Norsk vaksine

34 millioner mennesker lever med hiv. Tre millioner smittes årlig. I 2011 hadde 15 millioner hivpositive behov for antiretroviral behandling. Kun åtte millioner hadde tilgang til den livsforlengende medisinen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Dette melder Verdens helseorganisasjon (WHO). Men ART (engelsk: antiretroviral therapy – ART) – som er den behandlingsmåten verden i dag kan tilby hivpositive – er ingen kur. En hivpositiv må ta medisinen hver dag så lenge han eller hun lever. Viruset holdes i sjakk, men blir værende i kroppen. Behandlingsformen er svært kostbar for samfunnet, og for den enkelte kan den ha store og varige bivirkninger. I tillegg vil et avbrekk i behandlingen kunne føre til at viruset utvikler resistens og ikke lar seg behandle med de samme medisinene.

Adm.dir. i Bionor Pharma, Steen Krøyer.

Tvingende nødvendigÅ finne en kur og en forebyggende vaksine vil derfor etter hvert bli tvingende nødvendig. Det norske vaksinefirmaet Bionor Pharma jobber med terapeutiske eller behandlende vaksiner. Dette er vaksiner som blant annet styrker kroppens evne til å bekjempe en hivinfeksjon, og ser ut til å kunne utvikles til en supplerende eller alternativ behandling for pasienter som får konvensjonell hivbehandling. Om vi bare tenker økonomi, vil dette alene kunne spare samfunnet for store summer. Men kanskje det viktigste er den positive effekten det vil ha for den enkelte pasienten. Hun eller han vil for eksempel få redusert bivirkningene av medisininntaket. En rekke forskere mener nå at veien mot en forebyggende vaksine og/eller en kur vil gå gjennom en terapeutisk vaksine.

Tvingende nødvendig

Bionor Pharma er helt i frontlinjen i verden i dette arbeidet og regner med å ha ytterligere svar fra de pågående studiene allerede i løpet av 2013. Positiv har besøkt Bionor Pharma i selskapets kontorer i Oslo hvor administrerende direktør Steen Krøyer og kommunikasjonssjef Hilde Aalling Syvertsen forklarer hvordan selskapet jobber.

– Bionor Pharma utvikler terapeutiske vaksiner mot en rekke infeksjonssykdommer,som for eksempel influensa, i tillegg til hivinfeksjon forklarer Hilde Aalling Syvertsen, og de er alle basert på den samme teknologiske plattformen.

– Bionor Pharma utvikler terapeutiske vaksiner mot en rekke infeksjonssykdommer,

Utfordringen i forhold til hiv er at viruset har en evne til å mutere og skape utallige ulike varianter av seg selv. Det gjør at en klassisk vaksine ikke klarer å få immunforsvaret til å se viruset, noe som kreves for at det skal bli gjenkjent og kunne bli bekjempet. Viruset vil klare å lure immunforsvaret gjennom mutasjoner.

Kommunikasjonssjef i Bionor Pharma, Hilde Aalling Syvertsen.

Vacc-4x– Det våre forskere har klart å gjøre er å finne frem til stabile områder som finnes på alle hivvirusvariantene, forklarer Steen Krøyer.– Disse små områdene, såkalte peptider på et av virusets proteiner, vil alltid være til stede uansett mutasjoner. Det som er viktig er at Bionor Pharma har klart å fremstille disse syntetisk. Ved hjelp av disse syntetiske peptidene har vi fremstilt en vaksine som altså kan ”lære” immunapparatet å kjenne igjen virus og de virusproduserende cellene, og sørge for at de blir drept og fjernet. Virusmengden vil dermed synke som følge av vaksinen, som har fått navnet Vacc-4x.

Vacc-4x

Det er dette som er den avgjørende forskjellen på den behandlingen Bionor Pharma er i ferd med å forske frem og behandling med ART: Antiretrovirale medisiner klarer ikke drepe virusproduserende celler, men setter dem i ”sovende” modus. Hiv er satt ut av spill, men forsvinner ikke fra kroppen. Det vil hele tiden finnes virus i den hivpositives kropp. Stopper pasient med ART-medisinen vil virusproduserende celler igjen bli aktivert til og produsere virus, og på sikt føre til at immunforsvaret kollapser og dermed forårsake aids. I tillegg vil viruset også kunne utvikle resistens mot medisinene som er brukt og dermed bli enda vanskeligere å behandle.

Teorien er altså at immuncellene kan læres opp til å gjenkjenne de sårbare områdene på en infisert celle og drepe dem. –Teorien har også holdt i forsøk med hivpositive pasienter, forklarer Krøyer.

En fase II-studie med Vacc-4x viste svært oppløftende resultater. Studien ble gjennomført med pasienter fra fem land (USA, England, Italia, Spania og Tyskland). En gruppe pasienter fikk Vacc-4x i tillegg til ART. En kontrollgruppe fikk placebo og ART.

Et liv uten ART?– Det viste seg at pasientene som fikk Vacc-4x reduserte virusmengden med 64 prosent mer sammenlignet med dem som fikk placebo, forklarer Syvertsen. – Disse pasientene klarte seg også uten antiretroviral behandling i de 24 ukene vi fulgte dem etter at de var immunisert. Studien varte totalt i 52 uker. Både Syvertsen og Krøyer antar at noen ville kunne klare seg lenger uten ART, men etter at studieperioden er over er det opp til den enkelte pasient og pasientens lege å avgjøre videre behandling.

Et liv uten ART?

– Resultatet vil i seg selv kunne utgjøre en funksjonell kur fordi virusmengden eventuelt vil kunne holdes i sjakk uten antiretrovirale medisiner, sier Krøyer, men målet på lengre sikt er likevel full utryddelse – eradikasjon – av hiv i pasientenes kropp.

Derfor skal forsøket med en andel av de 135 som deltok i denne studien gjentas for å se om ”reboost” med Vacc-4x vil bringe virusmengden ytterligere ned.

Bionor Pharma er dessuten i ferd med å utvikle en kombinasjonsbehandling for hiv-pasienter som ikke får opp T-celletallene etter å ha startet med antiretroviral behandling. Dette gjelder mellom ti og femten prosent av alle hivpositive som behandles med ART. – Her er det snakk om å benytte Vacc-4x i kombinasjon med den kreftbehandlende medisinen Revlimid, forklarer Krøyer. Ett av målene med Revlimid i denne studien er å hjelpe til med å åpne de reservoarene hvor hiv gjemmer seg, slik at viruset kan angripes og tilintetgjøres. Det andre målet er å gi immunforsvaret en ytterligere ”boost”. Dette skal nå undersøkes nærmere i en ny studie som gjennomføres ved fire klinikker i Tyskland i samarbeid med amerikanske Celgene.

Vacc-C5 skal testes på menneskerSelskapet jobber også med en hivvaksine som skal danne antistoff mot et område på hiv som kalles C5. Det spesielle med dette antistoffet er at de som har dette naturlig ikke blir syke selv om de blir smittet. C5-antistoffene fungerer på den måten at de leter opp og dreper hivvirus. Gjennom vaksinering med C5 ser det ut til at antistoffene klarer å kontrollere produksjonen av hiv.

Vacc-C5 skal testes på mennesker

– C5-området på hivviruset er antatt å være årsak til hyperaktiveringen av immunforsvaret. Målet med en vaksine rettet mot C5, Vacc-C5 i Bionor Pharma terminologi, er derfor å kunne holde en hivinfeksjon i sjakk, forklarer Syvertsen og Krøyer legger til: – Vi har allerede gjennomført dyreforsøk med denne vaksinen og har fått de svarene vi ønsker. Det neste nå er å gjennomføre kontrollerte studier på mennesker, hvor den første studien er godkjent i Norge og starter ved Oslo universitetssykehus denne høsten.

– Kjernen i dette arbeidet er å hjelpe immunapparatet på to måter, noe Bionor Pharma planlegger å studere ved å bruke en kombinasjon av Vacc-4x og Vacc-C5, fortsetter Syvertsen. Det kan være veien mot en kur.

– Og altså allerede i 2013 vil vi vite mye mer.

Men Krøyer legger også til at det er en annen side ved dette arbeidet. Det er kostbart å drive frem nye medisiner. Bionor Pharma er et norsk selskap eid av norske investorer og får blant annet støtte til forskningsarbeidet fra Norges Forskningsråd (Globvac). I tillegg skaffet selskapet seg ekstra kapital gjennom en emisjon tidligere i sommer. På lang sikt ønsker selskapet seg en partner med større økonomiske muskler slik at det viktige arbeidet kan fortsette.

– Foreløpig har vi imidlertid ikke inngått noen kommersielle avtaler om partnerskap, slår Krøyer fast.

 

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.