Plussprisen 2013

Årets Plusspris ble ved HivNorges miniseminar på Litteraturhuset 1. desember tildelt apoteker Merete Klausen. Hun har opp gjennom årene gjort en fantastisk innsats for å bistå med råd og veiledning til hivpositive – og helsepersonell, særlig om bruk av hivmedisiner, heter det i begrunnelsen for prisen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med verdens aidsdag, 1. desember. Den ble i sin tid innstiftet av HivNorges forgjenger Pluss i 1997 og ble i år delt ut for 18. gang.

I kriteriene for prisen heter det at den skal gå til en person, en institusjon eller en organisasjon som fyller ett eller flere av følgende kriterier:

 – setter hiv på dagsordenen – bidrar til å gi hiv et ansikt – reduserer myter og stigma rundt hiv  – har bidratt med langvarig innsats for mennesker som lever med hiv, deres rettigheter og situasjon for øvrig.

 – setter hiv på dagsordenen

Det er styret i HivNorge som bestemmer hvem som skal få prisen, etter forslag fra medlemmer og andre.

Om årets prisvinner sier styret i HivNorge:

Årets prisvinner har opp gjennom årene gjort en fantastisk innsats for å bistå med råd og veiledning til hivpositive – og helsepersonell. Hun strekker seg svært langt i å gi individuell service og møter av diskresjonshensyn gjerne hivpositive på nøytral grunn – ofte til tider på døgnet langt utenfor ordinær arbeidstid.

Årets Plusspris-vinner Merete Klausen (th) sammen med HivNorges styreleder Moira Eknes. (Foto: Bente Bendiksen)

Hun er kunnskapsrik på sitt felt, og har fulgt nøye med på alt som er relevant for hivpositive. Hun er ofte på forkant av legene og har skrevet bøker om sitt spesialfelt og forelest i utallige fora, og hun står alltid velvillig til disposisjon med sin kunnskap.

Årets prisvinner er særlig opptatt av riktig bruk av hivmedisiner, og bruk av hivmedisiner sammen med andre legemidler. Hun har særlig vært opptatt av interaksjon mellom hivmedisiner og andre medikamenter, og har veiledet hivpositive og helsepersonell om dette.

Merete Klausen har sitt daglige virke på Apotek1 i Storgata i Oslo.

Les også

schedule23.03.2023

→ Nytt styre i HivNorge

Årsmøtet i HivNorge som ble avholdt 23. mars, valgte nytt styre og ny styreleder. Leif-Ove Hansen overlater stafettpinnen til Roger Dybedahl.

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.