Livsbejaende

For hivpositive Jonas har deltagelsen på Aids 2008-konferansen i Mexico vært en stor, sterk, livsbejaende og inspirerende opplevelse. Det kan komme godt med. Jonas jobber for å bedre hivpositives rettigheter og levekår i Norge.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum

labelEmner:

Med mer enn 24.000 deltagere fra 190 land møter man en hel verden på Aids 2008-konferansen i Mexico City. Det er en sterk opplevelse. – Det er en opplevelse jeg unner alle hivpositive, sier Jonas. – Det gir en sånn god selvfølelse. Det gir meg en opplevelse av at også hivpositive har en plass og en positiv rolle å spille i verden. Vi er ikke bare stigma og lidelse. Her ser vi at vi er ressurser.

– Vi ser at hiv er forbundet med mye lidelse på denne konferansen, men konferansen gir meg også inspirasjon til å ta tak i det og bidra til å kjempen den kampen som skal til for å gjøre det bedre, sier Jonas som også er styremedlem i HivNorge.

Empowerment Flere elementer bidrar til denne opplevelsen for Jonas. For det første at både hivpositive og homofile synliggjøres som ressurser. For det andre at konferansen har en tett og fin stemning. Det er mye kontakt, flørt, spenning i luften. Det gir håp og overskudd ikke bare til å tenke på politikk, men også på andre sider av livet som av og til blir vanskelige når man vet man er hivpositiv. For det tredje er det menneskene og aktivistene i Global Village.

Empowerment

Det er her alle grasrotorganisasjonene, interesseorganisasjonene og kamporganisasjonene for hivpositives rettigheter samler seg og presenterer seg. Engasjementet og energien her gir overskudd, kamplyst. For det fjerde snakker Jonas om at det er inspirerende å treffe beslutningstakere på ulike nivåer, få del i deres kunnskap, ja, men også få mulighet til å gi dem innspill, påvirke dem, disse menneskene som kan ha så stor betydning for hivpositives liv.

Det handler om myndiggjøring, «empowerment,» om å oppleve at man slett ikke er maktesløs som hivpositiv. For det femte opplever han at rollen han har valgt med å være åpen i utvalgte sammenhenger, fungerer. Han merker at han fungerer som en bro mellom dem som helt har lukket seg inn i skapet og den organiserte delen av hivbevegelsen. Her i Mexico ser han at det betyr at han kan få med flere hivpositive som ressurser i kampen for deres menneskerettigheter.

Også opplevelsen av hivloungen, en VIP-lounge med adgang kun for hivpostive, har gitt Jonas en opptur. Her var det god mat, stilige kelnere, tilbud om massasje og gratis internett-tilgang.

– Det føltes fantastisk å bli behandlet som VIP for en gangs skyld, ler Joans før han mer alvorlig fortsetter: – Dette er følelser og opplevelser jeg kommer til å ta med meg hjem til Norge, sier Jonas.

Kampen som skal kjempes For Jonas vet godt at det er en kamp som må kjempes hjemme i Norge også. Kampen mot stigmatisering må følges av kampen mot kriminalisering av hivoverføring som har ført til strenge domsfellelser også i Norge.

Kampen som skal kjempes

– Her er vi helt på linje med land vi vanligvis ikke identifiserer oss med, land i Vest-Afrika og tidligere diktaturstater i Øst-Europa, sier Jonas og forklarer at folk han har snakket med faktisk er sjokkert over at Norge er med på den irrasjonelle og hensiktsløse kriminaliseringskarusellen.

– I Norge er vi gode til å fremstille oss selv som verdensmestre i menneskerettigheter, men hivpositive faller liksom litt utenfor også her, sier Jonas og maner til kamp. En kamp han selv vil delta i, ikke minst fordi han har hentet mye inspirasjon i Mexico City.

– Ja, sier han om denne inspirasjonen, vi har jo lært ganske mye om hvorfor kriminalisering ikke fungerer beskyttende, hvorfor kriminalisering er fåfengt i kampen mot aids og dette er argumenter vi kan og vil benytte overfor beslutningstakere og lovgivere i Norge.

Slik sett har Aids 2008 vært en inspirasjonskilde av de sjeldne for Jonas.

Les

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.