Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

scheduleOppdatert: 24.11.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Hivbehandlingen i Norge har de siste årene vært formet av anbudsrunder. Etter fjorårets anbud har ikke Genvoya vært et av legemidlene som anbefales. Den norske spesialistgruppen for hiv, har tidligere også anbefalt å bytte fra Genvoya til andre behandlingsalternativer.

At det nå er mangel på Genvoya, skyldes at den nåværende avtaleleverandøren Orifarm, har gitt beskjed om at de trekker seg fra avtalen om legemiddelet, og det er usikkert om Gilead, produsenten av produktet, kan fortsette å forsyne det norske markedet med sitt legemiddel.

Det er ikke avklart om det vil komme nye forsyninger av legemiddelet i Norge, og det er anbefalt at pasienter som bruker Genvoya bytter til et av de andre anbefalte behandlingsalternativene. Det er flere gode behandlingsalternativer, noe som vil sikre at alle pasienter har tilgang til effektiv behandling.

Pasienter som bruker hivpreparatet Genvoya, oppfordres til å ta kontakt med sin infeksjonslege i god tid for å sikre kontinuitet i den daglige behandlingen.

De norske retningslinjene for hivbehandling, har oversikt over tilgjengelig og anbefalt hivbehandling i Norge, og sammen med sin infeksjonsmedisiner vil pasienter finne en alternativ behandling å bytte til.

Les også

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.