Plussprisen til Bent Høie

Styret i HivNorge har besluttet å gi Plussprisen for 2021 til tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie. Prisen ble delt ut på organisasjonens arrangement på verdens aidsdag 1. desember.

scheduleOppdatert: 01.12.2021

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Blant gode argumenter i sin begrunnelse for å tildele prisen til Bent Høie, nå statsforvalter i Rogaland fylke, påpekte styret i HivNorge særskilt avgjørelsen om å innføre den hivforebyggende hivmedisinen PrEP høsten 2017. Da sikret han at dette kom inn som en del av arbeidet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer og sikret samtidig at dette er et gratis tilbud på linje med behandling og dermed tilgjengelig for alle. I tillegg har han i en årrekke vist stort engasjement for hivsaken, og som statsråd har han vært en solid og tydelig støttespiller for arbeidet knyttet til forebygging av hiv og med å redusere fordommer mot og stigma ved å leve med hiv. Han har vist et særskilt engasjement for seksuell og reproduktiv helse og helse hos seksuelle minoriteter, heter det i begrunnelsen.

Prisen ble delt ut under HivNorges årlige verdens aidsdag-arrangement, som i år foregikk på Youngs Nede på Youngstorget i Oslo. I sin takketale sa Bent Høie at han var overveldet over å få den prisen med tanke på hvem som har fått den tidligere. Tidligere vinnere er blant andre Sir Elton John og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit.

Høie ga uttrykk for at denne utmerkelsen varmet, men la til at hans arbeid ikke hadde vært mulig uten gode innspill fra HivNorge. – Samarbeidet har vært utmerket, sa han, og pågangsmotet fra organisasjonen og enkeltpersoner ga meg muligheten til å ta ballen videre for å få resultater. – Men, påpekte han, jobben er ikke over, verken i Norge eller internasjonalt og det er viktig at Norge er en klar stemme i det internasjonale arbeidet.

Se Bent Høies takketale her.

HivNorges styreleder Leif-Ove Hansen sier at avgjørelsen om å innføre PrEP var til dels kontroversiell og at det stadig blir stilt spørsmål ved nytten av PrEP, og at PrEP ofte er satt opp mot andre medisiner og pasientgrupper, til dels med moralsk begrunnelse. – I disse diskusjonene har prisvinneren stått stødig på sitt vedtak. Innføringen av PrEP er kanskje det tiltaket som i størst grad har bidratt til en merkbar nedgang i hivtallene og bidratt til at vi har kontroll på epidemien i Norge.

Les hele HivNorges begrunnelse her.

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • setter hiv på dagsordenen.
  • bidrar til å gi hiv et ansikt.
  • redusere myter og stigma rundt hiv.
  • har bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig.

Tidligere vinnere av Plussprisen.

En glad Bent Høie mottar Plussprisen 2021 av generalsekretær Anne-Karin Kolstad. Foto: Arne Walderhaug.

Les også

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.