Morsmelkerstatning til besvær

HivNorge er svært glade for at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol nå sender ut en pressemelding som bekrefter retten til gratis morsmelkerstatning til fødende med hiv. Helsedepartementet slår slik fast prinsippet om at fornuftige og nødvendige smitteverntiltak mot allmenfarlige smittsomme sykdommer, slik som hiv, skal være gratis.

scheduleOppdatert: 05.03.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Problemet er at departementet ikke har etablert noe system for hvordan ordningen med morsmelkerstatning skal gjøres tilgjengelig for de som trenger den, og heller ikke hvordan den skal finansieres, utover at kommunene skal lage sine egne ordninger.

Med vellykket hivbehandling føder mennesker med hiv barn som ikke har hiv. Det er gledelig at helsevesenet lenge har hatt verktøyene som skal til for å forhindre at barn av mennesker som lever med hiv selv får hiv. Det er i dag anbefalt at barnet får morsmelkerstatning og ikke ammes. Kostnaden ved morsmelkerstatning kan være tung. HivNorge har derfor over mange år arbeidet for at de fødende skal få dekket kostnaden til dette.

Hva om kommunene ikke er enige i at det er de som skal betale?

I arbeidet med å sikre gratis morsmelkerstatning til barn født av personer med hiv har politikere, byråkrater, helsepersonell og andre HivNorge har snakket med, vært enige i at dette er en selvfølge. Likevel har det tatt mange år før vi nå får bekreftet denne rettigheten fra departementet. Det vi frykter nå er at uklarhet rundt finansiering og organisering fører til enda lenger ventetid.

Problemstillingen er gjeldene for rundt 20 spedbarn hvert år i hele landet. De færreste kommuner eller bydeler vil møte gravide med hiv, og når noen kontakter kommunen eller bydelen, vil de sannsynligvis bli møtt med usikkerhet og uklarhet rundt hvordan de skal kunne dra nytte av ordningen. Og dette gjelder selv om alle er enige om at tilgangen på morsmelkerstatning skal være uten kostnad.

I det store og hele er det ikke tvil om at en slik ordning vil koste minimalt for den norske stat, likevel velger departementet å kaste familier ut i uvisshet.

Dette er ikke godt nok.

Anne-Karin Kolstad
Generalsekretær i HivNorge

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.