På tide å normalisere hiv

Mange hivpositive føler det er vanskelig å være åpen om diagnosen går det fram av en ny undersøkelse som ble presentert på et seminar i Oslo i ettermiddag. Amalie Skram-salen på Litteraturhuset var fullsatt.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

I undersøkelsen, som Apeland Communication har utført for medisinfirmaet GlaxoSmithKline i samarbeid med HivNorge og Nye Pluss, går det fram at hivpositive generelt synes det er vanskelig å være åpen om diagnosen. Drøye 100 respondenter har svart på undersøkelsen. Psykisk helse oppgis også som det viktigste i den første fasen etter at man har fått hivdiagnosen.

Rolf Gjertviksen fra Apeland Communications presiserte at undersøkelsen ikke er representativ for alle hivpositive. Rundt 30 prosent hadde svart at de ikke var åpne, og omtrent samme antall mente de var blitt advart mot å være åpen. Nesten to av tre av responderte svarte at de ikke har opplevd større problemer med å være åpne, i overveiende grad positiv. Alle som har faste partnere har fortalt det til partneren.

Apeland hadde samtidig gjort en undersøkelse i befolkningen og svarene antydet at hivpositive mente befolkningen ikke har gode kunnskaper om hiv og smitteveier, mens befolkningen generelt mente noe annet. Undersøkelsen viste også at det er dårligere kunnskaper i den yngre del av befolkningen, og at en av fire tror at det finnes en helbredende behandling for hiv.

Nestleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, sa at det er positivt at mange hivpositive er i jobb, men synes det er skremmende at folk generelt tror de har gode kunnskaper om hiv når undersøkelsen også viser at de nettopp ikke har det.

Leif-Ove Hansen og Kim Fangen.

Styreleder Kim Fangen i Nye Pluss la vekt på at undersøkelsen i det store og hele bekrefter inntrykket han sitter igjen med etter å ha besøkt sykehusene rundt om i landet, til tross for at han tror at det er de mest ressurssterke som har svart på undersøkelsen.

Aftenposten

I tillegg til undersøkelsen ble det en paneldebatt med fokus på viktigheten av helhetlig behandling. Overlege Bente Bergersen og spesialrådgiver Berge Andreas Steinsvåg fra Oslo universitetssykehus Ullevål presenterte hva sykehuset har av psykososialt tilbud til hivpasienter. Det psykososiale tilbudet er ment til alle, og ikke bare de som har en psykososial utfordring. Men det er særskilt ungdom med en ikke-norsk bakgrunn som har behov for tverrfaglig oppfølging.

Avslutningsvis stilte seniorrådgiver Øyvind Nilsen fra Folkehelseinstituttet spørsmål om det er grunn til å være fornøyd med hivsituasjonen i Norge i dag. Nilsen antydet at smittetallene for 2014 vil ligge på et litt høyere nivå enn året før, da 231 personer fikk hivdiagnosen. Det er særlig gruppen menn som har sex med menn hvor tallene er høye.

Les også

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

schedule11.05.2023

→ HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.