Regjeringen kutter dramatisk i støtten til FNs aidsprogram

Selv om vi endelig i Norge ser at hivepidemien i høy grad er under kontroll, ved hjelp av tidlig behandlingsstart, omfattende testing av risikogrupper og den hivforebyggende behandlingen PrEP, er hiv og aids et stort problem i Øst-Europa, Afrika og Asia. Derfor er det bekymringsfullt at regjeringen fordekt dramatisk kutter i støtten til UNAIDS.

scheduleOppdatert: 08.10.2020

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

Den norske støtten til UNAIDS har de siste årene ligget på 130 til 140 millioner kroner. For 2020 ble den kuttet til 60 millioner kroner, begrunnet i ukultur med mobbing og trakassering i organisasjonen. I statsbudsjettet 2020 skrev regjeringen:

Ny leder, Winnie Byanyim fra Uganda, er nå på plass og arbeidet for å gjenoppbygge tilliten til organisasjonen og dens ledelse er i gang og vil bli sentralt fremover. Fra norsk side vil vi følge nøye med på arbeidet og vurdere en økning i norsk støtte til UNAIDS.

HivNorge har i sitt samarbeid med UNAIDS sett at Winnie Byanyima har gjort en omfattende innsats for å endre kulturen internt i UNAIDS, og mener det burde være grunnlag for å gå tilbake til det tidligere stønadsnivået. Regjeringen later til å mene at kuttet i 2019 – som utelukkende ble begrunnet i de interne problemene i sekretariatet, og ikke i UNAIDS programmer eller måloppnåelse – skal være et nytt normalnivå.

Det er påfallende at kuttet skjer til tross for at regjeringen i rapporten for 2019 fastslår at UNAIDS har levert i tråd med sin globale strategi for 2016–2021, og regjeringen har heller ikke i årets statsbudsjett påpekt problemer knyttet til UNAIDS organisasjon.

Nedstengning av samfunn og press på helsetjenester på grunn av covid-19 har ført til redusert tilgang til hivlegemidler med dramatiske konsekvenser. UNAIDS beregner at 500 000 personer bare i Afrika sør for Saraha kan komme til å dø av aids på grunn av covid-19-relaterte avbrudd i behandlingen. UNAIDS har også gjort en viktig innsats knyttet til covid-19-epidemien, og når frem til andre målgrupper enn WHO slik at de utfyller WHOs arbeid. Det er derfor ikke grunnlag for å kutte ytterligere i tilskuddet til UNAIDS med henvisning til covid-19-epidemien, snarere burde støtten økes.

HivNorge er glad for at regjeringen gir økt støtte til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, under utenriksbudsjettets sekkepost for helse. Dog er økningen ikke samsvarende med kuttet i støtten til UNAIDS. For perioden 2017 til 2019 var tilsagnsfullmakten til Det globale fondet 2 milliarder kroner over tre år, for 2020-2022 er tilsagnsfullmakten bare 20 millioner kroner større, fordelt på tre år. Kuttet i støtten til UNAIDS var fra 140 millioner til 60 millioner i 2020 og videre til 45 millioner i 2021. Den totale støtten til internasjonalt arbeid mot hiv og aids er slik kraftig kuttet, uten at det er gitt noen begrunnelse i statsbudsjettet.

Det ser her ut som den politiske regelen om at ingenting varer så lenge som et midlertidig tiltak i høy grad gjelder om budsjettkutt til utsatte grupper.

For mer informasjon kontakt HivNorge ved generalsekretær Anne-Karin Kolstad (92266021) eller juridisk rådgiver Halvor Frihagen (96626132)

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.