Retningslinjene for hivbehandling i 2022 er klare

De norske faglige retningslinjene for hivbehandling oppdateres hvert år, og retningslinjene for 2022 er allerede klare. Behandling, oppfølging, kontroll, vaksinasjon, fertilitet og koinfeksjoner er de punktene som fremheves.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Alaa Zerbo

labelEmner:

De norske retningslinjene bygger på de europeiske faglige retningslinjene for behandling av hiv, og er utviklet og godkjent av Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM). De europeiske retningslinjene inneholder lenker til flere undervisningsvideoer, har egne avsnitt om temaer som gravide, komorbiditet, hivbehandling ved svelgebesvær og interaksjonstabeller.  

De norske retningslinjene er justeringer av de europeiske til norske forhold, og gjort ut ifra faglige vurderinger, ikke strategiske eller økonomiske. Retningslinjene for 2022 inneholder ingen store endringer fra foregående år, men det er verdt å merke seg noen punkter. 

De norske retningslinjene for 2022 kan du lese her

Anbefalte vaksiner 

Retningslinjene viser anbefalt vaksinering for mennesker som lever med hiv og nytt for 2022 er at det anbefales at man tar en ny dose vaksine mot pneumokokker etter ti år. For andre vaksiner gjelder følgende anbefalinger: 

  • Hepatitt A og Hepatitt B: tilbys etter behov. 
  • HPV og influensa: anbefales til alle. 
  • Covid-19: anbefales alle – gjøres i regi av kommunen.  
  • Hepatitt B: Det er anbefalt at alle som lever med hiv ta hepatitt B vaksinen.  
  • Hepatitt C: hivpasienter som får påvist akutt hepatitt C, bør tilbys rask HCV-behandling for å redusere risiko for komplikasjoner og/eller videre smittespredning. (se hepatittfag.no)
  • Tuberkulose: se EACS retningslinjene om behandling av immunrekonstitusjonsinflammasjonssyndrom (IRIS) og tuberkulose.  
  • Les mer om vaksine her

Komorbiditet 

Retningslinjene anbefaler også kartlegging og oppfølging av andre helserelaterte utfordringer, slik som blant annet kreft og livsstilssykdommer. Nye kartleggingsverktøy som anbefales fra 2022 NORRISK for hjerte- og karsykdommer og Clinical Frailty Scale for skrøpelighetsscreening. Mer informasjon om komorbiditet finnes på sidene ni og ti i retningslinjene

Koinfeksjoner 

Anbefalingene for personer med tuberkulose er at hivbehandling skal startes opp så raskt som mulig dvs. innen to uker etter oppstart av tuberkulosebehandling. Mer informasjon om koinfeksjoner finnes på sidene ti og elleve i retningslinjene

Endringer i hivbehandling  

Det er viktig at den av oss som lever med hiv involverer seg i valg av hvilken medisin hen skal ta i bruk. Doravirin (NNRTI) har rykket opp som anbefalt regime på linje med dolutegravir (INSTI) og biktegravir (INSTI). Elvitegravir (INSTI) er ikke lenger anbefalt regime.  

Fertile kvinner 

Tidligere ble fertile kvinner ikke anbefalt dolutegravir, grunnet frykt for øket risiko for nevralrørsdefekter. Denne mistanken er nå svært svekket, og data fra Europa viser ingen økt forekomst av nevralrørsdefekter ved bruk av dolutegravir. Behandlingen er nå førstevalget for kvinner som ønsker å bli gravide. For utfyllende detaljer om hivbehandling før, under og etter graviditet se side 33-37.  

Les også

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.