Nå kommer sesongens influensavaksine

Høsten er her og vi vil som vanlig gå i møte med en ny influensasesong. Personer som lever med hiv er blant de 1,6 millioner mennesker som anbefales å ta vaksinen hvert år i Norge. Vaksinen blir tilgjengelig i løpet av oktober.

scheduleOppdatert: 30.09.2022

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

Hvordan kan jeg bli vaksinert?

Dersom du har kontroll på infeksjonsmedisinsk avdeling før jul vil du få tilbud om å ta vaksinen gratis ved din kontroll dersom de har ledig tid til å sette denne når du er der. Det er også mulig for deg som lever med hiv å ta kontakt med den infeksjonsmedisinske avdelingen der du får oppfølging å høre om det er anledning til å få satt denne utenom regelmessig kontroll.

Det er flere ulike aktører som tilbyr vaksinering med influensavaksinen. Blant annet kan fastlege, apotek og enkelte private legetjenester som ikke inngår i fastlegeordningen sette vaksinen.

Det er kommunene som organiserer vaksinasjon av risikogruppene lokalt. Vaksinering foregår vanligvis i perioden oktober til desember. For å finne ut hvor du kan få satt vaksine kan du sjekke din kommunes nettsider eller nettsiden til fastlegekontoret ditt. Sesongen 2022/23 koster influensavaksinene 88 kroner for personer i risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon. Velger du å bli vaksinert på et apotek vil du betale mer enn dette, da de tar et eget gebyr for å sette vaksinen.

Det er viktig å understreke at selv om influensaviruset og koronaviruset gir lignende symptomer vil ikke vaksinen mot koronaviruset beskytte mot influensa og motsatt.

Om influensa

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon, organsvikt og behov for pustehjelp kan være mulige komplikasjoner og kan gjøre det nødvendig med sykehusinnleggelse. For å forebygge alvorlig sykdom grunnet influensa er personer i risikogruppen oppfordret til å ta vaksine. Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot følgesykdom og varig svekket helse.


Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.