Nye tilfeller av hiv i Norge fortsetter å synke

137 nye tilfeller av hiv er registrert i 2020, og er en tydelig nedgang fra de 172 tilfellene som var registrert året før. Av de nye tilfellene oppgir kun 29 at de har blitt smittet i Norge. Dette viser at vi har god kontroll på hivsituasjonen her i landet.

scheduleOppdatert: 03.06.2021

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Av de 137 tilfellene som er registrert i 2020 var 66% menn og 34% kvinner. Folkehelseinstituttet anslår i sin rapport at nedgangen i meldte hivtilfeller trolig er forsterket av koronatiltakene med reiserestriksjoner, den sosial distansering og nedstengingen av uteliv. Likevel tilsvarer antallet tilfeller som er smittet i Norge en nedgang på 70% i forhold til antallet nye smittetilfeller i løpet av de siste ti årene.  

Det er fortsatt størst risiko for å få hiv i gruppene menn som har sex med menn, og for heteroseksuelle menn på reise til utlandet, særlig til Sørøst-Asia. Størst nedgang i meldte tilfeller er det blant migranter som er smittet før ankomst til Norge. 63 nye hivtilfeller blant menn som har sex med menn (msm) tilsier en stabil utvikling, med en økning blant msm som er smittet før ankomst til Norge og en reduksjon i antallet msm som er smittet mens de bor i Norge. Det er fortsatt en stabilt lav hivforekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte kvinner og blant ungdom. Det var ikke registrert noen tilfeller av hiv overført fra mor til barn under svangerskap og fødsel i 2020.  

Tabell: Hivinfeksjon i Norge etter smittemåte og årstall, Folkehelseinstituttet 

– Grundig og målrettet smittesporing rundt hvert nyoppdaget hivtilfelle hvor personen er smittet i Norge, er derfor viktigere enn noen gang for å komme videre i hivforebyggingen, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet. Han nevner også at erfaringene gjort etter koronaepidemien kan komme godt med videre i dette arbeidet. Folkehelseinstituttet anbefaler å øke bevisstheten om smitterisiko, sykdomstegn, kondombruk og tidlig diagnostikk for å forebygge nye tilfeller av hiv også hos heteroseksuelle. I tillegg bør PrEP vurderes til heteroseksuelle med høy risikoatferd, for eksempel menn som har regelmessig ubeskyttet sex i Thailand og i andre høyendemiske områder. Styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, sier seg enig i at målrettede tiltak mot fortsatt utsatte grupper er viktig for å komme i mål med det hivforebyggende arbeidet i Norge. – Vi håper for eksempel at den hivforebyggende behandlingen PrEP som injeksjon blir godkjent i Norge. Det vil være et viktig verktøy for personer som reiser ofte til land med høy forekomst av hiv. Dette bør kunne tilbys sammen med reisevaksiner til utsatte grupper, sier Hansen.  

Tidlig behandling og forebygging virker 

Hansen er glad for at utviklingen i antallet nye hivtilfeller støtter opp om de erfaringene organisasjonen har gjort seg. – I Norge har vi lykkes med å få kontroll over hivsituasjonen ved tidlig oppstart av hivbehandling og gjennom tilgangen på PrEP. Hvorfor lykkes vi bedre enn andre land? Vi har god tilgang til hivtester og de fleste som lever med hiv kjenner sin hivstatus. Alle som har testet positivt på hiv følges opp av infeksjonslege, og velmedisinerte kan ikke smitte andre med hiv, påpeker Hansen. – Innføringen av PrEP har bidratt enormt til å holde antallet nye smittetilfeller nede, men vi er bekymret for at de lange køene for å få PrEP bidrar til at enkelte utsetter seg for unødig risiko. HivNorge har bedt Helse- og omsorgsdepartementet og Høie om å hente PrEP tilbake til blåreseptordningen hos fastlegene for enklere tilgang på behandlingen. Alternativt vil en løsning der spesialisthelsetjenesten samarbeider med fastleger og institusjoner innen seksuell helse for å skrive ut PrEP, kunne bidra til å redusere ventetiden vi ser i dag. HivNorge vil sammen med blant annet Helseutvalget tilby selvtester som kan tilbys utsatte grupper der det fortsatt er en barriere for å teste seg. 

Overvåkningen av seksuelt overførbare infeksjoner viser også en nedgang i nye tilfeller av klamydia og gonore.  Her kan du lese hele rapporten Overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner. 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.