Nektet behandling på grunn av hiv

En av HivNorges medlemmer har blitt nektet behandling ved en privatklinikk i Oslo. Han skulle gjennom en rutinemessig grå stær-operasjon. Årsaken til behandlingsnekten var hans positive hivstatus.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

– Alle forundersøkelser ble gjort og alt lå til rette for å gjennomføre en operasjon ved klinikken i løpet av kort tid etter undersøkelsene, forteller vårt medlem. – Jeg talte på knappene om jeg skulle opplyse om hivstatus eller ikke, og valgte til sist å gjøre det. Det burde jeg kanskje ikke ha gjort.

Når han likevel valgte å gjøre det var det fordi han opplevde det som ryddigst, og for at klinikken skulle vite hva slags medisiner han tok og ikke foreskrev medisiner som kunne intervenere med hivbehandlingen. Pasienten er på vellykket behandling og er, også ifølge de gjeldende retningslinjene for behandling av hivpositive, å regne som ikke-smitteførende.

Dagen etter ringer en av lederne ved klinikken opp til vårt medlem og beklager, de kan likevel ikke gjennomføre operasjonen som planlagt. Årsaken er vårt medlems hivstatus. Han vil derfor bli henvist til øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus for videre behandling der i tråd med retningslinjene for behandling av pasienter med komplikasjoner. Klinikkansvarlige begrunner også avslaget med at utstyret de bruker under denne typen operasjoner ikke tåler de desinfeksjonsmetodene som vil være nødvendig etter en grå stær-operasjon på en hivpositiv pasient. Han ber på sin side om å få avslaget skriftlig, men dette avslår klinikken. Kort tid senere mottar han henvisningen til Ullevål som lovet.

Vårt medlem, som er av den standhaftige sorten, syntes avslaget var underlig og reiser en del prinsipielle spørsmål. Disse tar han opp med Fylkesmannen i Oslo.

For det første: er hiv en kompliserende faktor ved en øyeoperasjon? For det andre hvilke retningslinjer siktes det til? For det tredje, burde ikke alle operasjoner utføres med de samme smitteverntiltak, uavhengig av pasientens hiv status? – Jeg mener, sier vårt medlem, de kan jo ikke vite om en pasient har hiv eller ikke, med mindre pasienten selv opplyser om det, og det vil de neppe gjøre dersom de møtes med denne typen fordommer og uvitenhet. – Dessuten, legger han til, etter hvert som hivpositive lever lenger og lenger med hiv vil behovet for denne typen operasjoner også for eldre hivpositive dukke opp i økende antall i tiden fremover. Hvis ikke hivpositive kan fortelle om sin status uten å få denne typen diskriminerende reaksjoner, vil de med stor sannsynlighet la være å si noe. Hvor effektive er da smitteverntiltakene?

Med bakgrunn nettopp i disse prinsipielle spørsmålene har Fylkesmannen i Oslo åpnet tilsynssak mot klinikken. Einar Hannisdal ved Helseavdelingen hos Fylkesmannen ønsker imidlertid ikke å uttale seg om saken så lenge den er under behandling. Den samme holdningen inntar klinikkansvarlige ved den aktuelle klinikken.

Bente Haughom, lederen for Norsk øyelegeforening, eller Norsk oftalmologisk forening, en underavdeling av Legeforeningen, skriver i en epost blant annet at «Praksis med å henvise pasienter som kan ha kompliserende faktorer til sykehusavdeling er jo velkjent, og praktiseres av de fleste øyeleger. Jeg har ellers forståelse for problemstillingen, men kan egentlig ikke se dette som en diskriminering hvis pasienten fikk samme type behandling på et annet nivå? Det er helt riktig som du skriver at vi fortsatt ønsker at hiv-positive skal informere om sin status, og at smitteverntiltak bør være tilstrekkelige for alle pasienter.»

Haughom mener altså at klinikken ikke har handlet diskriminerende. Det er et syn som får støtte av Helseavdelingen ved Fylkesmannens kontor som mener at pasientens rettigheter er ivaretatt gjennom henvisningen til Ullevål. Det er et synspunkt også juridisk rådgiver i HivNorge, Johan Hougen, også kan akseptere.

Ingen av de involverte partene vil altså foreløpig svare på hvilke retningslinjer det er snakk om, om hiv er en kompliserende faktor ved en slik operasjon, eller om klinikkens argument om at desinfeksjonsmetodene er for kraftige for utstyret de bruker er relevant i denne saken. En som svarer på det sistnevnte er imidlertid overlege Ole Rysstad ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Sørlandet Sykehus Kristiansand (SSK). Han er en av foregangsmennene for å få i stand økt brukermedvirkning blant hivpasienter og har lagt til rette for en brukerstyrt poliklinikk ved sykehuset.  I en epost til HivNorge svarer han slik på disse spørsmålene:

– Dette er så ille at jeg nesten kunne tro det var en aprilspøk, sier overlege Ole Rysstad ved Sørlandet Sykehus Kristiansand.

«Dette er så ille at jeg nesten kunne tro det var en aprilspøk! (Rysstad mottok vår henvendelse 1. april.)1) Alle sykehus/klinikker skal bruke utstyr som kan rengjøres og desinfiseres. Utstyr som brukes i sterile områder, som instrumenter ved operasjoner, skal i tillegg kunne steriliseres.2) Alt blod skal håndteres som om det er smitteførende.3) Pasientens smittetilstand skal ikke være til hinder for nødvendig behandling og pleie.

«Dette er så ille at jeg nesten kunne tro det var en aprilspøk! (Rysstad mottok vår henvendelse 1. april.)

Vi kjenner ikke til at det brukes utstyr eller instrumenter som ikke kan desinfiseres, rengjøres og eventuelt steriliseres til operasjoner her ved sykehuset.»

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.