Økning av gonoré og syfilis

Folkehelseinstituttet sin årlige rapport om gonoré og syfilissituasjonen i Norge, viser at økningen fra tidligere år fortsetter. Nyvalgt styreleder Jens Harald Älgenäs-Eliassen mener det er behov for økt fokus på seksuelt overførbare infeksjoner.

scheduleOppdatert: 20.03.2019

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

For kvinner og for menn som har sex med menn er antallet gonorétilfeller tidoblet de siste ti årene viser Folkehelseinstituttets (FHI) ferske rapport. Blant syfilistilfellene er det økning blant menn som har sex med menn, mens det er en liten nedgang blant personer som er smittet heteroseksuelt.

FHI sier videre at situasjonen i Norge følger en internasjonal trend der gonoré øker kraftig i mange vestlige land. De understreker viktigheten av at helsetjenesten har økt årvåkenhet for at disse sykdommene er mer vanlige både blant msm og heteroseksuelle kvinner og menn enn tidligere.

— Gjennom vårt arbeid ser vi i HivNorge at det fortsatt er stor mangel på kunnskap om smitteveier og symptomer på seksuelt overførbare infeksjoner, sier Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge. — Som i den øvrige befolkningen gjelder dette også innenfor vår medlemsmasse, og som en del av helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv, vil vi fortsette å ha fokus på dette, ovenfor alle våre målgrupper.

Les rapporten fra Folkehelseinstituttet her.

— Vi registrerer at en betydelig andel av gonorétilfellene blant menn som har sex med menn forekommer blant migranter etter at de er bosatt i Norge, sier Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder i HivNorge. — HivNorge er klar over dette, og et av våre satsingsområder sammen med våre samarbeidspartnere er å rette økt fokus på informasjon om seksuelt overførbare infeksjoner og hiv blant msm med migrantbakgrunn.

Nyvalgt styreleder i HivNorge, Jens Harald Älgenäs-Eliassen. Foto: Arne Walderhaug.

Mange som blir smittet med gonoré har ikke symptomer. — Økt testaktivitet og kontaktsporing vil følgelig avdekke flere tilfeller, sier Eliassen. — Mange av de som hadde gonoré tidligere, som ikke hadde symptomer og ikke testet seg, vil gjennom rutinemessig testing avdekkes og dermed vil tallet øke. Samtidig kan de settes på behandling, og færre vil bli smittet. På sikt vil vi derfor tro at smittetallene vil gå ned, sier han. Kolstad er enig. — PrEP-brukere får hyppig tilbud om testing for seksuelt overførbare infeksjoner, og tar dermed ansvar for egen seksuell helse. Andre bør følge deres eksempel, mener hun. —  Kondom beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner. Dersom man utsetter seg for risiko for seksuelt overførbare infeksjoner, bør man også teste seg hyppig, avslutter Kolstad.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.