Likestilling forebygger hiv

Nesten tretti år etter at hiv-epidemien rammet verden, er det forebyggende arbeidet fremdeles ikke innrettet mot å møte kvinner og jenters spesielle behov. Dette gjør aids til den fremste dødsårsaken blant verdens kvinner mellom 15 og 49 år!

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Anne Skjelmerud, seniorrådgiver og koordinator for spørsmål vedrørende hiv og aids i Norad, sier at Unaids derfor i lengre tid har jobbet med å konkretisere hvordan de bedre skal arbeide med spørsmål knyttet til kjønn og likestilling, sier.

– Det gjelder både å se på den utsatthet kvinner og jenter har for å bli hivsmittet, men også å se på seksuelle minoriteter, som homofile og transpersoner. Det er gledelig at denne planen, som er jobbet frem med bred deltakelse fra mange aktører, nå lanseres.

Hun forteller videre at Norge, gjennom deltakelse på styremøtene og i andre fora i Unaids, har vært aktivt engasjert i denne prosessen. I den norske internasjonale hivpolitikken er likestilling og fokus på jenter og kvinner helt sentralt.

– Vi er opptatt av at hiv, seksuell og reproduktiv helse, og rettigheter må knyttes tett sammen. Det inkluderer rett til å bestemme over egen seksualitet, og ha tilgang til korrekt informasjon og gode tjenester, fortsetter hun.

Det kan være nødvendig. Statistikken kan vise til en lang rekke dystre tall: 70 prosent av verdens kvinner utsettes for seksuell vold minst en gang i løpet av sitt liv, og har ingen mulighet til å kreve bruk av kondom eller andre former for sikker sex. I Sør-Afrika, landet med den største befolkningen som lever med hiv i verden, voldtas en kvinne hvert minutt!

I Afrika sør for Sahara utgjør kvinnene 60 prosent av befolkningen som lever med hiv og aids, og i Asia økte andelen av kvinner som lever med hiv fra 19 prosent i 2000 til 35 prosent i 2008. Bare 38 prosent av verdens ungjenter vet hvordan de skal beskytte seg.

Dette er bakgrunnen for at Unaids – FNs program for å forebygge hiv og aids – i begynnelsen av mars i år lanserte en femårig handlingsplan for å sette bekjempelsen av hiv og aids blant kvinner tydeligere på dagsordenen. Planen skal forplikte verdens regjeringer og myndigheter til å fremme det som virkelig forebygger hiv og aids, nemlig likestilling og myndiggjøring av kvinner.

Lederen for Unaids, Michel Sidibé, har tidligere blant annet uttalt at brutaliteten mange kvinner står overfor er hinsides sosialpolitiske forhold. Dette handler dypest sett om likestilling og rettferdighet. Dette må bli et punkt som nedfelles i deltagerlandenes utenrikspolitikk.

– I vår del av verden er man kanskje ikke veldig opptatt av kvinner og hiv, i og med at de fleste som smittes er menn. Globalt har det derimot lenge vært meget klart at kvinner er spesielt utsatt for hiv, og at manglende likestilling og kvinnefrigjøring er tett knyttet til hivsmitte, sier Skjelmerud. Hun viser til en 20 år gammel bok for å understreke at handlingsplanen virkelig er et nødvendig skritt i riktig retning: – Triple Jeopardy: Women and AIDS fra det engelske Panos-instituttet påpekte at kvinner blir tredobbelt rammet av hiv og aids; som kvinner, mødre og omsorgspersoner. Som kvinne er de biologisk mer utsatt for smitte enn menn, i tillegg til at de flere steder ikke kan bestemme over egen seksualitet. Som mødre risikerer de å overføre smitte til sine barn. I tillegg har kvinner og jenter ofte hovedbyrden med omsorg i hjemmet når noen er syke. Fra en slik erkjennelse har det likevel ikke vært enkelt å få til virkelige endringer i kvinners stilling i samfunn eller familie. Derfor må Unaids ta enda større grep og føre an.

En utfordring med likestilling, mener Skjelmerud, er at det på den ene siden som noe ”alle er enige i.” 186 land har sluttet seg til FNs kvinnekonvensjon og uttrykker dermed at de er for likestilling. På den annen side gjøres det alt for lite i praksis for å endre den komplekse veven av tradisjoner, religiøse oppfatninger, lover og praktisk tilrettelegging som må til om det virkelig skal bli endringer.

– Endringer må skje på alle nivåer, i den enkelte familie, i lokalsamfunn og på skoler, i parlamentet og i lovverket. Kvinner har en nøkkelrolle for å få dette til, men det er også viktig å utfordre menn til å tenke gjennom sin kjønnsrolleoppfatning, og se at de har et viktig ansvar for å bidra til et mer likestilt samfunn, noe alle vil ha nytte av, fortsetter seniorrådgiveren i Norad.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.