Ressursgruppe for gravide som lever med hiv

Ved Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål er jordmor Kristin Næss-Andresen en del av den tverrfaglige ressursgruppen for gravide kvinner som lever med hiv. Ressursgruppen skal sikre god oppfølging av kvinnene.

scheduleOppdatert: 09.10.2020

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

HivNorge har i møte med Næss-Andresen etablert en god dialog med ressursgruppen. Deres arbeid er viktig for å sikre god oppfølging og ivaretakelse av gravide kvinner som lever med hiv, samt bidra til økt kunnskap om hiv hos øvrig personale på sykehuset. Vi ser positivt på dialogen som nå er opprettet og som vi tror vil bidra til økt fokus på hiv og hva det betyr å leve med hiv i dag for kvinner som skal føde.

Ressursgruppen ble opprettet i 2007 og har som formål å tilse at kvinnene får oppfølging i svangerskapet, at behandlingen følger nasjonale og internasjonale retningslinjer/anbefalinger og å planlegge forløsningen. Ressursgruppen består, foruten jordmor, av gynekolog fra fødeavdelingen, sykepleier og lege fra infeksjonsmedisinsk avdeling. Ressursgruppen har utviklet egne prosedyrer for behandling av gravide som lever med hiv på føde- og barselavdelingen ved OUS.

Ressursgruppen har ikke status som kompetansesenter, men dette er en liten pasientgruppe, og Næss-Andresen understreker at de gjerne hjelper til og svarer på spørsmål ved behov.

Samtale med jordmor

Alle som blir gravide får en jordmordsamtale med Næss-Andresen, ca. i 18.-20. svangerskapsuke. – Mange har spørsmål om hiv og amming. Flere har også spørsmål om smitte fra mor til barn. Det er viktig å trygge pasientene på at risiko fro smitte fra mor til barn er veldig lav, sier Næss-Andresen. I tillegg til samtale med jordmor, får også kvinnene konsultasjon med gynekolog etter fødselen, og tilbud om familieplanlegging.

Jordmor Kristin Næss-Andresen, ved Oslo universitetsykehus Ullevål. Foto: Privat

På spørsmål om man kan få en samtale med dem dersom man planlegger å få barn også og om de kan kontaktes direkte av pasientene, opplyser jordmoren om at pasientene må henvises fra infeksjonsmedisinsk avdeling for samtaler og konsultasjoner.  

Informasjon om hivbehandling

Er det noe kvinnene selv må tenke på å ta med seg når de skal føde?For eksempel informasjon fra infeksjonsmedisiner om vellykket behandling?

– Nei, det er ingen saker kvinnene må ha med til sykehuset annet enn hennes egne hivmedisiner. Infeksjonsmedisiner har skrevet i journal om medisinske status og behandling, og fødeavdelingen har tilgang til denne informasjonen.

Næss-Andresen understreker at alt sykehuspersonale har taushetsplikt, inkludert vaskepersonalet.

Bruk helsestasjonene

Helsestasjonene i bydelene i Oslo er viktige både under graviditet og etter at barna er født, og Næss-Andresen understreker viktigheten av å bruke helsestasjonene. — Kvinnene bør gå på helsestasjonen for gravidoppfølging. Den medisinske oppfølgingen av hiv i svangerskapet får de på sykehuset. Kvinnene trenger også den vanlige informasjonen om svangerskap og fødsel alle kvinner får på helsestasjonen. Det er også en god måte å bli kjent med helsestasjonen som de vil bruke for oppfølging av barnet senere. Det å få barn er svært omveltende og helsestasjonen er der for å bistå med alle spørsmål om den nye tilværelse for både mor og barn.

Assistert befruktning

Vellykket behandling gjør at mennesker som lever med hiv kan unnfange barn med naturmetoden og føde vaginalt uten at partner eller barn blir smittet. Samtidig så er det noen som av ulike årsaker ikke få barn på denne måten og har behov for assistert befruktning. I tillegg er det også mulig å få assistert befruktning av smittevernhensyn, for eksempelvis når det gjelder hepatitt og hiv, dersom medisinsk behandling ikke fungerer tilstrekkelig. Fra 1. juli 2020 ble det også tillatt med donorsæd til enslige kvinner og av smittevernsyn dersom det skulle være nødvendig.

Dersom du har spørsmål om dette kan du ta kontakt med HivNorge eller brukerrepresentanten i smitte-IVF-referansegruppa ved Oslo universitetssykehus, Guri Fløttum, ved å ringe 21314580 eller sende oss en e-post.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.