Resept til besvær

Mange hivpositive kvier seg for å hente medisinene på det lokale apoteket. De frykter avsløring, sladder og folkesnakk. Farmasøytene er profesjonelle nok, men de hivpositive kundene frykter likevel at bekjente skal finne ut hva slags medisiner de handler inn. Spesielt gjelder dette folk som sogner til steder hvor det finnes bare ett eller i høyden […]

scheduleOppdatert: 23.03.2018

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Mange hivpositive kvier seg for å hente medisinene på det lokale apoteket. De frykter avsløring, sladder og folkesnakk. Farmasøytene er profesjonelle nok, men de hivpositive kundene frykter likevel at bekjente skal finne ut hva slags medisiner de handler inn.

Spesielt gjelder dette folk som sogner til steder hvor det finnes bare ett eller i høyden to apotek. Det finnes alternativer. Enkelte bygger sågar en hel forretningsidé på pasientgruppers behov for diskresjon når de skal hente medisinene sine.

Komplett Apotek er et fullstendig nettbasert apotek som sender reseptbelagte og reseptfrie medisiner over hel landet. Det hele fungerer som en vanlig nettbutikk, men med noen ekstra sikkerhetsterskler, for eksempel kan man ikke bare gå rett inn i butikken til de reseptbelagte medisinene, man må logge seg inn med bank-ID slik at man bekrefter at man er den personen resepten skriver ut medisiner til.

Regjeringen åpnet for et års tid siden muligheten til å gjøre bruk av elektroniske resepter og dermed for at det enkelte apotek kunne send reseptbelagte medikamenter uansett hvor i Norge mottaker bor. Formålet var å gjøre hverdagen enklere for den enkelte pasient.

KUNDEUTFORDRINGER
Ifølge én av de to gründerne i Komplett Apotek, Geir Eide, har Komplett gjennomført en markedsundersøkelse for å kartlegge behovet for denne typen apotek.
– Undersøkelsen viste at for mange kronikergrupper var det «perfekte» apotek et nettbasert apotek som de ikke behøvde å besøke, men hvor de kunne ordne alle bestillinger hjemme fra sin egen stue.

– Det viste seg at mange av disse pasientene faktisk reiste utenbys for å handle på et apotek hvor de ikke var veldig kjent, snarere enn å handle på sitt lokale apotek, fortsetter partneren Stig Henning Pedersen.

Det kan medføre visse utfordringer for den enkelte kunde: For hva om apoteket er utsolgt på den nødvendige medisinen eller har bare en del av medisinene kunden – for de vil bli behandlet som kunder, ikke som pasienter – trenger? Ja, da kan det raskt bli en stor belastning og mye ekstraarbeid for en kunde som ønsker seg diskresjon med hensyn til sine blå resepter.

– Dette er noe mange kunder ser ut til å oppleve. Da kan det være lettere å motta en diskret, anonym pakke fra oss, sier Eide.

NØYTRAL PAKKE
De to gründerne forklarer at det særlig er kunder som er på behandling for hiv, kreft eller psykiske plager som går igjen blant de kundegruppene som ønsker seg diskresjon på blå resept. – I tillegg ser vi at kvinner som bestiller p-piller gjerne vil ha diskresjon, samt kunder med ME og revmatismeplager.

Merete Klausen er farmasøyt på Apotek 1 Storgata i Oslo. Hun har lang fartstid som farmasøyt, veileder og rådgiver for hivpositive med hensyn til deres medisinbruk, bivirkninger og hivmedisinenes interaksjoner med andre medisiner. Klausen bekrefter at mange av hennes kunder kvier seg for å komme til butikken i Storgata. De vil heller få medisinene sendt hjem til seg med en diskret avsender, de også.

– Det ekspederer vi selvsagt mer enn gjerne, opplyser Klausen. – Vi sender en svært så nøytral pakke med personlig avsender.

Apoteket i Storgata sender hivmedisiner til et femtitalls kunder i nært samarbeid med behandlende lege og sykehus. Det er her hun mener forskjellen på et betjent apotek og et nettapotek i all hovedsak ligger: – Vi har personlig tilrettelagte tjenester. Vi samtaler gjerne med kundene, tar hensyn til personlige og individuelle ønsker og kan også komme med råd og veiledning om kundene ønsker det.

PERSONLIG SERVICE
Klausen tror den personlige servicen, det at farmasøyt og kunde kjenner hverandre, er den viktigste forskjellen på et betjent apotek og et nettapotek. – Vi møter også gjerne kundene andre steder enn inne på apoteket dersom vedkommende ønsker det, sier hun videre, så selv om kunden ønsker både anonymitet og personlig service eller rådgivning, kan vi legge til rette for det også utenfor butikken i Storgata. Det er en god ting å kunne prate med folk om det du som hivpositiv strir med, ansikt til ansikt, mener farmasøyten. – Det vil si prate med folk som har fagkunnskap, og som ikke er stresset eller redd for en hivpositiv.

Klausen frykter imidlertid ikke at kundene vil få dårligere apotekfaglig bistand gjennom et nettapotek: – Selvsagt har de farmasøyter som kan sjekke interaksjoner og selvsagt kan et apotek som Komplett veilede kundene sine, sier hun.

Pedersen i Komplett bekrefter Klausens antagelser. Det eksisterer systemer for å vurdere interaksjoner blant annet ved å sjekke kundens resepter mot andre e-resepter, og det finnes muligheter for rådgivning på anonymisert basis via chat eller via telefon. Denne rådgivningen er bemannet av farmasøyter. Chaten er kryptert, så den er trygg å bruke også for den som ønsker full anonymitet.

INTERAKSJONER
– Man trenger ikke si hvem man er, og man trenger ikke logge seg inn. Man er raskt i gang og får raskt svar. Dette fungerer så godt at det hender at andre apotek logger seg på for å få svar på forhold de lurer på, sier Pedersen med et smil.

– Vi har også et system som advarer kundene mot interaksjoner med andre medisiner, forklarer Eide, hver resept blir vurdert mot andre e-resepter, men hvis slike ikke foreligger, har vi også et system for advarsler: Hvis en kunde trykker på knappen for bestilling av en vare, kommer det opplysninger opp om bivirkninger og interaksjoner mot andre medikamenter.

– Der vi ikke har noen mulighet til å kontrollere er om kunden har kjøpt andre varer, medisiner eller naturmedisiner andre steder og ikke opplyser om dette, fortsetter Eide. Han er imidlertid enig i at det blir mye informasjon som kunden må forholde seg til og selv ta ansvar for å følge opp.

INGEN PRISFORSKJELL
På reseptpliktige legemidler er det ingen prisforskjell mellom apoteket i Storgata og Komplett Apotek – i Norge er det samme pris på all reseptmedisin uansett hvor du kjøper den. På reseptfrie hevder Komplett å være opptil 50 prosent rimeligere. Alle hivmedisiner er gratis for pasientene, men de skiller seg ut i forhold til alle andre medisiner ved at pasientene slipper å betale frakt for forsendelse. Det er Statens legemiddelverk som dekker fraktutgiftene.

Heller ikke synes det å være store forskjeller på oppfølgingen av pasientene. Begge apoteker har systemer for å følge med på medisinbruken og minne kunden om når det er nødvendig å bestille ny forsyning. Det er helt avgjørende for hivpositive at det ikke blir noe opphold i medisineringen. – Vi risikerer heller ikke å gå tomme, hevder Pedersen, vi bestiller en dag og neste dag er varene levert på lager. Men det er klart at dersom leverandørene går tomme, så sliter også vi.

GÅR ALDRI TOMME
– Vi har aldri gått tomme for noen medikamenter, hevder Klausen på sin side. – Det skjer fordi vi på vårt apotek har lang fartstid på å utvikle et nært forhold til leverandørene og fordi vi har kapasitet til å følge opp hvert enkelt legemiddel og hver enkelt pasient. Leverandørene føler et ansvar overfor oss som ikke er blitt alle andre til del.

– Apoteket er en del av helsevesenet, sier hun. – På vårt apotek ser vi mennesket som en helhet hvor kosthold, livsstil, andre medisiner, interaksjoner og for eksempel «recreational drugs» inngår i et totalbilde. Det kan vi drøfte direkte med våre kunder ut fra det vi og de oppfatter som en helhetlig situasjon. Vi tilbyr mer enn salg, mener jeg, sier Klausen bestemt.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.