PrEP er et godt alternativ

– Man må gjerne ønske at alle har et sexliv der man bruker kondom kontinuerlig, tester seg etter hver sexpartner og ikke går inn i seksuelle risikosituasjoner. Men sånn er ikke virkeligheten, sier styreleder Leif Ove Hansen i HivNorge. – Derfor er PrEP noe for alle som mener de er i risiko for å bli smittet.

scheduleOppdatert: 02.10.2017

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

HivNorge har lenge ønsket PrEP til Norge og Europa, og er man er utsatt for hivsmitte på grunn av livsstil kan PrEP være et godt alternativ. – Da blir man nødt til å ta mer ansvar for sin egen seksuelle helse. Med tilgjengelig PrEP, vil man unngå hivinfeksjoner som kommer på grunn av noen dårlige valg, sier Leif-Ove Hansen.

– PrEP skal ikke erstatte kondom, men være en tilleggsbeskyttelse. Med PrEP vil vi se langt færre nye hivtilfeller i Norge. Den har vært på markedet i mange år, er effektiv og sikker. Den har veldig få bivirkninger og har god forebyggende effekt mot hiv, mener Hansen.

– PrEP skal ikke erstatte kondom,men være en tilleggsbeskyttelse, sier styreleder Leif-Ove Hansen.

NRK Østlandssendingen

– Det er veldig belastende å være redd for å bli smittet av hiv. Hvis jeg har hatt ubeskyttet sex og frykter at jeg har utsatt meg selv for smitte, er jeg full av angst etterpå fordi konsekvensene kan være så alvorlige, sier Andreas Breivik til Østlandssendingen. – Mange er redde for at hvis dette kommer til Norge, så vil alle slutte helt å bruke kondom. Jeg tror ikke folks sexvaner forandrer seg drastisk over natta, sier Andreas Breivik

Medisinen heter Truvada og er godkjent for forebyggende behandling i USA og den er populær i mange kretser. Pillene finnes allerede på det norske markedet, men brukes i dag bare til behandling av hivpositive, og er ikke godkjent som beskyttelse mot hiv verken i Norge eller Europa. Gilead Sciences, som eier Truvada, har heller ikke søkt EU om utvidet markedstillatelse.

Les kommentaren Be PrEPared

Til NRK Østlandssendingen sier overlege ved Statens Legemiddelverk, Sigurd Hortemo, at det er viktig å understreke at denne medisinen ikke gir full beskyttelse. – Vi ender imidlertid ofte på samme konklusjon som legemiddelverket i USA, så jeg tror det er stor sannsynlighet for at dette kan bli godkjent i Europa. Dette er til syvende og sist et politisk spørsmål, for dette er en dyr medisin, sier overlege Sigurd Hortemo til NRK. – Ut fra en vurdering av effekter og bivirkninger mener vi at dersom Gilead søker om å få bruke legemiddelet på denne måten, vil vi vurdere det.

Olafiaklinikken er klare for PrEP. Seksjonsleder Sindre Ringvik sier klinikken er beredt til å kunne starte en norsk studie på PrEP om det er ønskelig. Han mener de har kontakt med miljøer som kan være aktuelt for en utprøving av PrEP. – Sammen med støtte fra eksterne ressurser som for eksempel Helsedepartementet, bør det la seg gjøre, sier Ringvik til HivNorge.

Flere artikler om PrEP på HivNorges sider.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.