Organisasjonene

Har en hivpositiv informasjonsplikt om sin hivstatus i forhold til arbeidsgiver og kolleger? Hege Herø, seniorrådgiver i YS og spesialrådgiver Svein Roald Olsen i sykepleierforbundet svarer.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Hege Herø: Nei. Dersom det skulle oppstå situasjoner der smitteoverføring kan skje, har man selvfølgelig plikt til å ta de nødvendige forholdsregler. Men de færreste arbeidsplasser har utveksling av blod og kroppsvæsker som en naturlig aktivitet mellom kolleger.

 

Svein Roald Olsen: Nei. Det må være opp til den enkelte, men Forbundet vil støtte folk som velger å være åpne. Vi informerer våre medlemmer om at det ikke er informasjonsplikt for alle hivpositive. Sykepleierforbundet er et forbund for våre medlemmer, enten de er hivpositive eller ikke.

 

Kan en hivpositiv ha alle typer stillinger, også innenfor helsevesenet?Herø: I utgangspunktet ja, med et mulig unntak for kirurger, siden det forekommer at de skader seg under operasjoner. I 1997 deltok YS i aksjoner til støtte for en hivpositiv anestesisykepleier som ble nektet en jobb han opprinnelig var innstilt som nummer en til. Begrunnelsen var ikke den eventuelle smittefaren, men den frykt dette ville kunne skape blant pasienter og pårørende. Både Statens helsetilsyn og Statens institutt for folkehelse uttalte seg forøvrig den gang om saken. Sykepleieren vant saken på alle punkter.

Kan en hivpositiv ha alle typer stillinger, også innenfor helsevesenet?

Olsen: Forbundet har hovedfokus på hvordan man selv som sykepleier skal beskytte seg mot smitte, men vi mener at hivpositive kan ha alle slags stillinger også innenfor helsevesenet. I likehet med YS, stiller vi spørsmål om det er klokt av en hivpositiv kirurg å operere. Sykepleierforbundet gikk til sak for et av våre medlemmer 1997 da han var innstilt som nummer en til en jobb på et av våre sykehus, et jobbtilbud som ble trukket tilbake da han informerte arbeidsgiveren om at han var hivpositiv. Denne saken vant vi.

Hva gjør dere for å ivareta hivpositives rettigheter og heve kunnskapsnivået?

Herø: Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har vært med i Landsforeningen mot aids og senere Pluss-LMA/HivNorge nesten fra starten av. Det ble ikke så mange hivsmittete her i landet som fryktet, men holdningene våre overfor hivpositive og aidssyke er ikke blitt noe bedre av den grunn. Innsatsen vår gjennom disse 20 årene har primært vært å bidra med politisk og organisasjonsmessig kompetanse og økonomiske ressurser til arbeidet for hivpositives rettigheter. Vi har deltatt i styrearbeidet siden 1997, og har stilt opp etter beste evne når organisasjonen har trengt hjelp, senest da det var nødvendig med økonomisk garanti ved flyttingen til Christian Krohgs gate.

Olsen: Vi jobber for bedre arbeidsbetingelser for sykepleiere generelt. Dette vil selvsagt også komme hivpositive sykepleiere til gode. Sykepleierforbundet er ikke medlem i HivNorge, men vi jobber for å bedre kunnskapen om hvordan hiv smitter og hvordan hiv kan behandles. Slik jobber vi også for å endre folks holdninger til hiv og hivpositive.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.