Mot ny hivvaksine?

En vaksine som kan gi mennesker som lever med hiv medisinfrie perioder, prøves nå ut ved Ullevål sykehus. Dette vil kunne bidra til å gi hivpositive bedre helse og bedre livskvalitet i løpet av få år.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Foreløpig handler det om en terapeutisk vaksine, men på lengre sikt vil forskningen til det norske bioteknologiske selskapet Bionor Immuno kunne resultere i en beskyttende vaksine. Det vil få store konsekvenser for forebyggingen av hiv og aids. Det tror Per Bengtsson, visepresident og sjef for utviklingsdelen i avdelingen for forskning og utvikling i selskapet.

– Vi jobber vi med å utvikle en terapeutisk vaksine som hjelper kroppen til å produsere de cellene som angriper viruset, ved hjelp av kloninger eller eksakte kopier av de effektive angrepscellene, forteller Bengtsson. Dette danner utgangspunktet for Bionor Immunos vaksine Vacc-4x, som blant annet er prøvd ut på 40 hivpositive pasienter ved Ullevål sykehus i Oslo.

– Resultatene av disse forsøkene er meget lovende, fortsetter Bengtsson. Vaksinen stimulerte til økt CD4-celleproduksjon i kroppen. Pasientene tok deretter – under kontrollerte forhold – et avbrekk i behandlingen med antiretroviraler (HAART).

– Det vi vanligvis ser hos pasienter som avbryter HAART-behandlingen, er at CD4-tallene raser raskt. Det skjedde ikke med pasientene som hadde fått Vacc-4x på Ullevål, forteller Bengtsson. – I de beste tilfellene klarte pasienten uten HAART i 31 måneder uten noen signifikant reduksjon i CD-4-tallene. Ingen andre vaksiner har oppnådd slike resultater.

Bengtsson mener dette vil ha stor betydning for bruken av medisiner i fremtiden. Pasienter under HAART-behandling, vil kunne ta seg behandlingsfri i perioder uten at viruset får mulighet til å utvikle resistens mot medisinene. Det gir et mindre behov for hele tiden å finne nye HAART-alternativer. Pasientene vil få ferie fra det stresset det ofte er å leve på medisiner – noen ganger med store bivirkninger – og dermed få forbedret sin livskvalitet, uten at smitterisikoen øker.

Problemet med Ullevål-studien er imidlertid at den mangler en placebo-gruppe og studien blir derfor ikke anerkjent i akademiske kretser. – Derfor har vi satt i gang et tilsvarende forsøk med en placebogruppe med pasienter fra fem land, forteller Bengtsson. Resultatene fra denne studien vil foreligge i august i år.

Dersom resultater her bekrefter resultatene i Ullevål-studien, noe Bengtsson forventer, blir det enklere å forsvare en større studie som kan danne grunnlag for å bruke Vacc-4x på større befolkningsgrupper. – Da er vi et stort steg nærmere et medikament som kan brukes i stor skala, og redusere effekten av hivsmitten betydelig, håper Bengtsson.

Han understreker imidlertid at Vacc-4x ikke er en kur. Men Bengtsson håper at denne terapeutiske vaksinen skal kunne brukes i kombinasjon med andre medisiner Bionor Immuno er i ferd med å utvikle.

– For den enkelte pasienten vil dette bety et bedre immunforsvar, bedre helse og kanskje større uavhengighet av medisiner. På sikt forventer vi at en slik kombinasjon også kan ha en forebyggende effekt og redusere forekomsten av hiv om man vaksinerer store befolkningsgrupper. Dit er det imidlertid langt frem. Det vil ta minst ti år før en slik vaksine vil være tilgjengelig på markedet.

Aksepts

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.