Paradokser rundt smittefrihet

Vellykket behandling til tross, nysmitten blant menn som har sex med menn øker. HivNorge satte søkelyset på dette fenomenet under et spennende møte på PrideHouse lørdag ettermiddag.

scheduleOppdatert: 02.10.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Francois Pichon fra Aids-fondet i Danmark og prosjektkoordinator og sykepleier Tina Bruun ved Rigshospitalet i København fortalte om danske erfaringer i forbindelse med forebygging av hivsmitte blant msm. Møtet kastet lys over flere paradokser med hensyn til smitte, kondombruk og medisinering.

Møtet var godt besøkt med over et tyvetalls personer til stede i tillegg til innlederne, til tross for at to av paneldeltagerne ikke hadde rukket frem i tide.

Aids-fondet i Danmark driver med hurtigtesting i ulike fora, på en klinikk som folk må oppsøke og på utesteder, ikke minst steder der folk har sex; saunaer og sexklubber. Tilbudet har mange likheter med Helseutvalgets testtilbud her i landet. Hensikten er naturligvis å fange opp hivpositive tidlig i sykdomsforløpet og få til en raskere behandling, noe som igjen vil virke forebyggende.

Rent faktamessig gjennomførte Checkpoint 2000 tester i fjor og fant 24 hivpositive og 56 tilfeller av syfilis. Femti prosent av de hivpositive viste seg å være av utenlandsk opprinnelse.

– Det er de mest bevisste som kommer til klinikken, fortalte Pichon blant annet, på utestedene treffer vi oftere folk som trenger å bli minnet på at det finnes noe som heter hiv og behovet for å bruke kondom.

I sin innledning understreket Tina Bruun at også i Danmark blir mer enn 75 prosent av alle nysmittede smittet av en partner om ikke kjenner sin egen status. Det aller mest interessante i hennes foredrag var at hun også kom med opplysninger fra en større undersøkelse i 14 europeiske land. Denne studien handlet blant annet om smitterisikoen blant diskordante par. Undersøkelsen har gått over flere år. I de tilfellene der den positive partneren er under vellykket behandling viste smitterisikoen seg å være svært liten, selv ved ubeskyttet sex: Flere av de negative i disse parene var blitt smittet, men ikke en eneste av sin faste partner.

Sykepleier Tina Bruun.

Vellykket behandling er tilfredsstillende smitteverntiltak

– Da må vi kunne stille spørsmålet om man er blitt så trygg på å ha ubeskyttet sex hjemme at man tar med seg de samme vanene når man finner seg en mer eller mindre tilfeldig sexpartner utenfor hjemmet, sier Bruun.

For paradoksalt nok er sex med en hivpositiv på vellykket behandling noe av den sikreste sexen man kan ha. Men glemmer vi det med «vellykket behandling» når vi beveger oss utenfor ektesengen? Er det det som skaper risikoen?

Et av de mest oppsiktsvekkende resultatene i den europeiske undersøkelsen er at i en periode på ti år hvor diskordante par hadde ubeskyttet sex var sjansene for å bli smittet blant heterofile på mindre enn fire prosent, blant homofile diskordante par mindre enn ti prosent i løpet av et tilsvarende tidsrom. Kondom beskytter i 80 prosent av tilfellene. Hva blir da sikrest?

Tar vi med oss de negative holdningen til kondom når vi sjekker på utestedene? Glemmer vi at de fleste som smitter andre ikke selv er klar over sin egen status? Hva blir i så fall veien ut? Økt innsats mot stigma og diskriminering og økt innsats på testfronten?

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.