Plusspris

Styret i HivNorge besluttet på sitt novembermøte å tildele årets Plusspris til Gemma Myking. I sin begrunnelse for årets tildeling sier styret at hun er uredd, stiller seg "naken" ved å fortelle om sine erfaringer foran en gruppe eller "hele" den norske befolkningen - gang på gang.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

Gemma Myking fikk prisen under HivNorges konferanse på Verdens aidsdag 30. november. Årets vinner av Plussprisen er etter HivNorges mening en vågal og uredd ambassadør for hivpositive i Norge. Hun har selv uttalt at alle har vi forskjellige valg i livet. – Jeg har valgt å være åpen, og har fått mye positivt ut av det. For andre vil det ikke være riktig å gå offentlig ut sånn som jeg har gjort. Men jeg ser også hvordan det sliter på dem som ikke engang tør å fortelle sin nærmeste familie om hivstatusen sin, som ikke tør å ta medisiner foran familiemedlemmer. Jeg forsøker å motivere mennesker til å akseptere situasjonen sin og den de er. Men de må selv velge hvem som skal få vite detaljer fra deres liv, sier hun.

De som har møtt henne vil heller aldri glemme det møtet. I tillegg til den sterke historien har hun et sprudlende humør og et vinnende vesen. Det er klart at det koster mye å stadig «stå fram», og det har ikke skjedd uten at hun har opplevd avvisning etter å ha vært åpen om sin status. Til tross for dette «krummer» hun nakken og går på videre.

Gemma Myking har også bidratt til å redusere stigma og myter i forhold til hivpositive generelt, og egen gruppe spesielt. Hun står fram på en måte få kvinner har gjort før henne. Hun har gjennomført et uttall av informantoppdrag, stilt opp i et uttall av aviser, ukeblader og ikke minst gjennom fjernsynsopptredner. Hun delte også sin graviditet med offentligheten gjennom å stå fram i mediene. Hun ga med det både håp for andre kvinner som har vært usikre, men også  nyttig kunnskap til befolkningen. Hun sier selv at støtten fra ektemannen og hans familie også gjør disse tingene lettere for henne, om noe av dette kan kalles lett! Hun gir hivpositive kvinner og innvandrerkvinner i Norge et ansikt!  

her

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.