Regjeringen

Høyres helsepolitiske talsmann, stortingsrepresentant Bent Høie fra Rogaland gir regjeringens hivpolitikk strykkarakter på alle områder – enten det dreier seg om forebygging, beskyttelse av hivpositives rettigheter, kamp mot diskriminering og stigmatisering, informasjon eller testtilbud.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Høyres helsepolitiske talsmann, stortingsrepresentant Bent Høie fra Rogaland, gir regjeringens hivpolitikk strykkarakter på alle områder enten det dreier seg om forebygging, beskyttelse av hivpositives rettigheter, kamp mot diskriminering og stigmatisering, informasjon eller testtilbud. Resultatet ser vi i stadig høyere tall for nysmitte, tall som for to tiår siden ville skapt krigsoverskrifter. I våre dager er det knapt noen – kanskje spesielt i regjeringen – som hever et øyenbryn.

Stortingsrepresentant Bent Høie (H)

Det var i en interpellasjon i Stortingets spørretime at Høie kom med sin knusende karakteristikk av regjeringens hivpolitikk. Høie går imidlertid lenger enn bare å etterlyse tiltak fra regjeringspartienes side: I et intervju med Positiv utdyper han flere sider av sin kritikk og hevder at Høyre ønsker seg en mer aktiv politikk med hensyn til forebygging, hivtesting, kamp mot diskriminering og bedre tilgang på informasjon.

Ingenting skjer– Høyre foreslo å øke bevilgningene til det hivforebyggende arbeidet i forbindelse med revidert statsbudsjett uten å nå frem, sier Høie. Han legger til at han personlig vil jobbe for å få dette punktet inn i Høyres partiprogram for kommende periode. – Det er viktig at det ligger en forpliktelse til å omsette forslagene våre til praktisk politikk i dette hivpolitiske engasjementet fra Høyres side, sier stortingsrepresentanten.

Ingenting skjer

– Etter at tallene på nymsittede ble presentert fra Folkehelseinstituttet i mars, burde tiltak ha vært satt i verk umiddelbart for å begrense smittespredningen blant menn som har sex med menn, sier Høie. – Tallene for nysmittede i denne gruppen viste seg å være de høyeste noensinne, men ingenting skjer.

Høie mener den nåværende handlingsplanen mot hiv og aids ikke følges opp og at det nå begynner å haste, blant annet med å komme i gang med lavterskeltilbud for testing der menn som har sex med menn møtes. Da snakker vi om saunaer, klubber og uformelle møtesteder.  I denne gruppen er det stort smittepress, sannsynligvis stor mørketall og mange som ikke kjenner sin hivstatus.

– Får vi ned mørketallene, sørger vi også for å redusere smittetallene, mener Høie. I tillegg må vi øke frekvensen i gratis utdeling av kondomer til denne målgruppen og vi må bedre informasjonsflyten om hiv og aids til den generelle befolkningen.

– Utgiftene bør staten dekke, sier Høie, og vil altså at Høyre forplikter seg til å ta tak i denne problematikken også etter valget i 2013. Da er sannsynligheten til stede for at det er Høyre som sitter i regjering og styrer pengebruken.

Hivpositive en ressursStortingsrepresentanten legger til at hivpositive er en ressurs i dette arbeidet og at deres erfaringer og råd bør lyttes til. – Hivpositive er den viktigste kunnskapskilden vi har, ikke minst i forhold til de bakenforliggende årsakene til at folk blir smittet, sier han og slår fast at samarbeidet med denne gruppen bør styrkes. – Hivpositive må også få hjelp til å takle andre utfordringer i livet, mener Høie.

Hivpositive en ressurs

– Hivsmitten er et symptom på et mer grunnleggende samfunnsproblem, mener Høie, og viser til mange msms utfordringer i forhold til rus, psykiatri og identitet. Mange sliter med å akseptere sin identitet som homofile, mener han. Spesielt mener han dette kan gjelde menn med innvandrerbakgrunn som møter diskriminering og stigmatisering på flere nivåer enn norske. Høie er imidlertid nøye med å understreke at også norske msm og hivpositive møter mye diskriminering og stigmatisering og at dette ikke bidrar til å få smittetallene ned.

Straffeloven må endresHans personlige syn er at den såkalte hivparagrafen i straffeloven heller ikke hjelper til å redusere stigmatiseringen. Loven fungerer sannsynligvis ikke etter hensikten, og det er derfor behov for en endring. Men i likhet med andre politikere vil han avvente Syse-utvalgets innstilling. For Høie er det dessuten et stort problem at det generelle folkeopplysningsarbeidet ligger nede. Informasjon til befolkningen vil bidra til å redusere stigmatiseringen av hivpositive, forebygge videre smitte og øke fokuset på kondombruk. – Kondom er billig, effektivt, forebygger smitte, uønsket graviditet og kreft. Det er derfor et velegnet middel i kampen mot hiv, sier han.

Straffeloven må endres

I den forbindelse er han oppgitt over Helse- og omsorgsdepartementet som nå jobber frem et forslag om å sørge for gratis hormonell prevensjonsbehandling – altså p-piller – for unge jenter. En slik strategi henger ikke på greip mener Høie: – I en situasjon der kondom burde være hovedfokuset, satser myndighetene på hormonell behandling. Hva slags signal er det da myndighetene sender ut?

– Jo, for det første, sier Høie og svarer selv, får vi en beskjed om at prevensjon er jentenes ansvar. Guttene trenger ikke bry seg. For det andre ser verken hiv, andre seksuelt overførbare sykdommer eller infertilitet som følge av klamydia til å bekymre myndighetene. Kondom beskytter mot alt dette, p-pillene gjør det ikke. Dessuten er kondomet billigere og forteller noe om begges ansvar for å beskytte seg mot uønsket graviditet så vel som hivsmitte.

– Politikken rundt ungdom og sex er i ferd med å havne på feil spor, sier Høie oppgitt og legger til at dette også er en diskusjon han vil ta med seg inn i Høyres programkomité.

Les svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.