Nytt styre og ny strategiplan

Nytt styre med ny leder og nestleder fikk lørdag 14. mars tillit av årsmøtet til å lede HivNorge gjennom de neste to årene. Av viktige saker som ble behandlet var ny strategiplan og en viktig resolusjon om bruken av faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

— Jeg er stolt av å få tillit som styreleder for HivNorge , sier nyvalgt leder Leif-Ove Hansen og fortsetter, — Jeg har fått med på laget et dyktig og kompetent styret, med mange åpne hivpositive. Det siste er noe av det jeg tror er nøkkelen for å ha troverdighet og større påvrikningskraft overfor politikere og myndigheter. Det viser også at det er et godt miljø i organisasjonen for å være åpen hivpositiv.

På spørsmål om hva HivNorge skal jobbe med framover, svarer Hansen: — Vi har fått vedtatt en ny strategiplan og en resolusjon om infeksjonslegers bruk av de faglige retningslinjene ved oppfølging og behandling av hiv så det er et godt grunnlag for å jobbe framover. Hovedtrekkene i den nye strategiske planen er en presisering av hva som blir viktig for HivNorge og hivpositive framover. Den skal både ivareta hivpositive i seg selv, og styre HivNorge som en samlende organisasjon på hivfeltet.

Hansen har noen elementer han ønsker å trekke frem fra strategiplanen. — Planen er helhetlig og god, men for meg vil punktene om å styrke organisasjonens rolle som hivpositives interesseorganisasjon, påvirkningsarbeid og informasjonsarbeid være det viktigste.

HivNorges valgte også ny nestleder, Marcella Loyova. Loyova har vært en engasjert i HivNorge i flere år og har et stort engasjement for kvinner som lever med hiv. Hun har selv hatt en prosess som har vært lang og lærerik i forhold til å i dag kunne si at hun lever med hiv og at det er helt fint.

— Jeg har vært så heldig å komme inn i HivNorge der det har vært et fristed for å vokse og få redskaper til å leve livet med hiv. Jeg startet på selvhjelpsseminaret til HivNorge som har gjort at jeg i dag kan snakke åpent om at jeg har hiv, men at det ikke definerer meg som menneske. Nå vil jeg dele mine erfaringer og kompetanse med andre som går gjennom noe av det samme, slik at de skal få det bedre.

Nyvalgt leder Leif-Ove Hansen og nestleder Marcella Loyova.

På spørsmål om hva hun brenner for på hivfeltet svarer Loyova engasjert: — Kvinner og hiv! Jeg tror kvinner opplever veldig mye skyld og skam rundt det å leve med hiv og det vil jeg jobbe med å fjerne. Jeg ser også styrken i at vi kan ha et sterkt samhold mellom kvinner fra forskjellige kulturer og sammen bygge hverandre opp.

— Kvinner og hiv må få mer oppmerksomhet, fortsetter hun. — Det allerede eksisterende kvinnenettverket for kvinner som lever med hiv må styrkes og utvides slik at enda flere kan få oppleve trygghet og støtte, både innenfor hivfeltet og i samfunnet generelt, avslutter den nyvalgte nestlederen.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.