På jakt etter ny kunnskap

HivNorge er tilstede i Amsterdam og den store konferansen AIDS2018. I mylderet av presentasjoner vil styreleder Leif-Ove Hansen og rådgiver Bente Bendiksen lete etter kunnskap som kan bidra til belyse og endre den hivpolitiske situasjonen i Norge. HivNorge rapporterer hjem hver dag under konferansen.

scheduleOppdatert: 28.07.2018

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Det starter allerede på flyplassen: På bagasjebåndet kommer en spesiell, oransje koffert seilende. Den har påskriften: «En million mennesker dør av aids hvert år. Innbyggertallet i Amsterdam er 900.000!» Inne i byen er enkelte trikker farget oransje og trikkene så vel som holdeplassene er utstyrt med lignende budskaper om hiv og aids som forteller oss at viruset ennå ikke er bekjempet. Det må ytterligere innsats til. Konferansen AIDS 2018 er et viktig virkemiddel for å få oss til å huske akkurat det.

Les også:
Et redskap for endring
Manglende kunnskap i Europa
Mørke skyer på horisonten
Null er lik null 
Sinne mot legeindustrien
Fikk fengsel for å bite politimann
Behandling er forebygging
Så var det over – for denne gang

Folk som ankommer Schiphol blir minnet om konferansen på bagasjebåndet.

Denne uka er Amsterdam vertskap for den 22. Internasjonale konferansen om hiv/aids: AIDS 2018. Tema for konferansen er «Breaking barriers, building bridges» for å understreke at en rettighetsbasert tilnærming til spørsmålene rundt sykdommen fremdeles er nødvendig og at det fortsatt finne befolkningsgrupper som ikke har tilgang på nødvendig hjelp og behandling. Disse gruppene må vi nå om vi skal kunne få bukt med epidemien.

Det er første gang siden 2010 at konferansen arrangeres i Europa, og byen venter i underkant av 20.000 tilreisende delegater. Det spesielle med AIDS-konferansene er at den samler en blanding av forskere, politikere og aktivister som inngår i en kreativ miks av miljøer som påvirker og inspirerer hverandre. Forskerne på tidligere konferanser ha flere ganger understreket at aktivistene er med på å sette temaer og behov på dagsordenen og at dette er med på å både fremme forskningen rundt hiv og aids og synliggjøre nye områder hvor mer kunnskap er nødvendig.

– Det alene er en grunn for HivNorge til å være tilstede på denne konferansen, vi skaffer oss oppdatert kunnskap på det forskningsmessige og vi lærer av forskeres og aktivisters erfaringer som vi kan ta i bruk i vårt påvirkningsarbeid og aktivismen vår i Norge.

Dette sier styreleder i HivNorge Leif-Ove Hansen som sammen med rådgiver Bente Bendiksen utgjør to tredjedeler av HivNorges delegasjon til konferansen.

Begge gleder seg til å delta på konferansen, og i mylderet av kunnskap som presenteres vil de begge forsøke å prioritere temaer som kan belyse og kanskje bidra med kunnskap som kan være med på å endre den hivpolitiske situasjonen i Norge. – Det hadde for eksempel vært fint å få noen innspill om tannhelse og betydningen av tannbehandling for hivpositive og for samfunnet. God tannbehandling kan jo for eksempel være med på å oppdage resistens mot hivmedisiner på et tidlig tidspunkt, sier Bendiksen.

Det er viktig for HivNorge til å være tilstede på denne konferansen, vi skaffer oss oppdatert kunnskap på det forskningsmessige og vi lærer av forskeres og aktivisters erfaringer som vi kan ta i bruk i vårt påvirkningsarbeid og aktivismen vår i Norge, sier Bente Bendiksen og Leif-Ove Hansen. (Foto: Olav André Manum)

Allerede i dag vil de forsøke å få med seg forkonferansen «Undecetcable = Untransmittable 2018, Celebrate, Activate and Implement». Dette handler blant annet om hvordan vellykket behandling gir smittefrihet og hvordan kunnskapen om dette kan brukes til å bekjempe og forebygge stigma og diskriminering. – Dette er viktig for oss fordi denne forkonferansen forteller om land som England og Nederland. Det vil si land som vi kan sammenligne oss med og som derfor har gjort erfaringer som også kan være relevante for oss, understreker Bendiksen.

Bendiksen vil også se nærmere på presentasjoner blant annet rundt PrEP og ha et fokus på kvinner og hiv.

Det er mye å interessere seg for på AIDS 2018. Det tydeliggjør styreleder Hansen når han ramser opp ting han ønsker å få med seg: Medisiner, hva skjer, hva er det neste som kommer på behandlingsfronten. Dernest vil Hansen gjerne følge opp nye og spennende studier på vaksiner. – Og så skulle jeg veldig gjerne funnet ut mer om det finnes ny forskning på mennesker som har levd lenge med viruset, sier han.

Et område Hansen vil vie særlig oppmerksomhet er forskning rundt chemsex, altså sex i sammenheng med stoffbruk. – Her ser det ut til å være noen veldig interessante foredrag, sier han, og dette kan være direkte relevant for oss i HivNorge. Vi jobber med chemsex som tema og ønsker å lage et likepersonsstilbud for å drive med skadereduksjon rundt dette. Dette trenger vi mer kunnskap om og det er både foredrag og posterpresentasjoner jeg har blinket meg ut, sier han.

Det er hundrevis av foredrag, postere, diskusjoner, debatter. HivNorge får en meget hektisk uke i Amsterdam.

Følg også med på HivNorges Facebook-side.

 

Konferansen i Amsterdam har rundt 20.000 delegater, og det er mange frivillige som bidrar. Her tar to frivillige en selfie under orienteringsmøtet for frivillige i forkant av konferansen. (Foto: AIDS2018).

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.