Nye anbefalinger for å forebygge livmorhalskreft

Kvinner som lever med hiv har seks ganger høyere risiko for livmorhalskreft, sammenlignet med kvinner som ikke lever med hiv. WHOs oppdaterte retningslinjer inneholder anbefalinger for screening og behandling for å støtte land med å oppnå screening- og behandlingsmål for 2030 i arbeidet mot eliminering av livmorhalskreft.

scheduleOppdatert: 21.07.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

HPV-viruset kan forårsake livmorhalskreft. Ifølge FNs bærekraftmål for 2030, skal 90 prosent av alle jenter være fullvaksinert med HPV-vaksine innen de er 15 år, 70 prosent av alle kvinner skal screenes med en effektiv test ved 35 og 45 års alder, og 90 prosent av alle kvinner som er diagnostisert med livmorhalssykdom (både kreft og forstadiet) skal være behandlet. 

Meg Doherty, fra WHO løftet frem at inntil nylig har ikke livmorhalskreft, særlig blant kvinner som lever med hiv, fått den oppmerksomheten eller de ressursene som trengs for å adressere forebygging og behandling. Vi ønsker å sikre at kvinners liv ikke forkortes av livmorhalskreft, en sykdom som kan forebygges gjennom vaksinering, screening og behandling.  

Under IAS konferansen presenterte WHO sine nye anbefalinger rundt screening og behandling for å forebygge livmorhalskreft, med fokus på kvinner som lever med hiv. 

Tidligere og hyppigere screening 

Ifølge Nathalie Broutet anbefaler WHO regelmessig generell screening for alle kvinner og individuelle vurderinger av øvrige risikofaktorer. HPV-test anbefales som oppstartstest i 30 års alderen, med screeningintervaller på fem til ti år. 

For kvinner som lever med hiv anbefaler WHO både regelmessig screening og risikovurderinger og behandling. HPV-testen anbefales allerede fra 25 års alderen, med et screeningintervall på tre til fem år. Screeningen for alle kvinner bør vare frem til 50 års alderen, og etter at man da har gjennomført to negative påfølgende tester. 

–Kvinner og jenter som lever med hiv har høyere risiko for å bli smittet med HPV-viruset, lavere sannsynlighet for å bli kvitt infeksjonen, raskere utvikling fra infeksjon til kreft, sjeldnere reversering av lesjoner som er et forstadium til kreft, oftere tilbakefall etter behandling og forekomst i yngre alder, ifølge Shona Dalal fra WHO. 

WHOs retningslinjer for screening og behandling av livmorhalskreft for kvinner generelt og kvinner som lever med hiv spesielt, kan du finne her.

– Kvinner som lever med hiv og kvinnehelse har fått altfor lite plass i forskning og anbefalinger, og det til tross for at 50% av alle som lever med hiv på verdensbasis er kvinner, sier Anne-Karin Kolstad, HivNorges generalsekretær (Foto: Reidar Engesbak/Blikk). – Vi må ha en helhetlig tilnærming til helse og behandling for alle som lever med hiv. Vi har kommet langt i behandlingen av hiv, og det er spennende å se alle de nye behandlingsformene som er underveis, også når det gjelder forebyggende behandling og PrEP. Samtidig er det svært viktig å understreke at andre helseutfordringer og sykdommer som kvinner som lever med hiv er i høyere risiko for å få, blir avdekket og behandlet, slik at kvinner ikke får forkortet levealder og livskvalitet på bakgrunn av det.

Les også

schedule05.08.2022

→ Norge er tildelt svært få vaksiner mot apekopper

Det europeiske legemiddelverket EMA, godkjente 22. juli at koppevaksinen brukes for å forebygge apekopper. Folkehelseinstituttet FHI anslår at vaksinen vil være tilgjengelig i Norge fra slutten av august, men har gjennom det europeiske vaksinesamarbeidet kun fått tildelt doser til å fullvaksinere omtrent 700 personer. Det er høyst usikkert om Norge vil få tildelt flere doser i 2022.

schedule04.08.2022

→ Erfaringer fra AIDS2022 

Aidskonferansen er en enorm arena, med et utall foredrag, workshops, symposier og andre sesjoner, utstillinger, arenaer der organisasjoner, bedrifter og andre presenterer seg. Vi møter så mange mennesker med forskjellig bakgrunn, forskjellige roller, forskjellige erfaringer og ulike utfordringer, men opplever likevel et samhold, en vilje og et felles mål: Å bidra til å eliminere hiv/aids som en folkehelseutfordring innen 2030 og å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med hiv.