Om å tenke nytt

Om å tenke nytt var tittelen på en workshop om hvordan begrense epidemien blant msm under aidskonferansen i Kuala Lumpur i dag. Et panel på fem eksperter kom med sine synspunkter og svarte på spørsmål fra salen. Om det var så mye nytt som kom fram er heller tvilsomt. ­– Det er bare resirkulering av gamle ideer, var den siste kommentaren fra salen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Essensen i synspunktene var at dette var et komplekst spørsmål som krevde svar fra flere disipliner. Professor Kenneth Hugh Meyer fra Harvard University i USA (på talerstolen på bildet) påpekte at det epidemiologisk er bevist at flere på behandling resulterer i færre smitteoverføringer. – Dette burde åpne for diskusjonen om å bruke antiretrovirale medisiner i forebyggingsøyemed – også for hivnegative, sa han.

Professor Ron Stall fra Pittsburg University la til at selv om medisinene er her, handler det også om å diskutere og forstå andre helseproblemer som msm oftere har enn den generelle befolkningen. Han nevnte rusmisbruk, vold og psykiske problemer. – Allt dette  har betydning for hvor vellykket vanlig ART-behandling kan være.

Dede Oeteomo fra Indonesia, som er statsviter og en av grunnleggerne av homobevegelsen i landet, påpekte imidlertid at det som er nytt er at folk møtes på Facebook og andre sosiale medier for kjappe sextreff. Dette er utbredt over hele verden og særlig i land med svake homoorganisasjoner og tradisjonelle treffpunkter. Det vi trenger å diskutere er hvordan vi tar denne utfordringen, mente han.

I går ble det presentert fem undersøkelser fra ulike deler av verden som berører samme tema – hivforebygging blant menn som har sex med menn.

En undersøkelse fra Mumbai i India, som ble presentert av professor Kenneth Hugh Meyer konkluderte med at msm-miljøet består av mange subkulturer og at det må utvikles strategier for hver enkelt av dem. Cathrine Finneran fra USA rapporterte om en undersøkelse som viste at vold fra partneren resulterer i dårligere evne til kondombruk, mens en testundersøkelse fra Peru viste at nesten 90 prosent av hivpositive msm ikke var klar over sin status og at usikker seksualpraksis ofte var kombinert med alkoholmisbruk.

Mer informasjon om konferansen

aidsmap

Utsikt fra konferanseområdet i Kuala Lumpur.

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.