Mørke skyer på horisonten

Det var en relativt pessimistisk Michel Sidibé som tok i mot medlemmer av sivilsamfunnet søndag ettermiddag, dagen før åpningen av den 22. internasjonale konferansen om hiv og aids som finner sted i Amsterdam. Lederen for UNAIDS slo fast at hvis ikke innsatsen intensiveres vil vi ikke nå målene om 90-90-90 innen 2020.

scheduleOppdatert: 26.07.2018

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Sidibé kunne bare gjenta budskapet han har kommet med utallige ganger før. – Hvis vi ikke investerer i helse, forebygging og behandling nå, når målet er innen rekkevidde, risikerer vi å måtte betale en langt høyere pris på et senere tidspunkt.

En ting er at pengebidragene til dette arbeidet reduseres. UNAIDS har ennå ikke nådd målet for full finansiering av 2020-budsjettet, en helt annen ting er at arbeidet for å begrense epidemien ser ut til å svikte på en rekke ulike punkter.

Her er noen tall fra UNAIDS nye rapport om tingenes tilstand rundt hiv og aids, Miles to go – closing gaps, breaking barriers, righting injustices:Antallet nye infeksjoner går ned, men ikke nok til å nå målene for 2020. I løpet av de siste årene – siden 2010 – har tallet blitt redusert med 18 prosent, fra 2,2 millioner nye infeksjoner i 2010, til 1,8 millioner i år. Målet for 2020 er kun en halv million nye smittetilfeller.

Verre er det å registrere at antallet nye hivtilfeller øker i mer enn 50 land. Her er Øst-Europa og Øst Asia blant de verste synderne, men også i Nord-Afrika og Midtøsten ser vi en økning på mer enn 25 prosent i løpet av de siste tyve årene. Sidibé var nær ved å kalle dette et nederlag for verdenssamfunnet.

Nær 37 millioner mennesker globalt lever med hiv i dagens virkelighet. Av disse har 21,7 millioner tilgang på behandling, det vil si nesten 60 prosent av alle som lever med hiv. Men skal man nå målet om tredve millioner står det fremdeles et stykke igjen, og innsatsen må intensiveres. I stedet skjer altså det motsatte.

Årsakene til dette er mange og sammensatte, men i dagens plenumsesjon kom den kanadiske forskeren Stefan Baral med noen mulige årsaker. Han snakket om hvordan nøkkelbefolkninger møter diskriminering og strukturelle fordommer som forhindrer at de får tilgang på informasjon om hiv og aids, hvordan man skal beskytte seg, de diskrimineres bort fra tilgang på helsetjenester og antiretroviral behandling; kort sagt de holdes utenfor helt sentrale tilbud som vil kunne redusere smitten blant disse befolkningsgruppene.

Blant de gruppene Baral tok for seg er unge kvinner som er svært utsatt for nysmitte på grunn av at de bytter sex mot status og gaver fra eldre menn, menn som har sex med menn, kvinner, injiserende stoffbrukere og urbefolkninger. I alle disse gruppene og andre, er prevalensen av hiv høyere enn i den generelle befolkningen. Baral sa det ikke, men det lå i luften at en del av disse manglende tiltakene overfor disse gruppene, kunne tolkes som en villetrespons.

For eksempel melder EECA Communities campaign at i Georgia har menn som har sex med menn langt lavere tilgang på testing og behandling enn menn generelt. Innenfor EECA-området utgjør injiserende stoffbrukere hele 51 prosent av alle hivtilfeller, mot bare åtte prosent i resten av verden. Innenfor dette området dør 40 000 mennesker hvert år på grunn av aids-relaterte sykdommer. Dødsraten har gått opp med 38 prosent siden 2010 og bare 28 prosent av hivpositive i disse landene er under behandling mot over femti prosent i resten av verden. Testtilbudet for kvinner er lavt, faktisk får flertallet vite om sin positive status i tilknytning til graviditet.

Nettopp verdenssamfunnets respons overfor utsatte grupper seiler opp som et hovedtema på denne konferansen. Lederen for UNAIDS, Michel Sidibé, er dypt bekymret for utviklingen: – Retten til helse er en grunnleggende menneskerett, sier han i en pressemelding. – Vi er dypt bekymret for mangelen på politisk engasjement i denne saken og på grunn av mangelen på vilje til å investere i tiltak vi vet fungerer, mangelen på interesse for ungdom og utsatte grupper.

HivNorges styreleder Leif-Ove Hansen deler bekymringen om nøkkelbefolkninger. Han sier i en kommentar: – For å nå målene og gruppene som det viser seg svært vanskelig å nå, trengs det økte bevilgninger. Her har rike land som Norge en oppgave myndighetene ikke kan overse. Jeg oppfordrer regjeringen å ta ansvaret på alvor for å nå målene om å stoppe hiv- og aidsepidemien. I Norge skal HivNorge ha fokus på å stoppe hivsmitte blant for eksempel mannlige migranter som har sex med menn, som vi ser er en gruppe med høye smittetall.

Les også:
Et redskap for endring
Manglende kunnskap i Europa
Mørke skyer på horisonten
Null er lik null 
Sinne mot legeindustrien
Fikk fengsel for å bite politimann
Behandling er forebygging

UNAIDS-sjefen Michel Sidibé backstage sammen med Concita Wurst. (Steve Forrest/Workers’ Photos/ IAS)

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.