det er jo ikke mye, det er mindre enn én gang i uken, sa Bruun med et lite glimt i øyet.

Alle deltagerne ble testet jevnlig, mellom hver sjette og tolvte måned. De hivpositive deltagerne ble også fulgt opp for å forsikre at de tok medisinene slik de skulle, og at virusmengden holdt seg under 200. 23 prosent av deltagerne hadde pådratt seg en kjønnssykdom i løpet av studieperioden, og 37 prosent hadde hatt sex med andre.

Tallenes tale er klar: – Vi snakker om 76 991 kondomløse anale samleier, forteller Bruun, ut fra disse tallene har vi nok materiale til å konkludere med at smitterisikoen faktisk er lik null fordi:

15 menn ble smittet av hiv i løpet av den tiden studien pågikk. Men ingen av dem ble smittet av sin faste partner. – Det kunne vi slå fast, forteller Bruun, fordi vi sammenlignet smittestoffet fra den hivpositive partneren med den nysmittete og fant ikke en eneste match.

Og statistikken for øvrig ser slik ut:
Analsex med utløsning – 0 smittede
Analsex uten utløsning – 0 smittede
Den ene av partnerne har en annen seksuelt overførbar infeksjon – 0 smittede

Det siste punktet er viktig fordi i den opprinnelige uttalelsen fra de sveitsiske medisinerne som ti år siden først gikk ut med påstanden om at null er lik null, var ingen kjønnssykdom et av kriteriene for at man skulle være smittefri. Det viser seg altså å ikke stemme. Man kan altså pådra seg en SOI (seksuelt overførbar infeksjon) og likevel være smittefri for hiv.

Etisk Forsvarlig
Bruun poengterte imidlertid at om man ønsker å unngå syfilis eller gonoré, er kondom fremdeles en effektiv barriere mot disse infeksjonene: – Hvis vi snakker om hiv og diskordante par, så kan jeg ikke se noen grunn til at man skal bruke kondom, sier hun, men legger til at det måtte i så fall være om man er usikker på at partneren tar sin medisin som han skal.

– Derimot kan det være lurt å bruke kondom om man har sex med andre utenfor sitt faste forhold, for å unngå å bli smittet av hiv eller andre seksuelt overførbare infeksjoner. I Danmark ser vi at flere og flere pådrar seg slike infeksjoner.

Og når vi først snakker om tilfeldig sex, hva slags råd har hun å gi til menn som ønsker dette uten å måtte bruke kondom. Man har jo ikke lyst til å bli smittet eller smitte andre med hiv? – Hvis man er negativ og har mye analsex uten kondom, så kan PrEP – forebyggende hivmedisin – være en mulighet. En annen mulighet er kun å ha sex med hivpositive på vellykket behandling, da er man ganske sikker på at man ikke blir smittet. For de som er hivpositive vil jeg si at det er viktig å beskytte seg mot andre kjønnssykdommer.

På den annen side slo hun også helt utvetydig fast at ”det er ingen grunn til å ha sex med kondom i et diskordant parforhold om man har lyst til å la være og begge er bekvemme med det, så lenge den hivpositive er på vellykket behandling, altså med en virusmengde under 200”.

På spørsmål om hun mener det er etisk forsvarlig å gi en slik anbefaling selv om vitenskapen ikke kan slå fast at risikoen vil være absolutt null, svarer hun kontant at ”ja, i min verden er det etisk forsvarlig”.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.